Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Architekt 5480 PLN
Elektromonter 4550 PLN
Specjalista ds. HR 5500 PLN
Tester manualny 4660 PLN
Adiunkt 5830 PLN
Nauczyciel etyki 4820 PLN
Psycholog kliniczny 3750 PLN
Dyspozytor 4810 PLN
Python developer 7640 PLN
Fund Accountant 5870 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Partycypacja - jest to współuczestniczenie pracowników w podejmowaniu istotnych dla organizacji decyzji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia pracowników fizycznych w 2014 roku

22.12.2014
Niniejszy artykuł powstał w oparciu o wyniki Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2014. Raport zawiera dane z 382 zakładów, a dotyczą one wynagrodzeń 208 370 pracowników. Zaprezentowano w nim analizy dla 416 stanowisk z pięciu szczebli zatrudnienia (zarząd/władze firmy, kadra menedżerska, specjaliści, pracownicy wsparcia oraz pracownicy fizyczni).


Wszystkie przedstawione stawki są kwotami brutto wyrażonymi w PLN. Jeżeli w tekście nie zaznaczono inaczej, zaprezentowane wartości to mediany.

Wynagrodzenia całkowite pracowników fizycznych


Na schemacie 1 przedstawiono mediany wynagrodzenia całkowitego pracowników fizycznych w podziale na różne poziomy doświadczenia i kompetencji. Pracownicy fizyczni początkujący, są to osoby, które dopiero przyuczają się do pracy na danym stanowisku i nie posiadają doświadczenia zawodowego. Ich praca musi być nadzorowana przez inne osoby. Pracownicy fizyczni doświadczeni są to osoby posiadające kilkuletnie doświadczenie zawodowe oraz pracujący samodzielnie. Ewentualnej pomocy mogą potrzebować jedynie w nietypowych, trudnych sytuacjach. Pracownicy fizyczni wiodący są to osoby z dużą wiedzą ekspercką w danej dziedzinie. Osoby na tych stanowiskach są całkowicie samodzielni, często też pomagają mniej doświadczonym kolegom. Pracownicy fizyczni pełniący funkcje brygadzistów, poza wykonywaniem codziennych obowiązków na stanowisku odpowiadają również za podległych im pracowników.

Jak wynika z poniższego schematu, najniższe wynagrodzenie otrzymywali pracownicy początkujący. W ich przypadku mediana wyniosła 2 604 PLN. 590 PLN więcej miesięcznie otrzymywali pracownicy doświadczeni. Nieco ponad 4 000 PLN zarabiali wiodący pracownicy fizyczni (4 023 PLN) oraz brygadziści (4 055 PLN).

Wynagrodzenia całkowite pracowników fizycznych na różnych poziomach
w 2014 roku

Schemat

Źródło: raport płacowy Sedlak & Sedlak 2014Zarobki w różnych branżach


Analizując wynagrodzenia pracowników fizycznych w różnych branżach, można zauważyć, że poziomy zarobków dość znacznie różniły się między nimi. Przykładowo doświadczeni pracownicy fizyczni w branży chemicznej zarabiali więcej (3 626 PLN) od brygadzistów (3 307 PLN), czy wiodących pracowników fizycznych (3 410 PLN) w branży elektronicznej i elektrotechnicznej. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że w niektórych branżach pracownicy wiodący zarabiali więcej od brygadzistów. Z taką sytuacją mamy do czynienia (poza dwoma wcześniej wymienionymi) w branży metalowej i metalurgicznej, motoryzacyjnej, opakowań i tworzyw sztucznych, czy spożywczej.

Wynagrodzenia całkowite pracowników fizycznych w różnych branżach
w 2014 roku

Wykres

Źródło: raport płacowy Sedlak & Sedlak 2014Różnice płac w firmach polskich i zagranicznych


Pracownicy fizyczni zarabiali więcej w firmach zagranicznych niż w polskich. Różnice sięgały od 10% wśród pracowników fizycznych początkujących (2 410 PLN w przedsiębiorstwach z przewagą kapitału polskiego i 2 644 PLN w tych, z przewagą kapitału zagranicznego), do 14% wśród pracowników fizycznych – brygadzistów (odpowiednio 3 595 PLN i 4 108 PLN). Więcej informacji znajduje się na wykresie 2.

Wynagrodzenia pracowników fizycznych w firmach polskich i zagranicznych

Wykres

Źródło: raport płacowy Sedlak & Sedlak 2014Zrealizowane podwyżki


Na schemacie 2 zaprezentowano dane na temat podwyżek przyznanych w okresie od maja 2013 do kwietnia 2014 pracownikom na poszczególnych szczeblach zaszeregowania. Wynika z nich, że pracownicy na niższych szczeblach otrzymują wyższe procentowo podwyżki. Pracownicy fizyczni, jako najniżej opłacana grupa pracowników otrzymała najwyższe podwyżki – 3,3%. Specjaliści i kadra zarządzająca otrzymali w omawianym okresie podwyżki na poziomie 3%. Procentowo najniższe podwyżki, 2,7%, otrzymali członkowie zarządów i władze firm.

Podwyżki wynagrodzeń całkowitych pracowników fizycznych zrealizowane
na przełomie 2013 i 2014 roku

Schemat

Źródło: raport płacowy Sedlak & Sedlak 2014Więcej szczegółowych informacji na temat wynagrodzeń oraz świadczeń pozapłacowych znajdą Państwo w Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak 2014.

Krzysztof Domagała
Sedlak & Sedlak


Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".