Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Laborant chemiczny 3750 PLN
Elektroenergetyk 5500 PLN
Demand planner 6250 PLN
Opiekun marki 8920 PLN
Ogrodnik 3650 PLN
Recepcjonistka 3280 PLN
Żołnierz szeregowy 5290 PLN
Psychoterapeuta 4290 PLN
Masażysta 3120 PLN
Robotnik gospodarczy 2930 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Realna stawka płacy - nominalna stawka płacy odniesiona do inflacji lub deflacji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia osób z wykształceniem technicznym i humanistycznym w 2013 roku

12.02.2014 Paulina Łukasik
W 2013 roku mediana wynagrodzeń absolwentów kierunków humanistycznych wyniosła 4 125 PLN. Osoby z wykształceniem technicznym zarabiały o 32% więcej niż humaniści. Ich płace ukształtowały się na poziomie 5 477 PLN. Wśród przedstawionych w artykule profili wykształcenia, najwięcej zarabiają osoby, które ukończyły informatykę. Ich przeciętne wynagrodzenie wyniosło 7 500 PLN. Płace informatyków są najwyższe także wśród absolwentów różnych specjalności o bardzo dobrej znajomości języka angielskiego. Najniżej opłacani są absolwenci nauk pedagogicznych. Mediana ich wynagrodzeń w 2013 roku wyniosła 3 200 PLN. Artykuł zawiera 2 tabele i 2 wykresy.
Po raz jedenasty przedstawiamy Państwu podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW). W 2013 roku uczestniczyło w nim 122 499 respondentów co sprawia, że jest to największe pozarządowe badanie płac w Polsce. OBW jest jedynym badaniem, które zawiera dane z ponad 25 000 firm i dostarcza informacje o płacach na ponad 600 stanowiskach. Przedstawienie Państwu tak obszernych danych o wynagrodzeniach było możliwe dzięki współpracy z czołowymi portalami internetowymi: interia.pl, gazetapraca.pl i wp.pl.

Jak co roku przypominamy, że w naszym badaniu dominują osoby młode (61% ma nie więcej niż 35 lat), z wykształceniem wyższym (72,2%), pracujące w miastach powyżej 200 000 mieszkańców (65,2%). Dodatkowo nasi respondenci zajmują co najmniej specjalistyczne stanowiska (73,4%) co sprawia, że ich wynagrodzenia są wyższe niż większości Polaków.

Przypominamy również, że prezentując stawki płac posługujemy się głównie medianą, gdyż miara ta lepiej niż średnia charakteryzuje badaną populację. Z badań GUS wynika bowiem, iż 2/3 Polaków zarabia poniżej średniej, co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Natomiast mediana jest wartością dzielącą badaną populację na pół.

Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 108 184 osób.

Wynagrodzenia osób o różnym wykształceniu


Z porównania wynagrodzeń osób z wykształceniem wyższym o różnym profilu wynika, że najwięcej zarabiali absolwenci informatyki. Mediana ich wynagrodzeń całkowitych w 2013 roku wyniosła 7 500 PLN. O ponad 2 000 PLN mniej zarabiały osoby z dyplomem nauk technicznych.

Mediana wynagrodzeń humanistów wyniosła 4 125 PLN, a co czwarty absolwent kierunków humanistycznych zarabiał poniżej 3 000 PLN. Najniższe płace otrzymywali absolwenci nauk pedagogicznych. Połowa pracowników z tym wykształceniem zarabiała przeciętnie od 2 500 PLN do 4 547 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto osób, które ukończyły
studia wyższe magisterskie o różnym profilu w 2013 roku (w PLN)

nauki

próba

25 % osób zarabia poniżej

mediana

25 % osób zarabia powyżej

informatyka

3 757  

5 000  

7 500  

11 000  

nauki techniczne

15 104  

3 700  

5 478  

8 500  

ekonomia, finanse i zarządzanie

19 519  

3 500  

5 200  

8 889  

biotechnologia, inżynieria chemiczna

1 075  

3 200  

5 000  

8 000  

nauki wojskowe i bezpieczeństwo

128  

3 125  

4 900  

7 000  

nauki ścisłe

1 529  

3 000  

4 500  

7 200  

nauki matematyczno-przyrodnicze

1 778  

3 010  

4 400  

7 200  

prawo i administracja

2 846  

2 900  

4 250  

7 000  

nauki humanistyczne i społeczne

10 343  

3 000  

4 125  

6 500  

nauki medyczne

2 046  

3 000  

4 000  

6 300  

nauki rolnicze i weterynaryjne

1 111  

2 700  

4 000  

6 545  

usługi dla ludności

692  

2 500  

3 577  

5 350  

nauki artystyczne

384  

2 557  

3 518  

5 100  

sport, rehabilitacja, fizykoterapia

412  

2 400  

3 236  

5 346  

pedagogiczne

2 320  

2 500  

3 200  

4 547  

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2012 rokuWynagrodzenia na różnych szczeblach zarządzania


Wśród dyrektorów i członków zarządu najwyższe wynagrodzenie otrzymywały osoby z wykształceniem ekonomicznym (14 800 PLN). Także na szczeblu kierowniczym ekonomiści zarabiali najwięcej (7 300 PLN). Najniższe płace niezależnie od szczebla zarządzania otrzymywali absolwenci nauk pedagogicznych. Szczegółowe dane na temat wynagrodzeń znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca

Wynagrodzenia całkowite brutto osób na różnych szczeblach zarządzania,
które ukończyły studia wyższe magisterskie o różnych profilach w 2013 roku (w PLN)

nauki

specjalista

kierownik

dyrektor/zarząd

techniczne

4 820  

6 971  

13 500  

ekonomiczne

4 500  

7 300  

14 800  

ścisłe

4 500  

6 800  

14 000  

nauki humanistyczne

4 000  

6 000  

10 400  

rolnicze i weterynaryjne

3 667  

5 650  

bd

artystyczne

3 571  

5 500  

8 000  

pedagogiczne

3 235  

5 150  

5 856  

sport, rehabilitacja

3 455  

5 150  

9 400  

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2012 rokuWynagrodzenia osób władających językiem angielskim


Na wykresie 1. przedstawiono wynagrodzenia osób z wykształceniem wyższym magisterskim o bardzo dobrej znajomości języka angielskiego. Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, wśród znających język angielski, najwięcej (9 000 PLN) zarabiali absolwenci informatyki. Wynagrodzenia absolwentów kierunków ekonomicznych były o 2 000 PLN niższe. Natomiast najniższą płacę otrzymywały osoby z wykształceniem wyższym o profilach: sportowym i rehabilitacyjnym. Była ona o 64% niższa niż płaca najlepiej opłacanych informatyków i wyniosła 3 225 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto osób z wykształceniem wyższym magisterskim
o różnych profilach z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2012 rokuNa wykresie 2. zaprezentowano informacje dotyczące tego jak długo absolwenci wybranych kierunków musieliby pracować, aby uzyskać takie wynagrodzenie, jak absolwenci kierunków technicznych w ciągu 8 godzin. Okazuje się, że najdłużej musiałyby pracować osoby z wykształceniem pedagogicznym. Pedagog, by zarobić tyle, co absolwent kierunku technicznego w ciągu 8 godzin, musi wykonywać pracę przez 15 godzin. Więcej danych dotyczących wynagrodzeń znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca

Ile godzin w 2013 roku musieliby pracować absolwenci wybranych kierunków
by zarobić tyle, co absolwenci kierunków technicznych w ciągu 8 godzin?

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2012 rokuWyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne.

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 2 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie połowy osób jest niższe, a drugiej połowy wyższe od 2 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne.

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 4 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 4 500 PLN

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Paulina Łukasik
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".