Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Elektronik 6200 PLN
HR generalist 5360 PLN
Nauczyciel etyki 4820 PLN
Strażak 4840 PLN
Glazurnik 4100 PLN
Lekarz otolaryngolog 4820 PLN
Accountant 4820 PLN
Operator 4200 PLN
Internal IT Auditor 9550 PLN
Ekonomista 5620 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Zróżnicowanie płac - różnice w strukturze i rozpiętości płac pracowników na zbliżonych do siebie stanowiskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia osób z doktoratem w 2013 roku

19.02.2014 Patrycja Tryka
Artykuł prezentuje wyniki XI Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, które uwzględnia dane pochodzące od 108 184 respondentów. W tekście przedstawiono wyniki badania wynagrodzeń osób z doktoratem. Mediana płac wyniosła 4 800 PLN, natomiast co czwarty respondent z tytułem doktora zarabiał poniżej 3 488 PLN. W artykule zaprezentowano dane o wynagrodzeniach osób o różnych specjalnościach, różnym stażu pracy i w różnych branżach. W tekście porównano także płace doktorów i osób z wykształceniem wyższym magisterskim i wyższym magisterskim inżynierskim. Ponadto przedstawiono wynagrodzenia osób z tym tytułem naukowym pracujących w firmach z przewagą kapitału polskiego i zagranicznego. Artykuł zawiera 4 tabele, 1 wykres oraz 1 schemat.
Po raz jedenasty przedstawiamy Państwu podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW). W 2013 roku uczestniczyło w nim 122 499 respondentów co sprawia, że jest to największe pozarządowe badanie płac w Polsce. OBW jest jedynym badaniem, które zawiera dane z ponad 25 000 firm i dostarcza informacje o płacach na ponad 600 stanowiskach. Przedstawienie Państwu tak obszernych danych o wynagrodzeniach było możliwe dzięki współpracy z czołowymi portalami internetowymi: interia.pl, gazetapraca.pl i wp.pl.

Jak co roku przypominamy, że w naszym badaniu dominują osoby młode (61% ma nie więcej niż 35 lat), z wykształceniem wyższym (72,2%), pracujące w miastach powyżej 200 000 mieszkańców (65,2%). Dodatkowo nasi respondenci zajmują co najmniej specjalistyczne stanowiska (73,4%) co sprawia, że ich wynagrodzenia są wyższe niż większości Polaków.

Przypominamy również, że prezentując stawki płac posługujemy się głównie medianą, gdyż miara ta lepiej niż średnia charakteryzuje badaną populację. Z badań GUS wynika bowiem, iż 2/3 Polaków zarabia poniżej średniej, co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Natomiast mediana jest wartością dzielącą badaną populację na pół.

Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 108 184 osób.

Wszystkie przedstawione stawki stanowią wynagrodzenie całkowite brutto wyrażone w PLN, o ile w tekście nie przedstawiono inaczej.

Wynagrodzenia doktorów w 2013 roku


W XI Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział 2 286 osób z tytułem doktora. Stanowili oni 1,9% ogółu badanych. Mediana ich płac wynosiła 4 800 PLN. Co czwarty ankietowany otrzymywał wynagrodzenie powyżej 8 300 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto osób z tytułem doktora w 2013 roku (w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuW tabeli 1. przedstawiono wynagrodzenia całkowite brutto (w PLN) doktorów w różnych specjalnościach. Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, doktorzy nauk humanistycznych i społecznych, pedagogicznych, medycznych, ścisłych, rolniczych i weterynaryjnych, a także matematyczno-przyrodniczych otrzymywali wynagrodzenie niższe od przeciętnej płacy osób z tym tytułem (4 800 PLN).

Wynagrodzenia całkowite brutto doktorów o różnych specjalnościach (w PLN)

specjalność

wielkość próby

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

ekonomia, finanse
i zarządzanie

384

3 825

6 000

13 000

nauki humanistyczne

i społeczne

418

3 050

4 000

6 800

nauki techniczne

470

3 800

5 965

9 300

pedagogiczna

48

2 840

3 277

3 855

nauki medyczne

246

3 400

4 500

7 500

nauki ścisłe

117

3 200

4 400

7 000

nauki rolnicze

i weterynaryjne

91

3 135

4 200

6 300

nauki matematyczno-przyrodnicze

210

3 400 

4 312

7 500

prawo

i administracja

81

3 632

5 000

7 900

biotechnologia, inżynieria chemiczna

99

3 800

5 400

7 850

informatyka

89

4 300

7 000

10 500

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuNa wykresie 1. zamieszczono porównanie wysokości zarobków osób z doktoratem względem osób z wykształceniem wyższym magisterskim oraz wyższym magisterskim inżynierskim. Badanie wykazało, że osoby z wykształceniem wyższym magisterskim inżynierskim przeciętnie zarabiają więcej o 700 PLN od doktorów. Magistrowie otrzymywali wynagrodzenie niższe o 300 PLN od doktorów oraz o 1 000 PLN niższe niż płaca inżynierów.

Porównanie wynagrodzeń całkowitych brutto doktorów oraz absolwentów studiów wyższych magisterskich lub inżynierskich (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuW tabeli 2. przedstawiono mediany płac doktorów zatrudnionych w firmach z przewagą kapitału polskiego lub zagranicznego. W przypadku pracowników szeregowych, przeciętne wynagrodzenia były podobne. Na pozostałych szczeblach zatrudnienia różnice te są zdecydowanie większe. Osoby pracujące w firmach z przewagą kapitału zagranicznego zarabiały prawie dwukrotnie więcej, niż pracownicy firm polskich.

Mediany wynagrodzeń całkowitych doktorów w firmach z przewagą kapitału polskiego lub zagranicznego w 2013 roku (w PLN)

rodzaj kapitału

pracownik szeregowy

specjalista

kierownik

dyrektor/zarząd

kapitał polski

3 200

3 894

6 000

12 000

kapitał zagraniczny

3 462

7 200

11 000

21 000

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuPłace doktorów w wybranych branżach przedstawiono w tabeli 3. Najniższe przeciętne wynagrodzenie otrzymywali doktorzy pracujący w nauce i szkolnictwie. Przeciętnie zarabiali oni od 3 200 PLN do 5 200 PLN. Najwyższe płace otrzymywali zatrudnieni w branży IT. Ich przeciętne wynagrodzenie wynosiło 8 500 PLN.

Mediana wynagrodzeń całkowitych brutto doktorów
w wybranych branżach (w PLN)

branża

25% zarabiało

poniżej

mediana

25% zarabiało

powyżej

nauka, szkolnictwo

3 200

3 800

5 200

przemysł ciężki

5 600

8 000

13 000

przemysł lekki

5 000

7 725

13 200

handel

4 200

7 000

14 000

bankowość

5 000

8 837

15 024

technologie informatyczne

4 700

8 500

12 000

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuW tabeli 4. przedstawiono dane dotyczące wynagrodzeń pracowników z tytułem doktora o różnym stażu pracy. Z danych wynika, że połowa respondentów pracujących od 9 do 15 lat zarabiała powyżej 5 500 PLN. Znacznie niższe płace otrzymywały osoby z tytułem doktora, które dopiero rozpoczęły karierę zawodową. Co czwarty z nich zarabiał poniżej 2 200 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto doktorów o różnym stażu pracy
w 2013 roku (w PLN)

staż pracy

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

poniżej 1 roku

53

2 200

2 840

3 580

od 2 do 3 lat

167

2 600

3 700

6 000

od 4 do 5 lat

230

3 000

4 200

6 500

od 6 do 8 lat

359

3 330

5 000

8 100

od 9 do 10 lat

247

3 500

5 500

9 000

od 11 do 15 lat

477

3 650

5 500

9 950

powyżej 16 lat

753

3 700

5 000

9 000

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne.

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 2 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie połowy osób jest niższe, a drugiej połowy wyższe od 2 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne.

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 4 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 4 500 PLN

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Patrycja Tryka
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".