Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca godziwa - poziom płacy, który jest wystarczający na utrzymanie i dostatnie życie pracownika i jego rodziny.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia osób po studiach podyplomowych w 2020 roku

13.04.2021 Jagoda Jurczak
Mediana wynagrodzeń osób po studiach podyplomowych wyniosła 6 703 PLN, czyli o około 1 600 PLN więcej niż mediana dla całego kraju. Mediana płac osób bez tego typu studiów wyniosła 5 000 PLN. 25% najniżej wynagradzanych absolwentów zarabiało mniej niż 4 799 PLN, a 25% najwyżej wynagradzanych więcej niż 10 000 PLN. A 10% najwyżej wynagradzanych zarabiało nie mniej niż 15 100 PLN. Kobiety po studiach podyplomowych zarabiały 5 800 PLN, a mężczyźni 8 000 PLN.
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2020 roku udział wzięło 13 971 osób po studiach podyplomowych. 54% badanych stanowiły kobiety. 63% było po studiach wyższych magisterskich. 28% pracowało w firmach zatrudniających od 50 do 249 pracowników. Staż pracy 36% badanych wynosił ponad 16 lat. 55% ankietowych pochodziło z miast powyżej 100 tys. mieszkańców (bez Warszawy).

Mediana wynagrodzeń osób po studiach podyplomowych wyniosła 6 703 PLN, czyli o około 1 600 PLN więcej niż mediana dla całego kraju. Mediana płac osób bez tego typu studiów wyniosła 5 000 PLN. 25% najniżej wynagradzanych absolwentów zarabiało mniej niż 4 799 PLN, a 25% najwyżej wynagradzanych więcej niż 10 000 PLN. A 10% najwyżej wynagradzanych zarabiało nie mniej niż 15 100 PLN. Kobiety po studiach podyplomowych zarabiały 5 800 PLN, a mężczyźni 8 000 PLN.

Wynagrodzenia osób po studiach podyplomowych w 2020 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 roku


Najwyższe płace po studiach podyplomowych otrzymywali pracownicy w województwie mazowieckim – 8 500 PLN. W samej Warszawie mediana wynagrodzeń wyniosła 9 169 PLN. Wynagrodzenie poniżej 5 000 PLN otrzymywali pracownicy z jednego województwa – świętokrzyskiego. Niewiele więcej zarabiali absolwenci podyplomówek w podkarpackim i lubelskim.

Mediany wynagrodzeń osób po studiach podyplomowych w różnych województwach w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 roku


Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, absolwenci studiów podyplomowych zarabiali najwięcej w bankowości i telekomunikacji – 9 000 PLN. Niewiele niższe zarobki otrzymywali w branży ubezpieczeń i IT – odpowiednio 8 700 i 8 600 PLN. Poniżej 5 000 PLN absolwenci studiów podyplomowych zarabiali w kulturze i sztuce (4 525 PLN) oraz nauce i szkolnictwie (4 500 PLN).

Mediany wynagrodzeń osób po studiach podyplomowych w wybranych branżach w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 roku


Absolwenci studiów podyplomowych zarabiali najwięcej po 16 latach pracy. Mediana ich płac wyniosła 7 700 PLN. Dla porównania mediana zarobków pracowników w pierwszym roku pracy była niższa o 3 700 PLN i wynosiła 4 000 PLN.

Mediany wynagrodzeń osób po studiach podyplomowych z różnym stażem pracy w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 roku


Dyrektorzy po studiach podyplomowych zarabiali przeciętnie 15 000 PLN. Kierownicy od 8 532 PLN jeśli zarządzali małym zespołem do 11 250 PLN jeśli zarządzali ponad setką osób. Specjaliści zarabiali od 4 200 PLN w przypadku młodszego doświadczeniem specjalisty do 7 000 PLN w przypadku doświadczonych pracowników. Mediana płac pracowników szeregowych wyniosła 3 900 PLN.

Mediany wynagrodzeń osób po studiach podyplomowych na różnych szczeblach organizacji w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 roku


W poniższej tabeli zaprezentowane zostały wynagrodzenia całkowite osób z po studiach podyplomowych na wybranych stanowiskach. Więcej danych dotyczących zarobków na stanowiskach znajdą Państwo w Mojej Płacy. A jeśli potrzebują Państwo bardziej szczegółowych analiz, zapraszamy do Zarobków na Stanowiskach.

Wynagrodzenia osób po studiach podyplomowych na wybranych stanowiskach w 2020 roku (brutto w PLN)

stanowisko

próba

25% zarabiało mniej niż

mediana

25% zarabiało więcej niż

dyrektor ds. sprzedaży

114

12 000

17 565

24 075

dyrektor generalny

121

8 400

15 000

24 000

kierownik zespołu (Team Leader)

169

7 200

10 000

12 800

radca prawny

110

7 365

9 774

12 182

HR biznes partner

126

7 600

9 550

11 429

kierownik projektu

413

7 000

9 500

12 750

analityk biznesowy

167

7 000

9 208

12 500

główny księgowy

493

6 000

8 100

11 160

kierownik ds. administracyjnych

131

5 051

6 000

7 550

specjalista ds. personalnych

167

4 900

5 833

6 775

samodzielny księgowy

181

4 839

5 758

7 100

specjalista ds.  BHP

184

4 353

5 488

7 338

specjalista ds. kadr i płac

323

3 900

4 800

6 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuInformacje o badaniu: W 2020 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) uczestniczyły 118 767 osoby. Z czego 58% stanowili mężczyźni, 70% osób ma wyższe wykształcenie, 54% mieszka w dużych miastach (powyżej 100 000 mieszkańców), 46% badanych pracuje w dużej lub wielkiej firmie (powyżej 250 pracowników), 82% pracuje w firmach prywatnych, a 50% badanych ma staż pracy krótszy niż 8 lat.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".