Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Analityk do spraw IT 7950 PLN
Grafik kreatywny 5560 PLN
Nauczyciel techniki 4820 PLN
Farmaceuta 5500 PLN
Blacharz 5010 PLN
Stolarz 3700 PLN
Księgowy 5710 PLN
Szlifierz CNC 4020 PLN
Woźna 2630 PLN
Programista plc 8900 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca zespołowa - wynagrodzenie grup pracowników wykonujących podobną pracę.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia menedżerów w spółkach giełdowych o różnym poziomie zatrudnienia i zysku netto

25.08.2014
Mediana wynagrodzeń menedżerów w spółkach, które zatrudniają poniżej 250 osób, wynosi 315 tys. PLN. W przedsiębiorstwach z zatrudnieniem powyżej 5 000 osób, 50% zarządzających zarobiło w 2013 roku powyżej 1,5 mln PLN. Średnie wynagrodzenie prezesa zarządu spółki z grupy o najniższym poziomie zatrudnienia (poniżej 250 osób) to niecałe 470 tys. PLN. Natomiast prezesi największych spółek (z zatrudnieniem powyżej 5 000 osób) zarobili średnio prawie 2,2 mln PLN w 2013 roku.
W spółkach giełdowych wynagrodzenia menedżerów różnią się znacząco w firmach różnej wielkości. Mediana wynagrodzeń menedżerów w spółkach, które zatrudniają poniżej 250 osób, wynosi 315 tys. PLN. W przedsiębiorstwach z zatrudnieniem powyżej 5 000 osób, 50% zarządzających zarobiło w 2013 roku powyżej 1,5 mln PLN. Średnie wynagrodzenie prezesa zarządu spółki z grupy o najniższym poziomie zatrudnienia (poniżej 250 osób) to niecałe 470 tys. PLN. Natomiast prezesi największych spółek (z zatrudnieniem powyżej 5 000 osób) zarobili średnio prawie 2,2 mln PLN w 2013 roku.

Mediana i średnia wynagrodzeń menedżerów
w spółkach o różnej wielkości zatrudnienia w 2013 roku (w PLN)

Zatrudnienie

(w osobach)

funkcja

mediana

średnia

poniżej 250

prezes zarządu

366 473

468 354

wiceprezes zarządu

300 000

360 824

członek zarządu

225 529

419 348

ogółem

314 900

412 291

250-749

prezes zarządu

525 150

590 923

wiceprezes zarządu

435 000

488 753

członek zarządu

360 000

371 455

ogółem

437 000

492 135

750-1 999

prezes zarządu

631 468

1 061 373

wiceprezes zarządu

484 384

650 367

członek zarządu

709 125

739 292

ogółem

596 000

773 499

2 000- 4 999

prezes zarządu

1 167 000

1 567 747

wiceprezes zarządu

785 500

929 728

członek zarządu

892 000

926 558

ogółem

896 000

1 062 315

5 000 i więcej

prezes zarządu

1 909 500

2 168 273

wiceprezes zarządu

1 481 500

1 458 051

członek zarządu

1 543 200

1 458 540

ogółem

1 543 200

1 587 316

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportów
„Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2013 roku”Zarządzanie dużą spółką się opłaca. Mediana wynagrodzeń menedżerów największych spółek jest niemal pięciokrotnie wyższa od mediany płac zarządzających spółkami najmniejszymi (pod względem zatrudnienia).

Mediana i średnia wynagrodzeń menedżerów ogółem
w spółkach o różnej wielkości zatrudnienia w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportów
„Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2013 roku”Zarobki menedżerów w firmach o różnym zysku netto


System wynagradzania menedżerów wysokiego szczebla powinien uwzględniać rentowność wypracowaną przez firmę pod ich zarządem. Zależność nie jest tu jednak tak prosta. Komplikacje wynikają po części ze stosowania wynagrodzeń odroczonych, gdzie wynik finansowy firmy przekłada się na płace zarządu dopiero w kolejnych latach. Stosowanie wynagrodzeń odroczonych w bankach zaleca m.in. Komisja Europejska oraz polska Komisja Nadzoru Finansowego. Według uchwał 258/2011 i 259/2011, wydanych przez KNF, co najmniej 40% zmiennej części wynagrodzenia menedżerów bankowych powinno mieć formę odroczoną. Ma to zapobiec manipulowaniu wynikami instytucji finansowych.

Mediana i średnia wynagrodzeń menedżerów
w spółkach o różnym wyniku netto w 2013 roku (w PLN)

wynik netto

funkcja

mediana

średnia

strata

prezes zarządu

443 755

662 383

wiceprezes zarządu

432 000

543 481

członek zarządu

477 468

634 098

ogółem

433 500

600 029

0-6,9 mln

prezes zarządu

389 500

440 382

wiceprezes zarządu

301 000

334 462

członek zarządu

227 544

260 071

ogółem

315 136

358 259

7-24,9 mln

prezes zarządu

598 500

783 999

wiceprezes zarządu

430 800

504 770

członek zarządu

460 000

496 326

ogółem

465 009

591 521

25-99,9 mln

prezes zarządu

932 133

1 106 008

wiceprezes zarządu

831 100

897 565

członek zarządu

651 000

785 041

ogółem

773 675

889 852

100 mln i więcej

prezes zarządu

1 820 450

2 122 891

wiceprezes zarządu

1 203 000

1 406 251

członek zarządu

1 083 770

1 216 386

ogółem

1 239 000

1 466 871

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportów
„Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2013 roku”Mediany wynagrodzeń są niższe niż średnie. Oznacza to, że część menedżerów zarabia znacznie więcej, niż wynosi średnia pensja w danej grupie spółek. Można też zauważyć, że w spółkach o wysokim zysku różnica między medianą i średnią płac rośnie. Świadczy to o tym, że różnice w wynagrodzeniach między menedżerami przeciętnie i najwyżej wynagradzanymi w tych firmach są większe.

Mediana i średnia wynagrodzeń menedżerów ogółem
w spółkach o różnym wyniku netto w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportów
„Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2013 roku”O raporcie


Raport „Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW” ukazuje się po raz dziesiąty. W tegorocznej edycji badania przeanalizowaliśmy dane na temat wynagrodzeń 1 254 menedżerów z 336 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wyniki analiz przedstawiono w postaci rankingów i zestawień.
W części I przedstawiono analizę praktyk w zakresie udzielania przez spółki informacji na temat wynagrodzeń menedżerów.
W części II opisano jak kształtowały się fundusze wynagrodzeń i wynagrodzenia w poszczególnych spółkach. Analizy przeprowadzono w zależności od takich charakterystyk spółek, jak: wielkość aktywów, przychodów, zatrudnienia, wynik finansowy, poziom EBITDA i EBIT oraz wielkość zysku na akcję czy free float. W przedstawionych danych o zarobkach uwzględniono menedżerów pracujących cały rok, jak i osoby, które w 2013 roku objęły stanowisko lub przestały pełnić swoją funkcję.
Część III zawiera zestawienia i rankingi wynagrodzeń menedżerów.

Agnieszka Antoń
wynagrodzenia.pl


Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".