Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Asystent prezesa 5030 PLN
Dyrektor logistyki 14680 PLN
Lekarz dentysta 5150 PLN
Krawcowa 3000 PLN
Szwaczka ręczna 2900 PLN
Programista Ruby 7500 PLN
Audit manager 13960 PLN
Pomocnik drukarza 3500 PLN
Dyrektor wykonawczy 13920 PLN
Skarbnik bankowy 4300 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca godziwa - poziom płacy, który jest wystarczający na utrzymanie i dostatnie życie pracownika i jego rodziny.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia magistrów inżynierów w 2023 roku

08.04.2024 Karolina Majchrzak

W 2023 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) wzięły udział 14 049 osoby z tytułem magistra inżyniera, z czego 63% stanowili mężczyźni. Około 28% uczestników badania było w wieku 26-30 lat.
Odbierz bezpłatny raport o zarobkach na Twoim stanowisku, biorąc udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń.

Mediana wynagrodzeń magistrów inżynierów w 2023 roku była o niecałe 11% wyższa niż magistrów bez tytułu inżyniera. Wynosiła 8 800 zł brutto. Co czwarty magister studiów technicznych zarabiał 12 700 zł lub więcej a 25% z nich zarabiało 6 500 zł, lub mniej.Rozkład miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
magistrów inżynierów w 2023 roku - dane ogólnoposkie

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2023 rokuMediana wynagrodzeń dyrektorów i członków zarządów z tytułem magistra inżyniera w 2023 roku wynosiła 19 329 PLN. Mediany kierowników i koordynatorów wynosiły w przybliżeniu 11 400 i 10 500 PLN. Pracownicy szeregowi z tym tytułem naukowym zarabiali 5 700 PLN.Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
magistrów inżynierów w 2023 roku na różnych szczeblach zarządzania (brutto PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2023 rokuNajwyższe zarobki otrzymali magistrowie inżynierowie w wieku 41-50 lat. Mediana ich wynagrodzeń wynosiła 11 000 PLN a 25% z nich zarabiała powyżej 16 475 PLN. Najniżej wynagradzaną grupą wiekową są 26-30 latkowie, mediana ich wynagrodzeń w 2023 roku wynosiła 7 400 PLN.Rozkład miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
magistrów inżynierów w 2023 roku w różnych grupach wiekowych (brutto PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2023 rokuTak jak w poprzednich latach, osoby z tytułem magistra inżyniera najwięcej zarabiały w województwie mazowieckim. Mediana ich wynagrodzeń wynosiła 10 285 PLN. Na drugim miejscu pod względem wysokości zarobków znajdowało się województwo dolnośląskie z medianą 9 450 PLN. W 2023 roku magistrowie inżynierowie zarabiali najmniej w województwie lubelskim (mediana 6 924).Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
magistrów inżynierów w 2023 roku w województwach (brutto PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2023 rokuOsoby z tytułem magistra inżyniera najlepiej zarabiały w firmach prywatnych, mediana ich zarobków wynosiła 9 000 PLN. Z kolei mediana wynagrodzeń pracowników organizacji pozarządowych była o 500 PLN niższa. Magistrowie inżynierowie zatrudnieni przez jednostki samorządu terytorialnego zarabiali około 24% mniej niż ci zatrudnieni w prywatnych przedsiębiorstwach.Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
magistrów inżynierów w 2023 roku w różnego typu organizacjach (brutto PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2023 rokuW 2023 roku magistrów z tytułem inżyniera najlepiej wynagradzano w branżach takich jak bankowość (mediana 12 500 PLN), technologie informatyczne (mediana 12 100) oraz telekomunikacja (mediana 10 690 PLN).Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
magistrów inżynierów w 2023 roku w wybranych branżach (brutto PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2023 rokuJeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.
Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.Karolina Majchrzak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".