Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Sekretarka 3310 PLN
Mechanik samochodowy 3920 PLN
Handlowiec 4230 PLN
Account manager 7600 PLN
Windykator terenowy 4900 PLN
Szlifierz metali 3800 PLN
Odlewnik 4000 PLN
C/c++ developer 8810 PLN
Associate 5220 PLN
DevOps 6280 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Gratyfikacja - składnik dodatkowy wynagrodzenia, rozumiany jako świadczenie okolicznościowe.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia magistrów inżynierów w 2019 roku

29.04.2020 Agnieszka Sutor
W 2019 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział 21 696 magistrów inżynierów. Wśród nich było 15 050 mężczyzn i 6 636 kobiet. Mediana ich wynagrodzeń całkowitych wynosiła 6 300 PLN brutto. Luka płacowa wśród magistrów inżynierów wynosiła 32%.
Mediana wynagrodzeń magistrów inżynierów była o 1 100 PLN wyższa od zarobków magistrów. Co czwarty pracownik z tytułem magistra inżyniera zarabiał więcej niż 9 200 PLN brutto.

Wynagrodzenia całkowite magistrów i magistrów inżynierów w 2019 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku
Dane płacowe 2020
Potrzebujesz najnowszych danych płacowych?
Poznaj stawki płac na stanowiskach w wybranych działach!

dowiedz się więcejWykres 1. przedstawia wynagrodzenia magistrów inżynierów w wybranych branżach. Najwyższe zarobki otrzymywali zatrudnieni w bankowości. Mediana ich miesięcznego wynagrodzenia wynosiła 8 525 PLN brutto. Najniższe stawki otrzymywali pracownicy z tytułem magistra inżyniera zatrudnieni w branży budowlanej (5 645 PLN brutto).

Mediany wynagrodzeń całkowitych magistrów inżynierów
w wybranych branżach w 2019 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuWysokość zarobków osób z tytułem magistra inżyniera zależy od zajmowanego przez nich stanowiska. Z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wynika, że w 2019 roku najwyższe zarobki otrzymywali projektanci systemów IT. Mediana wynagrodzenia całkowitego na tym stanowisku wynosiła 14 857 PLN brutto. Najniższe zarobki otrzymywali testerzy oprogramowania. Ich miesięczne wynagrodzenie wynosiło 5 950 PLN brutto.

Mediany wynagrodzeń całkowitych magistrów inżynierów
na wybranych stanowiskach w 2019 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuInformacje o badaniu: W 2019 roku w badaniu uczestniczyły 161 549 osoby. 62% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 72% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 68% ma wykształcenie wyższe, 45% pracuje w dużych lub wielkich przedsiębiorstwach, zaś 80% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Agnieszka Sutor
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".