Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Inżynier budowy 4500 PLN
Planista produkcji 6420 PLN
Niania 2900 PLN
Kierownik hotelu 5280 PLN
Ładowacz (ręczny) 3400 PLN
Programista Python 7640 PLN
Wagowy 3690 PLN
Tokarz CNC 4200 PLN
Analityk kredytowy 6670 PLN
Agile coach 10700 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca godziwa - poziom płacy, który jest wystarczający na utrzymanie i dostatnie życie pracownika i jego rodziny.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia magistrów inżynierów w 2019 roku

29.04.2020 Agnieszka Sutor
W 2019 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział 21 696 magistrów inżynierów. Wśród nich było 15 050 mężczyzn i 6 636 kobiet. Mediana ich wynagrodzeń całkowitych wynosiła 6 300 PLN brutto. Luka płacowa wśród magistrów inżynierów wynosiła 32%.
Mediana wynagrodzeń magistrów inżynierów była o 1 100 PLN wyższa od zarobków magistrów. Co czwarty pracownik z tytułem magistra inżyniera zarabiał więcej niż 9 200 PLN brutto.

Wynagrodzenia całkowite magistrów i magistrów inżynierów w 2019 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku
Dane płacowe 2020
Potrzebujesz najnowszych danych płacowych?
Poznaj stawki płac na stanowiskach w wybranych działach!

dowiedz się więcejWykres 1. przedstawia wynagrodzenia magistrów inżynierów w wybranych branżach. Najwyższe zarobki otrzymywali zatrudnieni w bankowości. Mediana ich miesięcznego wynagrodzenia wynosiła 8 525 PLN brutto. Najniższe stawki otrzymywali pracownicy z tytułem magistra inżyniera zatrudnieni w branży budowlanej (5 645 PLN brutto).

Mediany wynagrodzeń całkowitych magistrów inżynierów
w wybranych branżach w 2019 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuWysokość zarobków osób z tytułem magistra inżyniera zależy od zajmowanego przez nich stanowiska. Z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wynika, że w 2019 roku najwyższe zarobki otrzymywali projektanci systemów IT. Mediana wynagrodzenia całkowitego na tym stanowisku wynosiła 14 857 PLN brutto. Najniższe zarobki otrzymywali testerzy oprogramowania. Ich miesięczne wynagrodzenie wynosiło 5 950 PLN brutto.

Mediany wynagrodzeń całkowitych magistrów inżynierów
na wybranych stanowiskach w 2019 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuInformacje o badaniu: W 2019 roku w badaniu uczestniczyły 161 549 osoby. 62% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 72% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 68% ma wykształcenie wyższe, 45% pracuje w dużych lub wielkich przedsiębiorstwach, zaś 80% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Agnieszka Sutor
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".