Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Gratyfikacja - składnik dodatkowy wynagrodzenia, rozumiany jako świadczenie okolicznościowe.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia magazynierów w 2020 roku

11.10.2021 Jagoda Jurczak
Mediana zarobków magazynierów wyniosła 3 630 PLN. Była niższa o prawie 1 500 PLN od mediany ogólnopolskiej. 25% najniżej wynagradzanych magazynierów zarabiało mniej niż 3 200 PLN, a 25% najwyżej wynagradzanych zarabiało więcej niż 4 200 PLN. Natomiast 10% najwyżej wynagradzanych zarabiało więcej niż 4 910 PLN. Prawie 90% magazynierów stanowili mężczyźni.
Informacje o badaniu: W 2020 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) uczestniczyły 118 767 osoby. Z czego 58% stanowili mężczyźni, 70% osób ma wyższe wykształcenie, 54% mieszka w dużych miastach (powyżej 100 000 mieszkańców), 46% badanych pracuje w dużej lub wielkiej firmie (powyżej 250 pracowników), 82% pracuje w firmach prywatnych, a 50% badanych ma staż pracy krótszy niż 8 lat.

Wzięło w nim udział 1 314 magazynierów. 89% badanych stanowili mężczyźni. 27% pracowało w firmach zatrudniających powyżej 1000 pracowników. Staż pracy 18% badanych wynosił ponad 16 lat. 50% magazynierów pracowało w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców (bez Warszawy).

Mediana zarobków magazynierów wyniosła 3 630 PLN. Była niższa o prawie 1 500 PLN od mediany ogólnopolskiej. 25% najniżej wynagradzanych magazynierów zarabiało mniej niż 3 200 PLN, a 25% najwyżej wynagradzanych zarabiało więcej niż 4 200 PLN. Natomiast 10% najwyżej wynagradzanych zarabiało więcej niż 4 910 PLN. Prawie 90% magazynierów stanowili mężczyźni.

Wynagrodzenia magazynierów w 2020 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuZarobki magazynierów w miastach różnej wielkości były dość zbliżone. W większości wynosiły one 3 600 PLN. Jedynie w Warszawie płace magazynierów były wyższe o prawie 500 PLN i wynosiły przeciętnie 4 075 PLN.

Mediany wynagrodzeń magazynierów w miastach różnej wielkości w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuWedług Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, magazynierzy w firmach zagranicznych zarabiali o prawie 300 PLN więcej niż ich koledzy z polskich organizacji.

Mediany wynagrodzeń magazynierów w firmach o różnym pochodzeniu kapitału w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuMagazynierzy po 16 latach pracy zarabiali około 3 884 PLN. Natomiast ich koledzy w pierwszym roku pracy otrzymywali płace o przeciętnej wysokości 3 485 PLN, czyli niecałe 400 PLN mniej od doświadczonych kolegów.

Mediany wynagrodzeń magazynierów z różnym stażem pracy w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuZarobki magazynierów w firmach różnej wielkości również były bardzo zbliżone. W mniejszych firmach do 49 pracowników zarabiali przeciętnie 3 450 PLN. Natomiast w firmach większych niż 50 pracowników, mediana ich płac wyniosła około 3 700 PLN.

Mediany wynagrodzeń magazynierów w firmach różnej wielkości w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuJagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".