Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Opiekun finansowy 3770 PLN
Kierownik projektu 5150 PLN
Handlowiec 4230 PLN
Tester manualny 4660 PLN
Grafik 2D 4320 PLN
Inżynier sieci IT 5660 PLN
Zootechnik 4390 PLN
Country Manager 18740 PLN
Technik jakości 4520 PLN
Robotnik gospodarczy 2930 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Przedziały płacowe, widełki płacowe - wyznaczają maksymalną i minimalną wartość wynagrodzenia dla danego stanowiska lub dla grupy stanowisk.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia magazynierów w 2020 roku

11.10.2021 Jagoda Jurczak
Mediana zarobków magazynierów wyniosła 3 630 PLN. Była niższa o prawie 1 500 PLN od mediany ogólnopolskiej. 25% najniżej wynagradzanych magazynierów zarabiało mniej niż 3 200 PLN, a 25% najwyżej wynagradzanych zarabiało więcej niż 4 200 PLN. Natomiast 10% najwyżej wynagradzanych zarabiało więcej niż 4 910 PLN. Prawie 90% magazynierów stanowili mężczyźni.
Informacje o badaniu: W 2020 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) uczestniczyły 118 767 osoby. Z czego 58% stanowili mężczyźni, 70% osób ma wyższe wykształcenie, 54% mieszka w dużych miastach (powyżej 100 000 mieszkańców), 46% badanych pracuje w dużej lub wielkiej firmie (powyżej 250 pracowników), 82% pracuje w firmach prywatnych, a 50% badanych ma staż pracy krótszy niż 8 lat.

Wzięło w nim udział 1 314 magazynierów. 89% badanych stanowili mężczyźni. 27% pracowało w firmach zatrudniających powyżej 1000 pracowników. Staż pracy 18% badanych wynosił ponad 16 lat. 50% magazynierów pracowało w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców (bez Warszawy).

Mediana zarobków magazynierów wyniosła 3 630 PLN. Była niższa o prawie 1 500 PLN od mediany ogólnopolskiej. 25% najniżej wynagradzanych magazynierów zarabiało mniej niż 3 200 PLN, a 25% najwyżej wynagradzanych zarabiało więcej niż 4 200 PLN. Natomiast 10% najwyżej wynagradzanych zarabiało więcej niż 4 910 PLN. Prawie 90% magazynierów stanowili mężczyźni.

Wynagrodzenia magazynierów w 2020 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuZarobki magazynierów w miastach różnej wielkości były dość zbliżone. W większości wynosiły one 3 600 PLN. Jedynie w Warszawie płace magazynierów były wyższe o prawie 500 PLN i wynosiły przeciętnie 4 075 PLN.

Mediany wynagrodzeń magazynierów w miastach różnej wielkości w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuWedług Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, magazynierzy w firmach zagranicznych zarabiali o prawie 300 PLN więcej niż ich koledzy z polskich organizacji.

Mediany wynagrodzeń magazynierów w firmach o różnym pochodzeniu kapitału w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuMagazynierzy po 16 latach pracy zarabiali około 3 884 PLN. Natomiast ich koledzy w pierwszym roku pracy otrzymywali płace o przeciętnej wysokości 3 485 PLN, czyli niecałe 400 PLN mniej od doświadczonych kolegów.

Mediany wynagrodzeń magazynierów z różnym stażem pracy w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuZarobki magazynierów w firmach różnej wielkości również były bardzo zbliżone. W mniejszych firmach do 49 pracowników zarabiali przeciętnie 3 450 PLN. Natomiast w firmach większych niż 50 pracowników, mediana ich płac wyniosła około 3 700 PLN.

Mediany wynagrodzeń magazynierów w firmach różnej wielkości w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuJagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".