Artykuły

Wynagrodzenia księgowych w 2021 roku

04.04.2022 Monika Czepiel
W 2021 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) wzięło udział 2 245 księgowych. Mediana wynagrodzeń na tym stanowisku wyniosła 4 900 PLN brutto. Jak wynika z danych mężczyzna pracujący jako księgowy otrzymywał wyższe wynagrodzenie (o ponad 600 PLN) niż kobieta zajmująca to samo stanowisko.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite księgowych w 2021 roku (brutto w PLN)

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

wszyscy badani

4 000

4 900

6 000

mężczyźni

4 375

5 450

6 698

kobiety

4 000

4 839

5 950

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Wynagrodzenia księgowych zależą od poziomu kompetencji. Starszy księgowy zarabiał o ponad 40% więcej niż młodszy księgowy.

Wynagrodzenia całkowite księgowych
na różnych poziomach stanowiska w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Najwyższe płace otrzymywali księgowi w Warszawie (5 973 PLN) i Wrocławiu (5 549 PLN). Poniżej 4 000 PLN zarabiali księgowi w Rzeszowie i Lublinie.

Mediany wynagrodzeń całkowitych księgowych
w wybranych miastach w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Wynagrodzenia księgowych zatrudnionych w firmach zagranicznych były o ponad 30% wyższe niż w polskich firmach.

Wynagrodzenia całkowite księgowych
w firmach o różnym pochodzeniu kapitału w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 rokuInformacje o badaniu: W 2021 roku w badaniu uczestniczyły 93 527 osoby. 64% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 75% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 73% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w dużych i wielkich przedsiębiorstwach, zaś 83% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Monika Czepiel
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".