Artykuły

Wynagrodzenia kobiet świadczących płatne usługi erotyczne w Polsce w 2019 roku

18.07.2019 Redakcja portalu wynagrodzenia.pl
Powszechnie uznaje się, że profesjonalne usługi seksualne są dobrem luksusowym, a zarobki osób świadczących je wysokie. Działalność ta przenosi się w coraz większym stopniu do Internetu, gdzie Panie publikują swoje ogłoszenia wraz z cenami usług. Na podstawie anonsów internetowych oszacowaliśmy średnie zarobki kobiet świadczących płatne usługi seksualne. W analizach uwzględniliśmy 16 597 ogłoszeń z popularnego polskiego portalu. Dane zostały zebrane w lipcu 2019 roku. Płace kobiet porównano z wynikami tego samego badania z 2017 roku.
Na wstępie warto zaznaczyć, że świadczenie usług seksualnych nie jest zabronione przez polskie prawo. Nielegalne jest sutenerstwo, stręczycielstwo i kuplerstwo. Osoby uprawiające ten zawód, osiągają zatem legalne dochody, jednak ze względu na to, że ich działalność nie jest rejestrowana, nie mogą odprowadzać podatków. Osoby te nie mają także możliwości odprowadzania składek emerytalnych i chorobowych. Efektem tego jest utrudniony dostęp do bezpłatnej opieki medycznej, która w tym zawodzie jest szczególnie ważna.

W artykule za wynagrodzenie uznajemy ceny usług zamieszczone w ogłoszeniach. Można założyć, że kwoty te stanowią przybliżone wartości jakie są zarabiane przez autorów ogłoszeń. W przypadku kobiet, często spotykane są sytuacje, w których znaczna część dochodu trafia do pośrednika. Należy jednak pamiętać, że miesięczne realne zyski powinny być pomniejszone o wszystkie koszty niezbędne do wykonywania tego typu usług. Będą to przede wszystkim koszty niezbędne dla zachowania atrakcyjnego wyglądu oraz zdrowia, ale również środki antykoncepcyjne, wynajem lokalu, specjalna odzież erotyczna czy gadżety.

Zwykle w naszych opracowaniach posługujemy się medianą. Informacje publikowane w ogłoszeniach towarzyskich zdominowane są jednak przez dwie stawki, tj. 150 PLN i 200 PLN za godzinę pracy oraz 1 500 PLN i 2 000 PLN i w przypadku usług całonocnych. Z tego powodu dalsze analizy zdecydowaliśmy się oprzeć na średniej, gdyż miara ta lepiej pokazuje różnice między stawkami za usługi.

Dane ogólne
Średnia ogólnopolska wynagrodzenia godzinowego pań świadczących płatne usługi seksualne wynosi 210 PLN. Z kolei średnia płaca za noc to 2 060 PLN. Mediana ogólnopolska jest niższa i wynosi odpowiednio 200 PLN i 1 800 PLN.

Wykres 1. prezentuje procentowy rozkład wynagrodzeń za godzinę pracy. Najczęściej spotykaną kwotą jest 200 PLN (32% ogłoszeń). Kolejne stawki to 150 PLN (25%) oraz 300 PLN (9%).

Rozkład wynagrodzeń za godzinę pracy kobiet świadczących płatne usługi seksualne (w PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie ogłoszeń publikowanych w InternecieOd 2017 roku, wynagrodzenia za całą noc pracy wzrosły o blisko 19%, a za godzinę o 15%. Warto przy tym zaznaczyć, że inflacja w Polsce w tych latach wynosiła ok. 2%. Oznacza to, że realne ceny damskich usług seksualnych wzrosły.

Porównanie cen usług seksualnych w 2017 i 2019 roku (w PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie ogłoszeń publikowanych w Internecie


Seks w wielkim mieście
Poniżej prezentujemy zarobki kobiet świadczących płatne usługi seksualne w różnych miastach Polski. Uwzględniliśmy te miasta, w których próba wyniosła co najmniej 20 ogłoszeń.

Kobiety pracujące jako panie do towarzystwa najwięcej zarabiają w Warszawie. Stolica wyraźnie wyróżnia się pod tym względem. Średnia stawka za godzinę to 277 PLN. Wysokie stawki w tym mieście wynikają z faktu, że zarówno zarobki, jak i koszty życia w stolicy są najwyższe. Przyjeżdża tam też wielu turystów. Wysokie ceny za godzinę pracy występują również w Gdańsku i Poznaniu. Wynoszą one odpowiednio 270 i 253 PLN.

Najniższe średnie zarobki za godzinę występują Inowrocławiu (142 PLN), Zabrzu (145 PLN), Sieradzu (145 PLN) i Rudzie Śląskiej (151 PLN).

Zarobki kobiet świadczących płatne usługi seksualne w miastach, w których stawki godzinowe są najwyższe i najniższe (w PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie ogłoszeń publikowanych w Internecie


Wygląd jest pojęciem względnym, jednak niektóre jego elementy w tej branży są szczególnie doceniane. Kobiety w publikowanych przez siebie ogłoszeniach informują o elementach wyglądu, wieku czy znajomości języków obcych.

Wiek
W większości zawodów wraz z wiekiem rosną również zarobki. W branży płatnych usług erotycznych jest odwrotnie. Z zebranych danych wynika, że im kobieta młodsza, tym ceny są wyższe. Tendencja ta dotyczy zarówno stawek godzinowych jak i za całą noc. Panie w wieku od 18 do 25 lat za godzinę pracy inkasują średnio o 119 PLN więcej niż ich starsze koleżanki w wieku 60 lat i więcej.

Zarobki kobiet świadczących płatne usługi seksualne w różnym wieku (w PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie ogłoszeń publikowanych w InternecieWaga
Kolejne omawiane zagadnienie to wpływ wagi na proponowane stawki. Generalnie zakłada się, że szczupłe kobiety są bardziej atrakcyjne. Pogląd ten znajduje pełne odbicie w zebranych przez nas danych. Kobiety o niższej wadze zarabiają więcej. Najwyższe kwoty pojawiają się w ogłoszeniach publikowanych przez kobiety, których waga nie przekracza 50 kilogramów.

Zarobki kobiet świadczących płatne usługi seksualne o różnej wadze (w PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie ogłoszeń publikowanych w InternecieWzrost
Z danych wynika jednak jednoznacznie, że klienci szczególnie cenią kobiety o wzroście modelek z wybiegów Victoria’s Secret. Z naszych analiz wynika, że wysokie kobiety zarabiają więcej. Najwyższe kwoty w swoich ogłoszeniach zamieszczają panie o wzroście 181-190 cm.

Zarobki kobiet świadczących płatne usługi seksualne o różnym wzroście w (w PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie ogłoszeń publikowanych w InternecieBMI
Wzrost i waga niewiele mówią, gdy nie znamy proporcji między tymi wielkościami. Postanowiliśmy więc sprawdzić zarobki kobiet o określonym BMI (stosunek wagi do wzrostu). W tym celu posłużyliśmy się powszechnie stosowanymi 3 miarami.

Z naszych obliczeń wynika, że najdroższe usługi świadczone są przez kobiety z niedowagą, których BMI jest poniżej 18,5. Średnie stawki dla tej grupy przekraczają 260 PLN za godzinę i 2 650 PLN za noc. Warto jednak dodać, że z naszych obliczeń wynika, iż 21% osób w badanej przez nas próbie ma niedowagę. Należy przy tym pamiętać, że dane te są deklaratywne.

Zarobki kobiet świadczących płatne usługi seksualne z różnymi wskaźnikami BMI (w PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie ogłoszeń publikowanych w Internecie


Rozmiar biustu
Ostatnią, lecz niezwykle istotną omawianą cechą fizyczną jest deklarowany rozmiar biustu. Powszechnie uznaje się, że im większy biust tym lepiej. Czy rzeczywiście tak jest?

Analizując stawki zamieszczane w ogłoszeniach pod kątem rozmiaru biustu okazuje się, że najwyższe są one dla rozmiarów od 1 do 5 (w 8-stopniowej skali). Powyżej rozmiaru 5 stawki zarówno za godzinę, jak i noc są wyraźnie niższe.

Zarobki kobiet świadczących płatne usługi seksualne o różnym rozmiarze biustu (w PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie ogłoszeń publikowanych w InternecieMobilność
Kobiety w ogłoszeniach określają także czy są skłonne do świadczenia usług na wyjazdach. Mobilność w tej branży opłaca. Kobiety, które dają możliwość wyjazdu zarabiają średnio 240 PLN, podczas gdy ich koleżanki świadczące usługi na miejscu, za godzinę inkasują 182 PLN.

Podsumowanie
Podobnie jak w każdej innej profesji, również w przypadku płatnych usług erotycznych najwięcej zarabia się w Warszawie. Analizując ogłoszenia kobiet można znaleźć zależność pomiędzy wzrostem, wagą czy wiekiem, a wynagrodzeniami w tej profesji. Należy mieć jednak na uwadze, że administratorzy witryn z ogłoszeniami płatnych usług seksualnych żądają, aby użytkownicy zamieszczali swoje zdjęcia. Wpływ na cenę usług mają także inne cechy wyglądu, których nie można zmierzyć.

W artykule przeanalizowano jedynie ogłoszenia zamieszczane w Internecie. Należy jednak pamiętać, że część kobiet pozyskuje klientów w inny sposób. Niektóre z nich poszukują klientów w miejscach spotkań znanych tylko grupie odbiorców. Dochody tych osób mogą znacznie odbiegać od stawek podawanych w Internecie. Dodatkowym elementem, na który warto zwrócić uwagę analizując zarobki w tej grupie jest fakt, że część z nich, niezależnie od czasu trwania usługi żąda za nią tej samej kwoty. Należy również zaznaczyć, że kobiety niekiedy żądają dodatkowej kwoty za dodatkowe usługi.

Reasumując, najwyższe zarobki wśród kobiet świadczących płatne usługi seksualne, osiągają te pracujące w Warszawie, w wieku 18-25 lat, ze wskaźnikiem BMI poniżej 18,5, biustem rozmiaru 4 (w skali 1-8). Z zebranych danych wynika, że średnia stawka godzinowa kobiet, które spełniały wszystkie wymienione kryteria, wynosi 400 PLN. Cena usług za całą noc sięga natomiast aż 4 000 PLN.

Redakcja portalu wynagrodzenia.pl
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".