Artykuły

Wynagrodzenia kierowników w 2016 roku

23.01.2017 Karolina Jurczak
Your text to link...
Informacje o badaniu: W 2016 roku w badaniu uczestniczyły 145 782 osoby. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 115 163 respondentów. 61% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 67% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, interviewme.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować, jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. Miło nam przy okazji poinformować, że od pierwszej edycji w 2003 roku naszą ankietę wypełniło 1 276 051 osób

Wyniki ogólne


Mediana wynagrodzeń kierowników w 2016 roku wyniosła 6000 PLN brutto miesięcznie. Oznacza to, że przeciętne zarobki menedżerów były dwukrotnie niższe niż pensje dyrektorów (mediana 12 000 PLN) i ponad dwukrotnie wyższe niż pensje pracowników szeregowych (mediana 2650 PLN). Co czwarty polski menedżer zarabiał powyżej 8 500 PLN. Z kolei zarobki 25% kierowników nie przekraczały 4 200 PLN.

Mediana miesięcznego wynagrodzenia
na różnych szczeblach zarządzania w 2016 roku (brutto w PLN)

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

pracownicy szeregowi

32 706

2 150

2 650

3 386

specjaliści

55 689

3 050

4 050

5 600

kierownicy

21 684

4 200

6 000

8 500

dyrektorzy

4 388

7 505

12 000

18 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuZarobki w różnych regionach Polski


Najwyższe wynagrodzenia otrzymali kierownicy z woj. mazowieckiego. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 7 300 PLN. Z kolei w obrębie tego województwa najwyższe zarobki otrzymali kierownicy z Warszawy, gdzie mediana ich wynagrodzeń wyniosła 8 000 PLN. Najniższe płace otrzymywali menedżerowie zatrudnieni w woj. warmińsko-mazurskim (4 500 PLN).

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych kierowników
w poszczególnych województwach (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWynagrodzenia kierowników w różnych rodzajach firm


Wielkość zespołów, którymi kierowali menedżerowie, nie ma dużego wpływu na ich wynagrodzenia. Kierownicy zarządzający grupą poniżej 10 osób otrzymywali 6 000 PLN brutto miesięcznie. Z kolei pensje kierujących dużymi zespołami były tylko o 229 PLN wyższe i wynosiły 6 000 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite kierowników
małego i dużego zespołu w 2016 roku (brutto w PLN)

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

kierownik małego zespołu (2 – 10 osób)

7 997

4 100

5 771

8 286

kierownik dużego zespołu (powyżej 10 osób)

13 707

4 500

6 000

9 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuNajbardziej konkurencyjne wynagrodzenia dla menedżerów w 2016 roku oferowały firmy z przewagą kapitału zagranicznego (7 500 PLN). Mediana wynagrodzeń menedżerów w polskich przedsiębiorstwach była o 2 350 PLN niższa i wyniosła 5 150 PLN brutto. Równocześnie tylko 25% kierowników zatrudnionych w polskich firmach zarabiało powyżej 7 025 PLN.

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych kierowników
według pochodzenia kapitału firmy w 2016 roku (brutto w PLN)

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

przewaga kapitału zagranicznego

(powyżej 50%)

8 447

5 100

7 500

10 700

przewaga kapitału
polskiego (powyżej 50%)

13 270

3 990

5 150

7 025

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuNajwięcej zarabiali kierownicy firm prywatnych (6 000 PLN). Najmniejsze zarobki otrzymywali kierownicy w firmach, które były własnością jednostek samorządu terytorialnego (4 700 PLN).

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych kierowników
w firmach różnego typu w 2016 roku (brutto w PLN)

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

własność prywatna

18 420

4 250

6 000

10 700

własność  jedn. sam. teryt.

1 040

3 789

4 700

8 809

organizacja pozarządowa

511

3 900

5 200

7 500

własność państwowa

1 713

4 200

5 600

7 800

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuZarobki na różnych stanowiskach


Kierownicy działu IT otrzymywali o 4 000 PLN więcej od mediany ogólnopolskiej. Wśród kierowników z grupy wynagradzanych wyżej od mediany znaleźli się również m.in. kierownicy ds. finansów i controllingu, kierownicy ds. badań i rozwoju oraz kierownicy produkcji. Zarobki na poziomie mediany dla menedżerów otrzymywali kierownicy ds. technicznych i serwisu.

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych kierowników
na wybranych stanowiskach w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 roku
Więcej danych na temat wynagrodzeń różnych zawodach i na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca


Ponadto jak pokazują dane, menedżerowie, którzy ukończyli studia podyplomowe MBA zarabiali niemal 4 000 PLN więcej od kierowników nie podsiadających takiego certyfikatu.

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych kierowników
posiadających i nieposiadających dyplom MBA w 2016 roku (brutto w PLN)

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

MBA

418

7 300

10 500

14 000

brak MBA

16 474

4 500

6 360

9 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuZapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego badania wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Infografika

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Zarobki na stanowiskach

Zarobki na stanowiskach
  • aktualne dane
  • pogłębione analizy
  • unikatowe stanowiska
  • analizy szyte na miarę
Karolina Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".