Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Koordynator projektu 6580 PLN
Nauczyciel chemii 5140 PLN
Psycholog sportowy 5190 PLN
Piekarz 5480 PLN
Social media manager 7880 PLN
Frezer CNC 5200 PLN
Montażysta obrazu 5050 PLN
Woźny 4160 PLN
Lekarz stażysta 6030 PLN
Drukarz sitodrukowy 4940 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Partycypacja - jest to współuczestniczenie pracowników w podejmowaniu istotnych dla organizacji decyzji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia kierowników w 2016 roku

23.01.2017 Karolina Jurczak
Your text to link...
Informacje o badaniu: W 2016 roku w badaniu uczestniczyły 145 782 osoby. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 115 163 respondentów. 61% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 67% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, interviewme.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować, jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. Miło nam przy okazji poinformować, że od pierwszej edycji w 2003 roku naszą ankietę wypełniło 1 276 051 osób

Wyniki ogólne


Mediana wynagrodzeń kierowników w 2016 roku wyniosła 6000 PLN brutto miesięcznie. Oznacza to, że przeciętne zarobki menedżerów były dwukrotnie niższe niż pensje dyrektorów (mediana 12 000 PLN) i ponad dwukrotnie wyższe niż pensje pracowników szeregowych (mediana 2650 PLN). Co czwarty polski menedżer zarabiał powyżej 8 500 PLN. Z kolei zarobki 25% kierowników nie przekraczały 4 200 PLN.

Mediana miesięcznego wynagrodzenia
na różnych szczeblach zarządzania w 2016 roku (brutto w PLN)

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

pracownicy szeregowi

32 706

2 150

2 650

3 386

specjaliści

55 689

3 050

4 050

5 600

kierownicy

21 684

4 200

6 000

8 500

dyrektorzy

4 388

7 505

12 000

18 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuZarobki w różnych regionach Polski


Najwyższe wynagrodzenia otrzymali kierownicy z woj. mazowieckiego. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 7 300 PLN. Z kolei w obrębie tego województwa najwyższe zarobki otrzymali kierownicy z Warszawy, gdzie mediana ich wynagrodzeń wyniosła 8 000 PLN. Najniższe płace otrzymywali menedżerowie zatrudnieni w woj. warmińsko-mazurskim (4 500 PLN).

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych kierowników
w poszczególnych województwach (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWynagrodzenia kierowników w różnych rodzajach firm


Wielkość zespołów, którymi kierowali menedżerowie, nie ma dużego wpływu na ich wynagrodzenia. Kierownicy zarządzający grupą poniżej 10 osób otrzymywali 6 000 PLN brutto miesięcznie. Z kolei pensje kierujących dużymi zespołami były tylko o 229 PLN wyższe i wynosiły 6 000 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite kierowników
małego i dużego zespołu w 2016 roku (brutto w PLN)

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

kierownik małego zespołu (2 – 10 osób)

7 997

4 100

5 771

8 286

kierownik dużego zespołu (powyżej 10 osób)

13 707

4 500

6 000

9 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuNajbardziej konkurencyjne wynagrodzenia dla menedżerów w 2016 roku oferowały firmy z przewagą kapitału zagranicznego (7 500 PLN). Mediana wynagrodzeń menedżerów w polskich przedsiębiorstwach była o 2 350 PLN niższa i wyniosła 5 150 PLN brutto. Równocześnie tylko 25% kierowników zatrudnionych w polskich firmach zarabiało powyżej 7 025 PLN.

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych kierowników
według pochodzenia kapitału firmy w 2016 roku (brutto w PLN)

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

przewaga kapitału zagranicznego

(powyżej 50%)

8 447

5 100

7 500

10 700

przewaga kapitału
polskiego (powyżej 50%)

13 270

3 990

5 150

7 025

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuNajwięcej zarabiali kierownicy firm prywatnych (6 000 PLN). Najmniejsze zarobki otrzymywali kierownicy w firmach, które były własnością jednostek samorządu terytorialnego (4 700 PLN).

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych kierowników
w firmach różnego typu w 2016 roku (brutto w PLN)

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

własność prywatna

18 420

4 250

6 000

10 700

własność  jedn. sam. teryt.

1 040

3 789

4 700

8 809

organizacja pozarządowa

511

3 900

5 200

7 500

własność państwowa

1 713

4 200

5 600

7 800

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuZarobki na różnych stanowiskach


Kierownicy działu IT otrzymywali o 4 000 PLN więcej od mediany ogólnopolskiej. Wśród kierowników z grupy wynagradzanych wyżej od mediany znaleźli się również m.in. kierownicy ds. finansów i controllingu, kierownicy ds. badań i rozwoju oraz kierownicy produkcji. Zarobki na poziomie mediany dla menedżerów otrzymywali kierownicy ds. technicznych i serwisu.

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych kierowników
na wybranych stanowiskach w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 roku
Więcej danych na temat wynagrodzeń różnych zawodach i na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca


Ponadto jak pokazują dane, menedżerowie, którzy ukończyli studia podyplomowe MBA zarabiali niemal 4 000 PLN więcej od kierowników nie podsiadających takiego certyfikatu.

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych kierowników
posiadających i nieposiadających dyplom MBA w 2016 roku (brutto w PLN)

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

MBA

418

7 300

10 500

14 000

brak MBA

16 474

4 500

6 360

9 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuZapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego badania wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Infografika

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Karolina Jurczak

Zarobki na stanowiskach

Zarobki na stanowiskach
  • aktualne dane
  • pogłębione analizy
  • unikatowe stanowiska
  • analizy szyte na miarę
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".