Artykuły

Wynagrodzenia kierowników projektu
w 2017 roku

25.02.2019 Patrycja Małek
Informacje o badaniu: W 2017 roku w badaniu (Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń, dalej OBW) uczestniczyło 155 136 osób. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 128 998 respondentów. 40% uczestników badania ma nie więcej niż 30 lat, 54% mieszka w miastach powyżej 200 000 mieszkańców, 70% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 80% pracuje w firmach prywatnych.
Głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach. Firmy mają możliwość zamówienia analiz na zamówienie dostosowanych do własnych potrzeb. Analizy te przedstawiają dane o wynagrodzeniach na konkretnych stanowiskach w konkretnej branży, w konkretnym regionie/mieście, i dodatkowo pokazują jak zmienia się wynagrodzenie pracownika w zależności od stażu, wykształcenia czy znajomości języków obcych. Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółowymi analizami, zapraszamy do kontaktu - dysponujemy już danymi płacowymi za pierwszą połowę 2018.

Niniejszy artykuł przedstawia wynagrodzenia Kierowników projektu w 2017 i uwzględnia tylko przykładowe zmienne (płeć, dyplom MBA, branżę i wielkość firmy).

Kierownik projektu - dane ogólne


W 2017 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział 1 597 kierowników projektu. Wśród nich było 1 113 mężczyzn i 484 kobiety. Zarobki połowy ankietowanych mieściły się w przedziale od 5 645 do 10 100 PLN brutto miesięcznie. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 7 500 PLN brutto.

Miesięczne wynagrodzenie całkowite na stanowisku kierownik projektu w 2017 roku (PLN brutto)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak


Z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wynika, że mężczyźni, którzy kierowali projektami zarabiali średnio o 17% więcej niż kobiety. Panowie, którzy należą do grupy najlepiej zarabiających (powyżej 3 kwartyla) otrzymywali przynajmniej 10 800 PLN brutto, natomiast mediana zarobków, jakie kobiety dostawały w tej samej grupie wynosi 8 973 PLN brutto.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób różnej płci w 2017 roku (PLN brutto)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak


Wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wykazały zależność pomiędzy wysokością otrzymywanego wynagrodzenia całkowitego, a posiadaniem dyplomu MBA na stanowisku kierownika projektu. Mediana wynagrodzenia osób posiadających dyplom MBA wynosiła 9 500 PLN brutto, natomiast osoby nieposiadające dyplomu zarabiały 7 500 PLN brutto. Wynagrodzenie osób po studiach podyplomowych było średnio 19% wyższe.

Porównanie miesięcznego wynagrodzenia całkowitego osób posiadających i nieposiadających dyplomu MBA w 2017 roku

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak


Z danych wynika, że najwyższe miesięczne wynagrodzenie kierownicy projektów otrzymywali w bankowości (10 978 PLN brutto), natomiast najniższe w usługach dla biznesu (6 000 PLN brutto).

Mediany wynagrodzeń kierowników projektów w wybranych branżach w 2017 roku (PLN brutto)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak


W przypadku większości stanowisk wielkość firmy ma wpływ na wysokość wynagrodzeń, im większe tym wyższe wynagrodzenia. Dane w Tabeli 1. ukazują że najwyższe pensje kierownicy projektów otrzymywali w wielkich przedsiębiorstwach. Mediana wynagrodzeń całkowitych w tego rodzaju firmie wynosi 9 000 PLN brutto, natomiast w mikroprzedsiębiorstwie mediana jest aż o 42% niższa i wynosi niewiele ponad 5 200 PLN.

Wynagrodzenia całkowite kierowników projektów w firmach różnej wielkości w 2017 roku (brutto w PLN)

Wielkość firmy

próba

25% zarabia mniej

mediana

25% zarabia więcej

mikroprzedsiębiorstwo (1 - 9)

68

4 062

5 215

6 760

małe przedsiębiorstwo (10 - 49)

311

4 900

6 000

7 800

średnie przedsiębiorstwo (50 - 249)

416

5 645

7 225

9 951

duże przedsiębiorstwo (250 - 999)

313

6 050

7 700

10 668

wielkie przedsiębiorstwo (1000 i więcej)

487

7 000

9 000

12 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak


Artykuł przedstawia tylko wybrane dane. Jeśli są Państwo zainteresowani pozostałymi zależnościami (np. staż na stanowisku, dodatkowe certyfikaty, lokalizacja firmy czy pochodzenie kapitału), zapraszamy do modułu zarobki na stanowiskach.

Jeśli potrzebują Państwo danych o wynagrodzeniach tylko na własnym stanowisku, zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Po uzupełnieniu ankiety, otrzymają Państwo bezpłatnie analizę.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;
górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Zarobki na stanowiskach

Zarobki na stanowiskach
  • aktualne dane
  • pogłębione analizy
  • unikatowe stanowiska
  • analizy szyte na miarę
Patrycja Małek
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".