Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Bonus - zmienny składnik wynagrodzenia, otrzymywany jednorazowo, zależny od wydajności i efektywności pracy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia informatyków w różnych województwach

10.02.2016 Damian Pokrywka
Niniejszy artykuł powstał w oparciu o wyniki Raportu płacowego Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2015. Raport zawiera dane od 46 firm, a dotyczą one wynagrodzeń 8 090 pracowników. Zaprezentowano w nim analizy dla 64 stanowisk.

Wszystkie przedstawione stawki to płace podstawowe (bez premii, nagród) brutto wyrażone w PLN. Jeżeli w tekście nie zaznaczono inaczej, zaprezentowane wartości to mediany.
Niniejszy artykuł powstał w oparciu o wyniki Raportu płacowego Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2015. Raport zawiera dane od 46 firm, a dotyczą one wynagrodzeń 8 090 pracowników. Zaprezentowano w nim analizy dla 64 stanowisk.

Wszystkie przedstawione stawki to płace podstawowe (bez premii, nagród) brutto wyrażone w PLN. Jeżeli w tekście nie zaznaczono inaczej, zaprezentowane wartości to mediany.

Wynagrodzenia podstawowe kierowników poziomu niższego


Nie ulega wątpliwości, że wynagrodzenia w branży IT są różne w różnych województwach. Pierwsze miejsce w rankingach od dłuższego czasu zajmuje woj. mazowieckie, jednak jego pozycja wydaje się być zagrożona. Można bowiem wyróżnić grupę województw, w których wynagrodzenia podstawowe są już na bardzo podobnym poziomie. Przykładowo mniej doświadczeni kierownicy zarabiają podobnie w dolnośląskim, łódzkim, małopolskim, czy śląskim.

Z naszych obserwacji wynika, że dynamicznie rosną także wynagrodzenia w pomorskim, z Trójmaistem na czele, które podobnie jak inne regiony ma problemy z pozyskaniem i utrzymaniem pracowników. Zjawisko to jest jednak typowe dla całej branży, niezależnie od lokalizacji firmy.

Wynagrodzenia podstawowe mniej doświadczonych kierowników

Wykres

Źródło: raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2015Wynagrodzenia podstawowe starszych specjalistów


Kolejnym często spotykanym zjawiskiem w branży IT są bardzo wysokie wynagrodzenia wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Eksperci w danej dziedzinie, czy jakimś języku programowania, często zarabiają więcej od swoich kierowników. Z naszych danych wynika, że pracownicy z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem zarabiają najwięcej w dolnośląskim, mazowieckim oraz małopolskim. Kolejne pod względem wynagrodzeń jest województwo wielkopolskie, gdzie również stawki są wysokie.

Wynagrodzenia podstawowe starszych specjalistów

Wykres

Źródło: raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2015Wynagrodzenia podstawowe doświadczonych specjalistów


Podobnie wygląda ranking wynagrodzeń dla doświadczonych specjalistów. W tej grupie występuje duże zróżnicowanie wynagrodzeń, a największe płace podstawowe otrzymują pracownicy z dolnośląskiego, pomorskiego oraz mazowieckiego. Różnice pomiędzy wiodącymi województwami nie są duże. Nie dziwi fakt, że wyraźnie niższe stawki wstępują w lubelskim.

W branży IT, nie trzeba mieć dużego doświadczenia, żeby otrzymywać wysokie wynagrodzenie. Niezależnie od województwa, pracownicy z rocznym, bądź dwuletnim doświadczaniem zarabiają ponad 6 tys. PLN wynagrodzenia podstawowego. Warto przypomnieć, że dane przedstawione na wykresie nie zawierają premii, które w zależności od skali wykonywanych projektów, również są bardzo wysokie.

Wynagrodzenia podstawowe doświadczonych specjalistów

Wykres

Źródło: raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2015Wynagrodzenia podstawowe młodszych specjalistów


Młodsi specjaliści IT najbardziej doceniani są w województwie mazowieckim. Podobnie jak w wypadku płac doświadczonych specjalistów, w województwach pomorskim i dolnośląskim są one bardzo wysokie. Dane z rynku pracy potwierdzają, że oczekiwania płacowe absolwentów kierunków informatycznych dynamicznie rosną i często przewyższają one wynagrodzenia doświadczonych pracowników. Okazuje się, że systemy wynagradzania w branży IT nie nadążają za dynamicznie zamieniającą się sytuacją na rynku płac. Roczne przeglądy wynagrodzeń okazują się niewystarczające.

Wynagrodzenia podstawowe młodszych specjalistów

Wykres

Źródło: raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2015O raporcie


Analizy przeprowadzono w oparciu o metodologię Sedlak & Sedlak. Do prezentacji danych wykorzystano następujące miary statystyczne: mediana, średnia, kwartyle, decyle.

Informacje zawarte w raporcie


Analizy ogólne prezentujące dane dla szczebli i poziomów stanowisk, z uwzględnieniem rodzaju współpracy (umowa o pracę, umowa zlecenie, kontrakt):
 • wynagrodzenia podstawowe, całkowite, zmienne,
 • wynagrodzenia w różnych województwach,
 • wynagrodzenia w firmach polskich i zagranicznych,
 • wynagrodzenia w firmach o różnej wielkości zatrudnienia,
 • wynagrodzenia w firmach o różnej wielkości przychodu,
 • wynagrodzenia w firmach o różnym profilu działalności,
 • świadczenia pozapłacowe przysługujące pracownikom na poszczególnych poziomach stanowisk,
 • wysokość i termin planowanych podwyżek,
 • wysokość zrealizowanych podwyżek.

Analizy szczegółowe prezentujące dane dla 64 stanowisk[PRZYPIS]szczegółowy zakres analiz zależy od próby statystycznej.[/PRZYPIS]:
 • opis stanowiska,
 • wynagrodzenia podstawowe, całkowite i zmienne,
 • wynagrodzenia w różnych województwach,
 • wynagrodzenia w firmach polskich i zagranicznych,
 • wynagrodzenia w firmach o różnej wielkości zatrudnienia,
 • wynagrodzenia w firmach o różnej wielkości przychodu,
 • wynagrodzenia w firmach o różnym profilu działalności,
 • wykres prezentujący przyznawane świadczenia pozapłacowe.


Damian Pokrywka
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".