Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Mistrz zmiany 6120 PLN
Cukiernik 3410 PLN
Tokarz 3950 PLN
Spedytor drogowy 6120 PLN
Frezer CNC 4900 PLN
Aktuariusz 7710 PLN
Inżynier systemowy 8030 PLN
Wytaczarz 4890 PLN
Obchodowy bloku 5160 PLN
Pracownik galerii 3470 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Perki - dodatki do podstawowego uposażenia (pensji).

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia grafików komputerowych w 2019 roku

16.06.2020 Paweł Rusocki
W 2019 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział 538 osób zatrudnionych na stanowisku grafika komputerowego. Większość stanowili mężczyźni (59%). W niniejszym artykule prezentujemy zarobki grafików komputerowych w 2019 roku, wskazując jednocześnie czynniki wpływające na najwyższe zarobki.
Mediana wynagrodzenia całkowitego grafików komputerowych w 2019 roku wyniosła 4 000 PLN. Wyższe płace (o niemal 400 PLN) otrzymywali mężczyźni. Luka płacowa na tym stanowisku wyniosła natomiast 8,47%.

Wynagrodzenie całkowite grafików komputerowych w 2019 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku



Poniższy wykres przedstawia wynagrodzenia zatrudnionych na stanowisku grafika komputerowego w województwach. Widać wyraźnie, iż najwyższe pensje otrzymywali zatrudnieni w województwie mazowieckim – 5 000 PLN, niemal jedną mniej otrzymywali graficy z podkarpacia. W większości województw pensje nie przekraczały 4 000 PLN.

Mediana wynagrodzenia całkowitego grafików komputerowych w wybranych
województwach w 2019 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku



Co wpływa na wysokość zarobków grafików w województwie mazowieckim?
Staż pracy
Wynagrodzenia grafików komputerowych w województwie mazowieckim różniły się znacząco w zależności od stażu pracy. Najbardziej doświadczeni zarabiali blisko dwa razy tyle co osoby w pierwszym roku pracy, a największy wzrost płac wystąpił wśród grafików z co najmniej 6 letnim stażem pracy (1 829 PLN). Dodatkowo niezależnie od posiadanego stażu pracy, pensje grafików z województwa mazowieckiego były wyższe od płac w innych regionach.

Mediana wynagrodzenia całkowitego grafików komputerowych z różnym stażem pracy,
pracujących w województwie mazowieckim (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku



Znajomość języka angielskiego
Porównaliśmy wynagrodzenia grafików komputerowych posługujących się w pracy językiem angielskim. Jak widać na wykresie 4, wraz z większą znajomością języka angielskiego rosną również wynagrodzenia. Płace osób posługujących się językiem angielskim na poziomie zaawansowanym były znacznie wyższe od wynagrodzeń osób poczatkujących i średniozaawansowanych.

Mediana wynagrodzenia całkowitego grafików komputerowych, pracujących
w województwie mazowieckim z różną znajomością języka angielskiego (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku



Wielkość firmy
Niezależnie od wielkości firmy płace grafików komputerowych zatrudnionych w województwie mazowieckim były wyższe od ogólnopolskich. Najwyższe pensje (powyżej 6 000 PLN) otrzymywali pracujący w firmach liczących co najmniej 250 osób. Wynagrodzenia w mniejszych organizacjach nie przekraczały 5 000 PLN. Różnice między ogólnopolskimi płacami grafików a zatrudnionymi w województwie mazowieckim zwiększały się wraz z liczbą pracowników.

Mediana wynagrodzenia całkowitego grafików komputerowych, pracujących w województwie mazowieckim
w firmach różnej wielkości (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku



Informacje o badaniu: W 2019 roku w badaniu uczestniczyły 161 549 osoby. 62% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 72% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 68% ma wykształcenie wyższe, 45% pracuje w dużych lub wielkich przedsiębiorstwach, zaś 80% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Paweł Rusocki
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".