Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profit sharing - jest to partycypacyjny system wynagradzania, oparty na udziałach w zyskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia grafików komputerowych w 2019 roku

16.06.2020 Paweł Rusocki
W 2019 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział 538 osób zatrudnionych na stanowisku grafika komputerowego. Większość stanowili mężczyźni (59%). W niniejszym artykule prezentujemy zarobki grafików komputerowych w 2019 roku, wskazując jednocześnie czynniki wpływające na najwyższe zarobki.
Mediana wynagrodzenia całkowitego grafików komputerowych w 2019 roku wyniosła 4 000 PLN. Wyższe płace (o niemal 400 PLN) otrzymywali mężczyźni. Luka płacowa na tym stanowisku wyniosła natomiast 8,47%.

Wynagrodzenie całkowite grafików komputerowych w 2019 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuPoniższy wykres przedstawia wynagrodzenia zatrudnionych na stanowisku grafika komputerowego w województwach. Widać wyraźnie, iż najwyższe pensje otrzymywali zatrudnieni w województwie mazowieckim – 5 000 PLN, niemal jedną mniej otrzymywali graficy z podkarpacia. W większości województw pensje nie przekraczały 4 000 PLN.

Mediana wynagrodzenia całkowitego grafików komputerowych w wybranych
województwach w 2019 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuCo wpływa na wysokość zarobków grafików w województwie mazowieckim?
Staż pracy
Wynagrodzenia grafików komputerowych w województwie mazowieckim różniły się znacząco w zależności od stażu pracy. Najbardziej doświadczeni zarabiali blisko dwa razy tyle co osoby w pierwszym roku pracy, a największy wzrost płac wystąpił wśród grafików z co najmniej 6 letnim stażem pracy (1 829 PLN). Dodatkowo niezależnie od posiadanego stażu pracy, pensje grafików z województwa mazowieckiego były wyższe od płac w innych regionach.

Mediana wynagrodzenia całkowitego grafików komputerowych z różnym stażem pracy,
pracujących w województwie mazowieckim (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuZnajomość języka angielskiego
Porównaliśmy wynagrodzenia grafików komputerowych posługujących się w pracy językiem angielskim. Jak widać na wykresie 4, wraz z większą znajomością języka angielskiego rosną również wynagrodzenia. Płace osób posługujących się językiem angielskim na poziomie zaawansowanym były znacznie wyższe od wynagrodzeń osób poczatkujących i średniozaawansowanych.

Mediana wynagrodzenia całkowitego grafików komputerowych, pracujących
w województwie mazowieckim z różną znajomością języka angielskiego (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuWielkość firmy
Niezależnie od wielkości firmy płace grafików komputerowych zatrudnionych w województwie mazowieckim były wyższe od ogólnopolskich. Najwyższe pensje (powyżej 6 000 PLN) otrzymywali pracujący w firmach liczących co najmniej 250 osób. Wynagrodzenia w mniejszych organizacjach nie przekraczały 5 000 PLN. Różnice między ogólnopolskimi płacami grafików a zatrudnionymi w województwie mazowieckim zwiększały się wraz z liczbą pracowników.

Mediana wynagrodzenia całkowitego grafików komputerowych, pracujących w województwie mazowieckim
w firmach różnej wielkości (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuInformacje o badaniu: W 2019 roku w badaniu uczestniczyły 161 549 osoby. 62% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 72% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 68% ma wykształcenie wyższe, 45% pracuje w dużych lub wielkich przedsiębiorstwach, zaś 80% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Paweł Rusocki
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".