Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Team leader spedycji 7000 PLN
Opiekun marki 7511 PLN
Account Director 12598 PLN
Asystent naukowy 3240 PLN
Niania 2314 PLN
Lakiernik 2965 PLN
Architekt wnętrz 3500 PLN
Analityk giełdowy 5825 PLN
Ekonometryk 5295 PLN
Dyrektor biblioteki 4176 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca całkowita - jest to płaca zasadnicza (stała) plus składniki zmienne (premie, dodatki stażowe, dodatki funkcyjne).

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia członków rad nadzorczych,
którzy pełnią funkcje w kilku spółkach

05.02.2018 Karolina Garstka
Z raportów na temat wynagrodzeń członków zarządów i członków rad nadzorczych wynika, iż pensje osób nadzorujących są zdecydowanie niższe niż osób zarządzających. W 2016 roku mediana wynagrodzeń członków zarządów wyniosła 596 tys. PLN i była ponad 14 razy większa od mediany płac członków rad nadzorczych (42 tys. PLN), co przedstawia schemat 1.
Przyglądając się jednak dokładniej danym można zauważyć, że część osób nadzorujących pełni funkcje nie w jednej, a kilku spółkach, a co za tym idzie pobiera wynagrodzenie z kilku źródeł. Czy to im się opłaca?

Mediana wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządów w 2016 roku

Schemat

Raport „Wynagrodzenia członków zarządów w 2016 roku”, Sedlak & Sedlak,
„Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w 2016 roku”, Sedlak & SedlakW raporcie „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w 2016 roku” przeanalizowaliśmy dane dla 1 464 osób, wśród których 231 pobierało wynagrodzenie z więcej niż jednej spółki giełdowej.

Najliczniejszą grupą byli członkowie rad nadzorczych, którzy pełnili funkcje w 2 spółkach – 166 osób. Mediana ich wynagrodzeń to 83,1 tys. PLN. Wynagrodzenie z 3 firm pobierało 38 osób nadzorujących – mediana 171,6 tys. PLN. Kolejną grupę tworzą członkowie rad nadzorczych otrzymujący płace z 4 spółek. Mediana wynagrodzeń tych osób jest najwyższa – 279,6 tys. PLN. Najniższe płace ma grupa pobierająca wynagrodzenie z 6 spółek – 44,8 tys. PLN.

Liczba członków rad nadzorczych, którzy pobierali wynagrodzenie z kilku spółek w 2016 roku

Wykres

Opracowanie Sedlak & SedlakMediana wynagrodzeń członków rad nadzorczych, którzy pobierali wynagrodzenie z kilku spółek w 2016 roku

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak


Biorąc pod uwagę płace z 5 i więcej spółek, najlepiej wynagradzanym członkiem rad nadzorczych w 2016 roku był Remigiusz Baliński, który otrzymał łącznie 982 tys. PLN. Pełnił on funkcje wiceprzewodniczącego rad nadzorczych m. in. w trzech bankach (Getin Holding SA, Getin Noble Bank SA, Idea Bank SA). Jego wynagrodzenie było wyższe od mediany płac członków zarządów w 2016 roku.

Nie zawsze pełnienie funkcji w kilku spółkach wiąże się z wysokimi płacami. Na przykład Jacek Koralewski w 2016 roku pełnił funkcje w radach nadzorczych 5 spółek i otrzymał łącznie 11,6 tys. PLN, czyli znacznie poniżej mediany.

Wynagrodzenia członków rad nadzorczych, pełniących funkcje w 5 i więcej spółkach w 2016 roku

imię i nazwisko

liczba spółek
w których osoba pełniła funkcje w RN

łączne
wynagrodzenie otrzymane
w 2016 roku

Remigiusz Baliński

5

982 000

Piotr Kamiński

8

579 670

Maciej Matusiak

8

313 498

Krzysztof Kaczmarczyk

6

179 500

Marek Dietl

5

125 650

Jarosław Karasiński

5

108 393

Jacek Osowski

6

102 011

Mirosław Panek

5

84 551

Wojciech Hetkowski

6

44 800

Małgorzata Patrowicz

6

38 400

Damian Patrowicz

5

30 783

Czesław Kisiel

5

29 907

Marianna Patrowicz

6

13 589

Jacek Koralewski

5

11 600

 

Opracowanie własne na podstawie raportu
„Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w 2016 roku” Sedlak & SedlakNajlepiej wynagradzaną osobą pełniącą funkcję w 4 i mniejszej liczbie spółek jest Leszek Czarnecki, przewodniczący rad nadzorczych trzech banków (Getin Holding SA, Getin Noble Bank SA, Idea Bank SA) oraz spółki Open Finance SA. W 2016 roku otrzymał on w sumie 2,5 mln PLN.

Prawie 1 mln PLN mniej otrzymała pełniąca funkcje w dwóch spółkach Małgorzata Wiśniewska – 1,6 mln PLN (PBG SA, Rafako SA). Trzecią osobą z najwyższą płacą był Dariusz Sarnowski (PBG SA, Rafako SA). Jego wynagrodzenie to 1 mln PLN. Tabela 2. prezentuje trzech członków rad nadzorczych, których suma wynagrodzeń z kilku spółek była najwyższa.

Trzech członków rad nadzorczych z najwyższym wynagrodzeniem w 2016 roku (osoby pobierające płace z kilku spółek)

imię i nazwisko

liczba spółek
w których osoba
pełniła funkcje w RN

łączne
wynagrodzenie otrzymane
w 2016 roku

Leszek Czarnecki

4

2 507 000

Małgorzata Wiśniewska

2

1 642 000

Dariusz Sarnowski

2

1 092 000

 

Opracowanie własne na podstawie raportu
„Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w 2016 roku” Sedlak & SedlakOczywiście należy podkreślić fakt, że wysokość wynagrodzenia w radach nadzorczych jest powiązana z pełnioną w niej funkcją. Przewodniczący i wiceprzewodniczący rad nadzorczych zarabiają więcej niż członkowie. Wyższe płace otrzymują osoby, które pełnią dodatkowe funkcje np. w komitecie ds. wynagrodzeń czy komitecie audytu.

Podsumowanie


W 2016 roku ok. 15% wszystkich osób nadzorujących pełnio funkcję w kilku spółkach. Jak pokazują powyższe dane, w niektórych przypadkach pozwoliło to otrzymać wynagrodzenie znacznie wyższe niż mediana wynagrodzeń członków zarządów w 2016 roku. Należy jednak pamiętać, że nie jest to regułą. Więcej informacji na temat wynagrodzeń członków rad nadzorczych znajdą Państwo w raporcie „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w 2016 roku”.

O raporcie


Wszystkie dane zaprezentowane w niniejszym artykule pochodzą z raportu „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w 2016 roku”. W badaniu przeprowadziliśmy analizę płac 1 464 członków rad nadzorczych z 354 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Raport zawiera:


Analizy wynagrodzeń członków rad nadzorczych
  • dane ogólne o wynagrodzeniach osób zasiadających w RN,

  • wynagrodzenia osób pełniących różne funkcje w RN,

  • wynagrodzenia osób zasiadających w RN banków o różnej wielkości: przychodów, aktywów, kapitałów własnych, zysku netto, zatrudnienia oraz wskaźników EPS i free float.

Rankingi
  • 20 przewodniczących RN z najwyższym wynagrodzeniem,

  • 20 wiceprzewodniczących RN z najwyższym wynagrodzeniem,

  • 20 członków RN z najwyższym wynagrodzeniem,

  • 20 sekretarzy RN z najwyższym wynagrodzeniem.


Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: [email protected]

Weź udział w największej konferencji o wynagrodzeniach!    zobacz więcej