Artykuły

Wynagrodzenia automatyków w 2021 roku

04.04.2022 Mikołaj Pecold
W oparciu o dane z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzono analizę płac automatyków. W badaniu wzięło udział 552 automatyków. 98% grupy stanowili mężczyźni, 73% osób miało nie więcej niż 35 lat, a 64% pracowało w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców.
Mediana wynagrodzeń automatyków wyniosła 6 200 PLN, 25% zarabiało poniżej 4 980 PLN, a 25% powyżej 8 013 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite automatyków w 2021 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Najwyższe wynagrodzenia otrzymywali automatycy z firm zatrudniających powyżej 1000 pracowników. Mediana ich płac wyniosła 6 966 PLN. Najniższa mediana płac występowała w grupie automatyków z firm zatrudniających od 1 do 9 osób i wynosiła 5 100 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite automatyków w firmach o różnej wielkości zatrudnienia w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Najwięcej zarabiali automatycy ze stażem pracy 11 do 15 lat. Mediana w tej grupie wyniosła 7 500 PLN. Z kolei pracownicy ze stażem pracy od 6 do 8 lat zarabiali 6 985 PLN. Najniższe wynagrodzenie otrzymywali pracownicy, którzy przepracowali rok, lub mniej. Mediana w tej grupie wynosiła 4 698 PLN.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych automatyków z różnym stażem pracy w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Najwyższe wynagrodzenia otrzymywali automatycy z tytułem magistra inżyniera. Mediana ich płac wyniosła 7 000 PLN. Najmniej zarabiali automatycy z wykształceniem średnim, lub pomaturalnym (5 715 PLN).

Miesięczne wynagrodzenia całkowite automatyków z różnym poziomem wykształcenia w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Informacje o badaniu: W 2021 roku w badaniu uczestniczyły 93 527 osoby. 64% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 75% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 73% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w dużych i wielkich przedsiębiorstwach, zaś 83% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Mikołaj Pecold
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".