Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Partycypacja - jest to współuczestniczenie pracowników w podejmowaniu istotnych dla organizacji decyzji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia absolwentów publicznych uczelni technicznych w Polsce w 2015 roku

09.05.2016 Łukasz Jaszcz
Według wykazu publikowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce funkcjonuje 18 publicznych uczelni technicznych. W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2015 roku udział wzięło 19 901 absolwentów tych szkół, posiadających wykształcenie magisterskie inżynierskie. Mediana zarobków tych osób za 2015 rok wyniosła 5 500 PLN brutto miesięcznie. Szczegółowe dane dotyczące wynagrodzeń osób z wyższym wykształceniem znajdą Państwo w module Moja Płaca.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazeta.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Infografika

Dane ogólne


Według wykazu publikowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce funkcjonuje 18 publicznych uczelni technicznych[PRZYPIS]będących pod nadzorem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, wg wykazu http://www.nauka.gov.pl/uczelnie-publiczne/wykaz-uczelni-publicznych-nadzorowanych-przez-ministra-wlasciwego-ds-szkolnictwa-wyzszego-publiczne-uczelnie-akademickie.html [dostęp 4.03.2016][/PRZYPIS]. W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2015 roku udział wzięło 19 901 absolwentów tych szkół, posiadających wykształcenie magisterskie inżynierskie. Mediana zarobków tych osób za 2015 rok wyniosła 5 500 PLN brutto miesięcznie. Szczegółowe dane dotyczące wynagrodzeń osób z wyższym wykształceniem znajdą Państwo w module Moja Płaca.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite magistrów inżynierów,
którzy ukończyli publiczne uczelnie techniczne w 2015 roku (brutto w PLN, n=19 901)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZestawienie uczelni


W 2015 roku najwyższe przeciętne wynagrodzenie wśród magistrów inżynierów mieli absolwenci Politechniki Warszawskiej (7 000 PLN). Może mieć to związek z poziomem wynagrodzeń w Warszawie, który jest o 41% wyższy niż ogólnokrajowy. Nie mniej niż 6 000 PLN zarabiali przeciętnie absolwenci Politechniki Gdańskiej i Wrocławskiej (odpowiednio 6 095 PLN i 6 000 PLN). Mediany wynagrodzeń wyniosły między 5 000 PLN a 5 900 PLN dla absolwentów: Politechniki Łódzkiej, AGH, Politechniki Poznańskie, ZUT, Politechniki Śląskiej, Politechniki Częstochowskiej i Politechniki Krakowskiej.

Zestawienie miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
absolwentów państwowych uczelni technicznych w Polsce w 2015 roku (brutto w PLN)*

 

uczelnia wyższa

próba

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25%

zarabiało nie mniej niż

1

Politechnika Warszawska

2 109

4 700

7 000

11 000

2

Politechnika Gdańska

1 408

4 000

6 095

9 100

3

Politechnika Wrocławska

2 887

4 140

6 000

9 000

4

Politechnika Łódzka

1 358

4 000

5 900

8 500

5

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

2 631

3 800

5 500

8 500

Politechnika Poznańska

1 617

3 980

5 500

8 500

7

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

699

3 600

5 300

7 800

8

Politechnika Śląska

2 186

3 700

5 250

8 000

9

Politechnika Częstochowska

510

3 500

5 000

7 800

Politechnika Krakowska

1 352

3 535

5 000

7 417

11

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu**

132

3 355

4 939

7 000

12

Politechnika Opolska**

423

3 500

4 800

7 000

13

Politechnika Koszalińska**

240

3 300

4 675

6 500

14

Politechnika Białostocka

554

3 400

4 600

6 500

15

Politechnika Świętokrzyska**

428

3 000

4 500

7 000

16

Politechnika Lubelska

604

3 050

4 500

7 000

17

Akademia Techniczno-Humanistyczna

w Bielsku-Białej**

134

3 100

4 500

6 400

18

Politechnika Rzeszowska

629

3 200

4 350

6 500

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 roku
*dyplomujących się tytułem magistra inżyniera jednej z w/w państwowych wyższych uczelni technicznych
**próba badawcza niższa niż 500Podczas analizowania powyższych danych należy wziąć pod uwagę, że na wysokość wynagrodzenia wpływa wiele innych czynników, takich jak miejsce zatrudnienia, szczebel zarządzania, czy branża zatrudnienia i inne. Dlatego prosimy o zachowanie szczególnej ostrożność przy interpretacji wyników dla uczelni, gdzie liczba ankietowanych była niższa niż 500. Niższa próba obniża wiarygodność danych.

Wynagrodzenia osób różnej płci w różnym wieku


Wśród absolwentów publicznych uczelni technicznych, legitymujących się tytułem magistra inżyniera, największe zarobki w 2015 roku mieli mężczyźni w wieku od 41 do 50 lat. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 8 000 PLN miesięcznie. W przypadku kobiet również najwięcej zarabiały te w wieku od 41 do 50 lat – przeciętnie 6 000 PLN. Zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet najmniej zarabiały osoby w grupie wiekowej od 18 do 25 lat. Mediany wynagrodzeń wyniosły tu odpowiednio 3 500 PLN i 3 000 PLN.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
osób różnej płci w różnych grupach wiekowych w 2015 roku (brutto w PLN)*

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 roku
*dyplomujących się tytułem magistra inżyniera jednej z państwowych wyższych uczelni technicznychWynagrodzenia magistrów inżynierów w przykładowych branżach[PRZYPIS]o próbie badawczej większej niż 500[/PRZYPIS]


Wśród absolwentów państwowych uczelni technicznych najwyższą medianę wynagrodzeń w 2015 roku miały osoby zatrudnione w sektorze bankowości (8 450 PLN). Przeciętnie powyżej 7 000 PLN zarabiali także pracownicy telekomunikacji (7 700 PLN) i IT (7 500 PLN). Z kolei poniżej 5 000 PLN pensji miesięcznie otrzymywały osoby pracujące w budownictwie (4 500 PLN) oraz szkolnictwie (3 900 PLN). Więcej informacji na temat zarobków znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych absolwentów*
publicznych uczelni technicznych w przykładowych branżach w 2015 roku** (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 roku
*legitymujących się tytułem magistra inżyniera
**próba badawcza większa niż 500 osóbŁukasz Jaszcz
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".