Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Fakturzysta 4800 PLN
Asystent handlowy 5440 PLN
Grafik komputerowy 5830 PLN
Statystyk 5260 PLN
Sprzątaczka domowa 4220 PLN
Koordynator serwisu 8030 PLN
Kontroler finansowy 12840 PLN
Specjalista ds. seo 4660 PLN
Operator pras 5340 PLN
Podolog 5070 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Annuitet - wypłaty świadczeń pieniężnych o stałej lub zmiennej wartości, dokonywana okresowo w równych odstępach czasu.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia absolwentów publicznych uczelni ekonomicznych w Polsce w 2023 roku

17.06.2024 Karolina Jurczak
Informacje o badaniu: W 2023 roku w badaniu uczestniczyło 80 290 osób, 57% z nich ma nie więcej niż 35 lat, 75% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 74% ma wykształcenie wyższe, 49% pracuje w dużych i wielkich przedsiębiorstwach, a 84% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.
Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł „Moja płaca"). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby.

W niniejszym artykule sprawdziliśmy, jak na rynku pracy radzą sobie absolwenci największych polskich uniwersytetów ekonomicznych. W analizach uwzględnione zostały dane od 6 103 osób, które posiadają tytuł magistra jednej z następujących uczelni:
• Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
• Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
• Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
• Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
• Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Wynagrodzenia absolwentów publicznych
wyższych uczelni ekonomicznych w 2023 roku (brutto w PLN)

 

szkoła wyższa

próba

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

1 015

8 317

11 700

16 125

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

1 053

6 389

8 500

12 000

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

1 213

6 350

8 500

11 700

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

982

6 117

8 300

11 800

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

1 043

6 000

7 500

11 251

 

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2023 rokuWynagrodzenia specjalistów


Najwięcej badanych zajmuje stanowiska specjalistyczne. Mediany wynagrodzeń specjalistów, którzy ukończyli poszczególne uczelnie zostały zaprezentowane na schemacie 1.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych specjalistów
po wybranych uczelniach ekonomicznych w Polsce w 2023 roku (brutto w PLN)

Schemat

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2023 rokuTryb studiów


W danych widać różnicę w zarobkach pomiędzy osobami, które skończyły studia stacjonarne i niestacjonarne. Największy rozstęp między medianami miesięcznych wynagrodzeń wystąpił wśród absolwentów UE w Krakowie (1 750 PLN), a najmniejszy wśród absolwentów UE we Wrocławiu (611 PLN).

Mediany wynagrodzeń całkowitych osób
z tytułem magistra różnych uczelni ekonomicznych, po studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w 2023 roku (brutto w PLN)

Wykres

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2023 roku


Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.

Karolina Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".