Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Specjalista BHP 5030 PLN
Geodeta 4790 PLN
Brygadzista 4790 PLN
Główna księgowa 7500 PLN
Manager produktu 8660 PLN
Doradca personalny 4220 PLN
Sprzedawca 3480 PLN
Merchandiser 4020 PLN
Kierownik ds. BHP 10000 PLN
Technik fizjoterapii 3220 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stawka Początkowa - stawka płacy, od której pracownik rozpoczyna pracę w danym przedsiębiorstwie.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia absolwentów MBA w 2021 roku

04.04.2022 Mikołaj Pecold
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) wzięło udział 1 157 osób z dyplomem studiów MBA. 66% tych osób stanowili mężczyźni, 56% pracowało w miastach powyżej 100 000 mieszkańców (bez Warszawy), 55% zatrudnionych była w firmach o liczbie pracowników 250, lub więcej, a staż pracy 51% ankietowanych wynosił przynajmniej 16 lat.
Mediana płac osób z dyplomem MBA wyniosła 13 200 PLN miesięcznie. Dla porównania, mediana osób bez takiego dyplomu posiadających wykształcenie magisterskie wyniosła 6 200 PLN, czyli o 47% mniej. 25% osób z dyplomem MBA zarabiało poniżej 8 503 PLN miesięcznie, a kolejne 25% powyżej 20 000 PLN. 10% najlepiej zarabiających osób z tym dyplomem otrzymywało wynagrodzenia o wysokości przynajmniej 28 230 PLN. Mediana płac kobiet z dyplomem MBA wyniosła 10 144 PLN, a mężczyzn 14 500 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób z dyplomem MBA (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


W poniższej tabeli przedstawiono wynagrodzenia całkowite osób z dyplomem MBA pracujących w firmach polskich i zagranicznych. Badanie pokazało różnice w wysokości płac między tymi rodzajami organizacji. Mediany zarobków w firmach polskich wyniosły 10 936 PLN, a w zagranicznych 16 069 PLN, czyli aż o 47% więcej.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób z dyplomem MBA w firmach o kapitale polskim i zagranicznym (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Porównano również wynagrodzenia osób z tytułem magistra, bądź magistra inżyniera do osób z dyplomem MBA. W przypadku magistrów, osoby z dyplomem MBA zarabiały o 95% więcej niż osoby bez takiego dyplomu, a mediana ich wynagrodzeń wyniosła 12 100 PLN. W przypadku magistrów inżynierów różnica ta wyniosła już 102%, a mediana płac u osób posiadających dyplom MBA była równa 14 600 PLN. W przypadku osób z doktoratem mediana wynagrodzeń wyniosła 8 000 PLN, a w przypadku osób posiadających dodatkowo dyplom MBA mediana równa była 14 500 PLN, czyli o 45% więcej.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych osób z dyplomem MBA i osób z tytułem magistra/magistra inżyniera (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Różnice w wysokości wynagrodzeń osób z i bez dyplomu MBA można było również zauważyć wśród kierowników i dyrektorów. Mediana płac kierowników z dyplomem MBA wyniosła 13 000 PLN, czyli była większa o 55% w porównaniu z kierownikami bez niego. W przypadku dyrektorów różnica ta wyniosła 43%, a mediana płac osób z dyplomem MBA w tej grupie równa była 20 000 PLN.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń kierowników i dyrektorów z i bez dyplomu MBA (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Osoby z dyplomem MBA otrzymywały najwyższe wynagrodzenia w firmach prywatnych. Mediana płac wyniosła tam 14 300 PLN, natomiast 25% osób zarabiających najlepiej otrzymywało wynagrodzenia wyższe niż 21 500 PLN. W firmach państwowych mediana wynagrodzeń wyniosła 10 469 PLN. Najniższe wynagrodzenia otrzymywały osoby pracujące w firmach będących własnością jednostek samorządu terytorialnego. Mediana płac w tych firmach równa była 7 571 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób z dyplomem MBA w firmach różnego typu (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Poniżej zestawiono stawki miesięcznych wynagrodzeń osób z dyplomem MBA na wybranych stanowiskach. Najwyższe wynagrodzenia otrzymywali dyrektorzy generalni z medianą płac równą 22 250 PLN. Niewiele mniejsze otrzymywali dyrektorzy ds. finansów i controllingu z medianą wynoszącą 21 939 PLN, z kolei mediana płac dyrektorów ds. sprzedaży wyniosła 20 000 PLN. Na wykresie ujęto również kierowników projektu i kierowników projektu IT. W przypadku tych pierwszych mediana wynagrodzeń wyniosła 11 280 PLN, a w przypadku drugich 15 000.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób z MBA na różnych stanowiskach (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Mikołaj Pecold
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".