Stefa premium Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2019

Czy oszczędzasz na emeryturę?

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2019
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Kierownik robót 7000 PLN
Programista CNC 4200 PLN
Product manager 7798 PLN
Specjalista ds. PR 4396 PLN
Stylistka fryzur 2390 PLN
Broker informacji 3572 PLN
Intendent 2450 PLN
Architekt wnętrz 3500 PLN
Optometrysta 4451 PLN
Opiekun medyczny 2065 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

wynagrodzenia - czerwiec 2019

sektor przedsiębiorstw - 5 104 PLN
0.9% (m/m)    5.3% (r/r)

płaca minimalna - 2019 2 250 PLN

PKB - I kw. (r/r) 104.6%

inflacja - czerwiec 2019 (r/r) 2.6%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stawka Początkowa - stawka płacy, od której pracownik rozpoczyna pracę w danym przedsiębiorstwie.

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wydatki świąteczne w wybranych państwach Europy w 2018 roku

10.12.2018 Paweł Rusocki
Zbliżającemu się okresowi świątecznemu zazwyczaj towarzyszy wzrost wydatków domowych. Jak co roku, Deloitte Polska przygotował raport, w którym zestawił planowane wydatki świąteczne wybranych państw europejskich. W badaniu wzięło udział ponad 9 100 osób, między innymi z Austrii, Belgii, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Polski.
Spośród 840 ankietowanych z Polski, 28% uważa, że w 2018 sytuacja ich domowego budżetu poprawiła się. Oznacza to wzrost o 2 punkty procentowe względem 2017 roku i 7 w odniesieniu do 2016. Jednocześnie 34% ankietowanych pozytywnie ocenia obecny stan gospodarki w kraju, co jest najwyższym wynikiem wśród wszystkich ankietowanych państw (średnia 23%).

Powyższe dane znajdują odzwierciedlenie w planowanych wydatkach świątecznych. Polacy deklarują, że na tegoroczne święta wydadzą średnio 272 EUR (ok. 1 167 PLN), co oznacza niemal 6 procentowy wzrost względem ubiegłego roku (257 EUR, 1 103 PLN). Tym samym, jest to największy wzrost wydatków świątecznych wśród badanych państw. Wykres 1. przedstawia procentowy wzrost wydatków świątecznych w wybranych państwach Europy.

Procentowy wzrost wydatków świątecznych
w wybranych państwach Europy w roku 2018 (r/r)

Wykres

źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Deloitte Świąteczne wydatki Polaków (listopad 2018)Najwięcej na świąteczne wydatki przeznaczą jednak mieszkańcy Wielkiej Brytani (587 EUR), oraz Hiszpanii (495 EUR). Średnia dla wszystkich ankietowanych państw wyniosła 377 EUR.

Struktura wydatków świątecznych w Polsce i Europie (PLN)

Wykres

źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Deloitte Świąteczne wydatki Polaków (listopad 2018)Po przeanalizowaniu struktury wydatków świątecznych można zauważyć, iż w tym roku Polacy zamierzają wydać na prezenty nieco więcej niż na żywność. Przełoży się to odpowiednio na 45% (ok. 532 PLN) i 44% (ok. 511 PLN) bożonarodzeniowego budżetu. Najmniejszy 11-procentowy udział (124 PLN) mają spotkania towarzyskie. Podobne proporcje występują w pozostałych ankietowanych państwach. Warto również zauważyć, iż najmniejsza różnica w wydatkach występuje w przypadku żywności (około 7%). Według badania przeprowadzonego przez Deloitte, mieszkaniec Europy Zachodniej zdecydowanie więcej od Polaka (ponad 60%) przeznaczy na zakup prezentów.

Procentowy udział wydatków świątecznych
w przeciętnym wynagrodzeniu w Polsce i Europie w roku 2018

Wykres

źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie
Deloitte Świąteczne wydatki Polaków (listopad 2018), oraz
Grant Thornton, Kiedy Polskie zarobki dogonią średnią unijną?Zestawiając powyższe dane z wynagrodzeniami można zauważyć, iż w przypadku Polski, wydatki świąteczne pochłoną około 27% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (4 921 PLN – GUS, październik 2018), co jest wartością ponad dwukrotnie wyższą od średniej dla pozostałych badanych państw Europy (Deloitte, Grant Thornton).

Jednocześnie taka różnica nie powinna dziwić biorąc pod uwagę różnice w zarobkach między Polską a pozostałymi ankietowanymi państwami (wykres 4). W porównaniu z liderem – Wielką Brytanią – średnie wynagrodzenie w Polsce jest ponad 3,5 razy niższe. Co więcej, w większości państw miesięczne zarobki przekraczają w przeliczeniu 15 000 PLN (Grant Thornton).

Średnie miesięczne wynagrodzenie
w ankietowanych Państwach (PLN)

Wykres

źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie
Grant Thornton, Kiedy Polskie zarobki dogonią średnią unijną?
Bibliografia
  1. Deloitte, Świąteczne wydatki Polaków (listopad 2018), dostęp: [29.11.2018]

  2. Grant Thornton, Kiedy Polskie zarobki dogonią średnią unijną?, dostęp: [29.11.2018]

  3. https://wynagrodzenia.pl/gus, dostęp: [29.11.2018]
Paweł Rusocki

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: [email protected]