Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Specjalista ds. BHP 3670 PLN
Specjalista BHP 4900 PLN
Opiekun finansowy 4280 PLN
Konstruktor mechanik 7260 PLN
Ratownik wodny 3130 PLN
Aplikant 3690 PLN
Spedytor lotniczy 5150 PLN
Technik serwisu 5050 PLN
Kreślarz 4980 PLN
UI/UX Designer 7080 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Bonus - zmienny składnik wynagrodzenia, otrzymywany jednorazowo, zależny od wydajności i efektywności pracy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Weryfikacja zaświadczenia o zarobkach pracownika przez bank a ochrona danych osobowych

10.06.2019 Gabriela Sykała
Niejednokrotnie klienci banków czy innych instytucji finansowych w celu potwierdzenia zdolności kredytowej są zobowiązywani do przedłożenia zaświadczeń wystawianych przez pracodawców dotyczących wysokości wynagrodzenia czy innych danych związanych z zatrudnieniem. Powszechną praktyką jest również późniejszy kontakt telefoniczny pracowników banków z pracodawcami dokonywany w celu weryfikacji danych zawartych w takich zaświadczeniach. W związku z powyższym pojawia się problem czy pracodawca może podawać dane pracowników tego rodzaju instytucjom oraz ewentualnie jakie środki bezpieczeństwa powziąć.
Ochrona danych osobowych
Informacje, których żądają banki, są chronione nie tylko z perspektywy dóbr osobistych, ale również na gruncie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Jednym z podstawowych obowiązków ciążących na pracodawcy, jako na administratorze danych osobowych na gruncie RODO, jest zapewnienie poufności przetwarzania danych.

Zgoda pracownika
O ile samo wydanie zaświadczenia nie wiąże się z ryzykiem pracodawcy, bowiem to sam pracownik przekazuje swoje dane bankowi, to udostępnienie lub potwierdzenie informacji telefonicznie przez pracodawcę naraża go na odpowiedzialność z perspektywy niezapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych.

Stwierdzić należy, że pracodawca powinien uzyskać zgodę pracownika na telefoniczne udostępnienie lub potwierdzenie danych - w celach dowodowych najlepiej w formie pisemnej. W treści takiej zgody należy wskazać jakiej instytucji pracodawca może udzielić informacji oraz skonkretyzować w możliwie dokładny sposób ich zakres. Warto również zamieścić klauzulę, że pracownik godząc się akceptuje fakt, iż w przypadku kontaktu telefonicznego pracodawca może nie być w stanie w sposób stuprocentowo pewny zweryfikować tożsamości osoby, z którą się komunikuje.

Weryfikacja tożsamości
Niezależnie od powyższego pracodawca zobowiązany jest w możliwie pewny sposób ustalić komu udostępnia dane w celu eliminacji ryzyka podania ich osobie nieuprawnionej. Rekomenduje się, by po podaniu imienia, nazwiska i stanowiska służbowego przez dzwoniącego pracownika banku, pracodawca zatelefonował do placówki w celu potwierdzenia jej tożsamości oraz uprawnień, w szczególności w zakresie dysponowania danymi, o których udostępnienie czy potwierdzenie wnosi.

Brak obowiązku pracodawcy
Końcowo należy podkreślić, że żaden przepis nie obliguje pracodawcy do podania danych, w szczególności w Prawie bankowym nie przewidziano szczególnych uprawnień pracowników banku w zakresie telefonicznej weryfikacji zdolności kredytowej. Najbezpieczniejszym sposobem postępowania wydaje się zatem odmowa podawania jakichkolwiek danych telefonicznie i zwrócenie się do banku o oficjalny, pisemny wniosek o udostępnienie danych. Jako że telefoniczny kontakt z pracodawcą jest jednak praktyką powszechną, warto opracować wewnętrzną procedurę postępowania w tego typu sprawach.Gabriela Sykała
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".