Stefa premium Krakowskie Forum Wynagrodzeń Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2018

Co Pana/i zdaniem w największym stopniu wpływa na wysokość wynagrodzenia Polaków?

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2018 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Lider laboratorium 6111 PLN
Dyrektor regionalny 13738 PLN
Event Specialist 4236 PLN
Opiekunka dziecięca 2314 PLN
Prezes zarządu 12518 PLN
Aplikant 2939 PLN
Adwokat 5690 PLN
Programista Python 6828 PLN
Żołnierz szeregowy 3300 PLN
Audytor IT 8302 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

wynagrodzenia - marzec 2019

sektor przedsiębiorstw - 5 164 PLN
4.3% (m/m)    5.7% (r/r)

płaca minimalna - 2019 2 250 PLN

PKB - IV kw. (r/r) 104.9%

inflacja - marzec 2019 (r/r) 1.7%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stawka Początkowa - stawka płacy, od której pracownik rozpoczyna pracę w danym przedsiębiorstwie.

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Warunki zaliczania premii do zasiłku chorobowego

12.03.2019 Gabriela Sykała
Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu pracownikowi stanowi wypłacone wynagrodzenie składające się ze składników stałych i zmiennych. Zagadnieniem problematycznym może okazać się kwestia zaliczenia premii do podstawy wymiaru zasiłku.

Wewnętrzne przepisy płacowe


Kwestię wliczenia do zasiłku chorobowego składnika wynagrodzenia w postaci premii reguluje art. 41 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zgodnie z ww. przepisem ustalając wysokość wynagrodzenia chorobowego nie należy uwzględniać składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresach pobierania zasiłków na podstawie układu zbiorowego pracy lub wewnętrznych przepisów o wynagradzaniu. Decydujący wpływ ma zatem brzmienie aktów wewnątrzzakładowych. Jeśli stanowią one, że premia przysługuje pracownikowi także w okresie absencji, to nie wlicza się jej do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego. Z kolei jeśli przewidziano, że premie mają nie być wypłacane w okresie choroby, to należy wliczyć je do podstawy wymiaru zasiłku.

Jak stwierdził bowiem Sąd Najwyższy w postanowieniu z 22 kwietnia 2008 r. (II UK 375/07) celem zasiłku jest rekompensata pracownikowi utraty składników wynagrodzenia za pracę, których nie otrzyma on w okresie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą. W sytuacji, gdy pracownik otrzymuje dane świadczenia niezależnie od pobierania wynagrodzenia chorobowego, to jednoczesne uwzględnienie go w ramach zasiłku prowadziłoby do uzyskania „podwójnego” świadczenia przez pracownika.

Brak regulacji wewnątrzzakładowej


Sytuacja komplikuje się jednak w przypadku braku uregulowania przez pracodawcę prawa do uzyskania premii w okresach pobierania świadczeń w okresie choroby. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że niezależnie od braku odpowiednich bądź wystarczająco jasnych regulacji wewnętrznych, ustalając wysokość zasiłku, należy uwzględnić składniki wynagrodzenia, które są oskładkowane i nie są wypłacane za okresy pobierania świadczeń chorobowych (wyrok z dnia 24 czerwca 2008 r., SK 16/06). Decydująca jest zatem faktyczna praktyka pracodawcy.

Oskładkowane składniki wynagrodzenia


Zasadą generalną jest zaliczanie do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego wyłącznie tych składników, od których została odprowadzona składka na ubezpieczenie chorobowe. W związku z powyższym świadczeniem, które nie wchodzi w zakres zaliczania do podstawy wymiaru zasiłku jest np. premia w postaci nagrody jubileuszowej, ze względu na zwolnienie z oskładkowania.

Inne wyłączenia


Do postawy wymiaru zasiłku nie wliczają się także takie świadczenia, w tym premie, które są przyznawane jednorazowo (np. z okazji ślubu pracownika), na których przyznanie i wypłatę absencja pracownika nie ma żadnego wpływu (np. premia za zdobycie kwalifikacji) oraz które są uzależnione od pracy grupy czy całego zakładu, jeżeli wypłata dokonywana jest zarówno za okres pracy i pobierania zasiłku (np. premia za dobre wyniki spółki).Gabriela Sykała

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: [email protected]