Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Inżynier budowy 7520 PLN
Kierownik projektów 10000 PLN
Magazynier 4820 PLN
Tokarz w metalu 5510 PLN
Adwokat 8630 PLN
Księgowa 6050 PLN
Java developer 11400 PLN
Laborant budowlany 5170 PLN
Posadzkarz 7170 PLN
Operator CNC 5940 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Zróżnicowanie płac - różnice w strukturze i rozpiętości płac pracowników na zbliżonych do siebie stanowiskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Warunki zaliczania premii do zasiłku chorobowego

12.03.2019 Gabriela Sykała
Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu pracownikowi stanowi wypłacone wynagrodzenie składające się ze składników stałych i zmiennych. Zagadnieniem problematycznym może okazać się kwestia zaliczenia premii do podstawy wymiaru zasiłku.

Wewnętrzne przepisy płacowe


Kwestię wliczenia do zasiłku chorobowego składnika wynagrodzenia w postaci premii reguluje art. 41 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zgodnie z ww. przepisem ustalając wysokość wynagrodzenia chorobowego nie należy uwzględniać składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresach pobierania zasiłków na podstawie układu zbiorowego pracy lub wewnętrznych przepisów o wynagradzaniu. Decydujący wpływ ma zatem brzmienie aktów wewnątrzzakładowych. Jeśli stanowią one, że premia przysługuje pracownikowi także w okresie absencji, to nie wlicza się jej do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego. Z kolei jeśli przewidziano, że premie mają nie być wypłacane w okresie choroby, to należy wliczyć je do podstawy wymiaru zasiłku.

Jak stwierdził bowiem Sąd Najwyższy w postanowieniu z 22 kwietnia 2008 r. (II UK 375/07) celem zasiłku jest rekompensata pracownikowi utraty składników wynagrodzenia za pracę, których nie otrzyma on w okresie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą. W sytuacji, gdy pracownik otrzymuje dane świadczenia niezależnie od pobierania wynagrodzenia chorobowego, to jednoczesne uwzględnienie go w ramach zasiłku prowadziłoby do uzyskania „podwójnego” świadczenia przez pracownika.

Brak regulacji wewnątrzzakładowej


Sytuacja komplikuje się jednak w przypadku braku uregulowania przez pracodawcę prawa do uzyskania premii w okresach pobierania świadczeń w okresie choroby. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że niezależnie od braku odpowiednich bądź wystarczająco jasnych regulacji wewnętrznych, ustalając wysokość zasiłku, należy uwzględnić składniki wynagrodzenia, które są oskładkowane i nie są wypłacane za okresy pobierania świadczeń chorobowych (wyrok z dnia 24 czerwca 2008 r., SK 16/06). Decydująca jest zatem faktyczna praktyka pracodawcy.

Oskładkowane składniki wynagrodzenia


Zasadą generalną jest zaliczanie do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego wyłącznie tych składników, od których została odprowadzona składka na ubezpieczenie chorobowe. W związku z powyższym świadczeniem, które nie wchodzi w zakres zaliczania do podstawy wymiaru zasiłku jest np. premia w postaci nagrody jubileuszowej, ze względu na zwolnienie z oskładkowania.

Inne wyłączenia


Do postawy wymiaru zasiłku nie wliczają się także takie świadczenia, w tym premie, które są przyznawane jednorazowo (np. z okazji ślubu pracownika), na których przyznanie i wypłatę absencja pracownika nie ma żadnego wpływu (np. premia za zdobycie kwalifikacji) oraz które są uzależnione od pracy grupy czy całego zakładu, jeżeli wypłata dokonywana jest zarówno za okres pracy i pobierania zasiłku (np. premia za dobre wyniki spółki).Gabriela Sykała
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".