Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Sekretarka 3720 PLN
Laborant chemiczny 3550 PLN
Kierownik działu IT 12230 PLN
Tester manualny 4660 PLN
Logistics Specialist 5000 PLN
Dekorator 3510 PLN
Negocjator terenowy 4900 PLN
Analityk kredytowy 8560 PLN
Trader 7250 PLN
Ekonomista 5620 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profil kompetencyjny - posiadany przez pracownika lub wymagany na konkretnym stanowisku zestaw najistotniejszych kompetencji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Trendy well-being w miejscach pracy na 2021 rok

21.12.2021 Bartłomiej Mielniczek
Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie raportu „Workplace Well-Being Trends” wydanego w kwietniu 2021 roku przez WorldatWork.
„2021 Workplace Well-Being Trends” to pierwsza edycja raportu na temat well-beingu pracownika w miejscu pracy. W ankiecie brało udział 640 specjalistów ds. wynagrodzeń z USA, z przedsiębiorstw o różnej wielkości oraz z wielu branż. Dane były zbierane w marcu 2021 roku.

Z raportu wynikają trzy główne wnioski:
  • W ostatnich miesiącach wzrosło wykorzystanie programów well-being oraz zauważono większe zapotrzebowanie na nie;

  • Pracownikom można zapewnić dobrostan dbając jednocześnie o ich indywidualne, związane z pracą i rodzinne sprawy.

  • Dbałość o well-being pracowników warto komunikować i mierzyć – jego efektywność jest potwierdzana np. przez badania satysfakcji wśród pracowników.


Strategie dotyczące well-being w miejscu pracy
Z badania wynika, że 96% organizacji oferuje programy well-being lub benefity w miejscu pracy, a dla 92% firm są one priorytetem. Z roku na rok zauważa się także wzrost świadomości pracowników w tym zakresie.

Na jakich etapach wdrażania strategii well-being znajdują się respondenci badania?

Schemat

Źródło: 2021 Workplace Well-Being TrendsProgramy wdrożone w firmach wspierające dobrostan w większości pokrywały się z tymi, których oczekiwali pracownicy. Na pierwszych miejscach jest dbałość o zdrowie psychiczne oraz bezpieczeństwo w miejscu pracy. W przypadku dwóch programów zanotowano dużą rozbieżność między ofertą firmy a oczekiwaniami pracownika. Dotyczy ona programu różnorodności pracowników (program DEI – diversity, equity, inclusion) oraz dodatkowych dni wolnych przeznaczonych na poprawę dobrostanu pracownika i jego rodziny. Aż 65% badanych potwierdziło, że ich firmy oferują programy dot. różnorodności pracowników, choć dla samych pracowników nie są one szczególnie ważne. Natomiast dodatkowe dni wolne oferowane przez niewielką liczbę firm, cieszą się dużym uznaniem wśród pracowników.

Jak mierzyć efektywność wdrożonych programów well-being?
22% organizacji nie mierzy efektywności wdrożonych rozwiązań. Reszta firm sprawdza ją wykorzystując różne sposoby. Najwięcej organizacji, bo aż 56% mierzy efektywność liczbą pracowników biorących udział w badaniach zaangażowania i satysfakcji z pracy oraz wynikach tych badań. 36% firm sprawdza jak zmieniają się koszty związane z opieką medyczną oraz liczba pracowników korzystających ze zwolnień lekarskich. Dodatkowo zwraca się uwagę na rotację i produktywność pracowników.

Mówiąc o produktywności w czasie pandemii nie sposób ominąć temat produktywności w czasie pracy zdalnej. Tylko 4% respondentów wskazało zmianę na niekorzyść, 53% - brak zmian, 39% - wzrost produktywności, a 4% jej znaczny wzrost.

Ważnym aspektem jest wypalenie zawodowe. 8% pytanych pracowników odpowiedziało, że czują się wypaleni zawodowo, 18% - często, 48% - czasami, 20% - rzadko i 6% - nigdy. Spośród tych, którzy udzielili dwóch pierwszych odpowiedzi wskazano zaprezentowane na wykresie 2 powody wypalenia.

Co powoduje wypalenie zawodowe u pracowników?

Wykres

Źródło: 2021 Workplace Well-Being TrendsKultura well-being
Firmy pytane o aspekty, na które zwracają uwagę tworząc pozytywną kulturę pracy odpowiedziały, że najczęściej zwracają uwagę na bezpieczeństwo w miejscu pracy, zapewnienie oprogramowania pozwalającego na sprawną komunikację między pracownikami, podkreślenie misji i wartości firmy oraz zapewnianie systemów i zasobów potrzebnych do pracy. Tylko 42% dba o to, by wskazywać pracownikom ich wpływ na osiąganie celów całego przedsiębiorstwa.

W jakim stopniu kierownictwo firmy zaangażowane jest we wspieranie strategii well-being pracowników?

Wykres

Źródło: 2021 Workplace Well-Being TrendsMimo wskazania, że w blisko ¾ firm kierownictwo jest zaangażowane we wspieranie dobrego samopoczucia pracowników, aż 61% menedżerów nie ma zapewnionego przez firmę żadnego przeszkolenia z zakresu wspierania zdrowia psychicznego podległych pracowników. Dla 31% jest ono opcjonalne, a tylko dla 6% pytanych menedżerów takie szkolenie jest obowiązkowe.

Jakiego rodzaju informacjami firmy dzielą się z pracownikami?

Wykres

Źródło: 2021 Workplace Well-Being TrendsFirmy najczęściej przekazywały pracownikom informacje nt. programów well-being wtedy, kiedy uważały to za potrzebne – 37%, miesięcznie – 31%, tygodniowo – 20%, kwartalnie – 9%. Tylko 1% organizacji nie przekazywało takich informacji pracownikom lub robiło to raz w roku.

Programy well-being

Jakie programy well-being są obecnie oferowane lub rozważane?

Wykres

Źródło: 2021 Workplace Well-Being TrendsW ostatnim roku ponad 80% organizacji wdrożyło programy mające na celu pomoc rodzicom. Najczęstsze programy to: elastyczne godziny pracy – 84%, pomoc w opiece nad dzieckiem – 17%, korepetycje – 9%, dodatkowy płatny urlop na opiekę nad dzieckiem – 7%.

O badaniu
40% respondentów ankiety to osoby pracujące w firmach prywatnych, 33% w prywatnych spółkach publicznych. 44% pracowało w spółkach zatrudniających od 1 000 do 9 999 pracowników, 29% - od 100 do 999, 22% - 10 000 lub więcej, a 5% do 100 pracowników.
54% pytanych pracowników to mężczyźni, 61% to osoby w wieku 35-54 lat, w znacznej większości o białym kolorze skóry – 78%. Najczęstszym stopniem wykształcenia było licencjackie, które posiadało 35% pracowników biorących udział w badaniu.


Bibliografia
Workplace Well-Being Trends, 2021, WorldatWork
https://worldatwork.org/media/CDN/resources/surveys/Workplace%20Well-Being%20Trends%202021.pdf
Bartłomiej Mielniczek
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.

Sprawdź również: Kalkulator PPK Pracowniczych Planów Kapitałowych

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".