Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Przedziały płacowe, widełki płacowe - wyznaczają maksymalną i minimalną wartość wynagrodzenia dla danego stanowiska lub dla grupy stanowisk.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Sytuacja makroekonomiczna
(stan na dzień 27.04.2020 r.)

28.04.2020 Konrad Akowacz
Miniony tydzień nazywany był przez krajowe media „polskim tygodniem” w ekonomii. W poniedziałek poznaliśmy dane o zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw w marcu (spadek o 34 tys. etatów, czyli 0,5 p.p. miesiąc do miesiąca), a także o wynagrodzeniu – wzrost 6,3% rok do roku.
We wtorek podano marcowe dane o produkcji przemysłowej. Ta była niższa o 2,3% rok do roku (prognoza -1,7%). W środę wynik sprzedaży detalicznej za marzec okazał się o 7,1% niższy niż przed rokiem (w cenach stałych był niższy aż o 9%). W czwartek dane o produkcji budowlano montażowej okazały się o 3,7% wyższe niż przed rokiem. W końcu, w piątek podano dane o stopie bezrobocia, również za marzec, która wyniosła 5,4% i była niższa o 0,1 p.p. niż w lutym.

Ze światowych danych warto przytoczyć te o marcowej inflacji w Wielkiej Brytanii: 1,5% rok do roku wobec 1,7% w lutym oraz Kanadzie 0,9% wobec 2,2%. Dane te potwierdzają trend z pozostałych krajów, które już opublikowały dane. Tendencje inflacyjne w pierwszych miesiącach kryzysu ulegają osłabieniu.

W czwartek opublikowane zostały wstępne kwietniowe dane dotyczące indeksu nastrojów menedżerów logistyki (PMI). Nastroje dla przemysłu wyniosły 31,5 pkt we Francji, 34,4 pkt w Niemczech i 32,9 pkt w Wielkiej Brytanii. W każdym przypadku były one istotnie gorsze od prognoz. W przypadku indeksu nastrojów dla sektora usług we Francji odczyt wyniósł 10,4 pkt, w Niemczech 15,9 pkt, a w Wielkiej Brytanii 12,3 pkt. Po raz pierwszy odnotowano tak niskie odczyty. Wskazują one na brak praktycznie jakiejkolwiek aktywności w tym sektorze gospodarki.

W USA wstępny kwietniowy PMI dla przemysłu wyniósł 36,9 pkt, a dla usług 27 pkt. Zamówienia na dobra trwałego użytku w marcu były niższe o 14,4% miesiąc do miesiąca.

W piątek podano także dane o PKB Norwegii w I kwartale. Bez uwzględnienia ropy i gazu PKB był niższy o 1,9% niż w IV kwartale 2019 roku.

W tym tygodniu zostaną podane dane o sprzedaży detalicznej, inflacji, stopie bezrobocia oraz wstępne odczyty dotyczące PKB za I kwartał w Europie.

Z „miękkich” informacji należy wspomnieć o stopniowym otwieraniu się sektora automotive. Decyzje o wznowieniu produkcji podały Boryszew, zakład MANa w Starachowicach, czy producent naczep Wielton.


W odpowiedzi na bardzo wiele zapytań dotyczących kryzysowego zarządzania sprawami kadrowo-płacowymi nasz dział prawny oraz dział analiz wynagrodzeń przygotował dla Państwa ofertę specjalną:

Kryzysowe doradztwo prawne i wynagrodzenioweKonrad Akowacz
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".