Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Konstruktor mechanik 7480 PLN
Dyrektor produkcji 16250 PLN
Planista produkcji 6730 PLN
Webdeveloper 7490 PLN
Pielęgniarka 6170 PLN
Hydraulik 5940 PLN
Krupier 5070 PLN
Specjalista ds. seo 4660 PLN
Tokarz CNC 5940 PLN
Technik geodeta 5020 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Broadbanding - struktura wynagrodzeń z szerokimi przedziałami płac.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

System wynagradzania nauczycieli akademickich na przykładzie Politechniki Warszawskiej i Krakowskiej

28.12.2020 Patrycja Małek
W 2018 roku w Polsce było 392 szkół wyższych. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w tych szkołach w ubiegłym roku kształciło się 901 516 studentów. W 2018 roku na uczelniach wyższych pracowało 93 139 nauczycieli akademickich. Ile wynosi ich pensja? Co jest dodatkowo wynagradzane? Na te i inne pytania odpowiadamy w poniższym artykule. Pod lupę wzięliśmy wynagrodzenia nauczycieli akademickich jednych z najlepszych uczelni technicznych w Polsce – Politechniki Warszawskiej oraz Krakowskiej. Dane na temat wynagrodzeń zostały pozyskane z regulaminów wynagrodzeń obu uczelni oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Dane ogólnokrajowe
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego określa minimalne wynagrodzenie zasadnicze oraz miesięczną minimalną liczbę godzin nauczyciela akademickiego na konkretnych stanowiskach. Nauczyciel akademicki w miesiącu musi przepracować minimum 156 godzin.
Profesor zwyczajny wynagradzany jest najwyżej. Minimalne wynagrodzenie, jakie otrzymuje to 5 390 PLN brutto. Ponad 300 PLN brutto mniej zarabia profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy. Jedynie osobom zatrudnionym na tych stanowiskach przysługuje minimalne wynagrodzenie wyższe niż 5 000 PLN. Z drugiej strony najniższe wynagrodzenie otrzymują wykładowcy, lektorzy oraz instruktorzy. Ich minimalna stawka to 2 375 PLN brutto. To jedynie o 13% więcej niż minimalne wynagrodzenie w Polsce w 2018 roku (2 100 PLN brutto). Minimalne stawki pensji zasadniczej dla nauczycieli akademickich przedstawia tabela 1. 
Zarówno wysokość wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego, jak i innych składników wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w szkołach wyższych jest ustalana przez rektora. Z kolei pensja głowy uczelni – rektora jest ustalana przez Ministra Właściwego do Spraw Szkolnictwa Wyższego.

Minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli akademickich według stanowisk w 2018 roku (brutto w PLN)

grupa stanowisk

stanowisko

minimalne

wynagrodzenie

o ile % wyższe

od minimalnego

wynagrodzenia w Polsce?*

profesorowie

profesor zwyczajny

5 390

157%

profesor nadzwyczajny

posiadający tytuł naukowy

5 025

139%

profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora

4 605

119%

docenci, adiunkci

i starsi wykładowcy

docent, adiunkt posiadający stopień

naukowy doktora habilitowanego

4 305

105%

adiunkt posiadający

stopień naukowy doktora

3 820

81%

starszy wykładowca nieposiadający stopnia naukowego

3 025

44%

asystenci wykładowcy, lektorzy i instruktorzy

asystenci

2 450

17%

wykładowca, lektor, instruktor

2 375

13%

 

źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
*minimalne wynagrodzenie w Polsce w 2018 roku było równe 2 100 PLN bruttoGodziny ponadwymiarowe
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego określa przedział, w jakim powinno mieścić się wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich. Za ustalenie konkretnych kwot wynagrodzenia odpowiada rektor uczelni. Wynagrodzenie nauczycieli akademickich za pracę w godzinach ponadwymiarowych jest rozliczane raz w roku. Pracownicy otrzymują pensję z tego tytułu raz w roku w terminie 2 miesięcy od zakończenia roku akademickiego.

Zarówno na Politechnice Krakowskiej, jak i Warszawskiej wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe na poszczególnych stanowiskach jest takie samo. Ustawa reguluje przedział stawki wynagrodzenia za nadgodziny. Nauczyciele akademiccy mogą otrzymywać pensję za godziny ponadwymiarowe mieszczącą się w przedziale od 1,8% do 3,6% minimalnego wynagrodzenia na ich stanowisku. Jedynie w przypadku asystentów, wykładowców i lektorów widełki są trochę wyższe. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe na tych stanowiskach może przyjmować wartości z przedziału od 1,9% do 3,9% minimalnego wynagrodzenia na stanowisku asystenta. Poniższa tabela prezentuje stawki za godziny ponadwymiarowe, które na obu uczelniach są takie same. Jak widać, to wynagrodzenie na obu uczelniach jest bliskie lub równe początkowi przedziału.

Wynagrodzenie za jedną godzinę pracy w godzinach ponadwymiarowych na Politechnice Warszawskiej oraz Krakowskiej w 2018 roku (w PLN brutto)

stanowisko

wynagrodzenie

za godzinę ponadwymiarowa

% minimalnego wynagrodzenia

zasadniczego na tym stanowisku

przedział stawki

wynikający z ustawy

minimalna stawka godzinowa wynagrodzenia zasadniczego*

ile razy więcej od stawki minimalnej?**

profesor zwyczajny

98

1,8

1,8% - 3,6% minimalnego wynagrodzenia profesora zwyczajnego

35

2,8

profesor nadzwyczajny

posiadający tytuł naukowy

98

1,95

1,8% - 3,6% minimalnego wynagrodzenia profesora zwyczajnego

32

3

profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora

83

1,8

1,8% - 3,6% minimalnego wynagrodzenia profesora nadzwyczajnego posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora

30

2,8

adiunkt posiadający stopień

naukowy doktora

69

1,8

1,8% - 3,6% minimalnego wynagrodzenia adiunkta posiadającego stopień

naukowy doktora

24

2,9

asystent

45

1,8

1,8% - 3,9% minimalnego wynagrodzenia asystenta

16

2,8

wykładowca, lektor, instruktor

45

1,9

1,8% - 3,9% minimalnego wynagrodzenia asystenta

15

3

 

źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie regulaminu wynagrodzeń Politechniki Krakowskiej
i Politechniki Warszawskiej oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
*minimalne wynagrodzenie podzielone przez 156h
**iloraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczegoDodatkowe wynagrodzenie
Nauczycielom akademickim przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za:
 1. Udział w pracach komisji rekrutacyjnej

 2. Każdemu nauczycielowi za pracę przy rekrutacji studentów przysługuje dodatkowe wynagrodzenie raz w roku. Jego wysokość jest uzależniona od liczby kandydatów oraz od tego, jaką funkcję w komisji pełni dana osoba. Regulaminy wynagrodzeń Politechniki Krakowskiej i Warszawskiej określają maksymalne wynagrodzenie, jakie mogą otrzymać osoby pełniące określone funkcje w komisji rekrutacyjnej.

  Maksymalne wynagrodzenie nauczycieli akademickich za udział w pracach komisji rekrutacyjnej w 2018 roku (w PLN brutto)

  Wykres

  źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie regulaminu wynagrodzeń PK i PW 3. Praktyki studenckie

 4. Zarówno na Politechnice Krakowskiej, jak i Warszawskiej nauczycielom akademickim, którzy opiekują się praktykami studenckimi, przysługuje wynagrodzenie w maksymalnej kwocie wynoszącej 1 593 PLN brutto (65% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta). Pensja z tego tytułu jest wypłacana raz w roku. O konkretnej kwocie decyduje rektor uczelni.
 5. Sprawowanie funkcji promotora

 6. Nauczyciele akademiccy za promotorstwo otrzymują wynagrodzenie ustalane odrębnie przez rektora uczelni.


Dodatek funkcyjny
Wszyscy nauczyciele, którzy zatrudnieni są na stanowiskach kierowniczych i kierują zespołem składającym się minimum z pięciu osób, otrzymują dodatkowe wynagrodzenie w postaci dodatku funkcyjnego. Jego wysokość jest uzależniona od wielkości kierowanego zespołu, a także od liczby studentów przydzielonych danemu zespołowi. Dodatek funkcyjny wypłacany jest miesięcznie. Poniższa tabela przedstawia minimalną i maksymalną wysokość miesięcznego dodatku funkcyjnego dla nauczycieli akademickich pełniących funkcje kierownicze.

Przedziały miesięcznych dodatków funkcyjnych dla nauczycieli akademickich na Politechnice Krakowskiej i Warszawskiej w 2018 roku (w PLN brutto)

funkcja

minimalna stawka

maksymalna stawka

Politechnika Krakowska

Politechnika Warszawska

Politechnika Krakowska

Politechnika Warszawska

rektor

4 690

6 910

prorektor

2 870

4 170

dziekan

1 600

1 000

3 400

2 980

prodziekan

800

200

2 550

2 260

dyrektor instytutu

600

200

1 300

2 260

zastępca dyrektora instytutu

300

200

975

2 260

kierownik katedry

300

200

900

2 260

 

źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie regulaminu wynagrodzeń PK i PWDodatek stażowy
Dodatkowe wynagrodzenie za staż pracy w przypadku pracowników Politechniki Krakowskiej i Warszawskiej jest takie samo. Nauczyciel akademicki po 3 latach pracy otrzymuje dodatek w wysokości 3% wynagrodzenia zasadniczego. Z każdym kolejnym rokiem dodatek stażowy zatrudnionego zwiększa się o 1%. Jego maksymalna wysokość to 20% wynagrodzenia zasadniczego. Przykładowo, jeżeli profesor zwyczajny, pracujący 17 lat otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze równe minimum wynagrodzenia dla jego stanowiska (5 390 PLN), to jego dodatek stażowy wynosi ok. 916 PLN brutto miesięcznie. Przy ustalaniu dodatku stażowego pod uwagę bierze się okresy zatrudnienia u wszystkich pracodawców.

Dodatek specjalny
Jeżeli nauczycielowi akademickiemu zostanie powierzone więcej obowiązków niż dotychczas lub będzie on musiał wykonywać dodatkowe zadania, to rektor uczelni może zadecydować o wypłaceniu mu dodatkowego wynagrodzenia. Wysokość dodatku specjalnego nie może przekroczyć 80% sumy wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego, premii oraz dodatku za staż pracy.

Przykład
Na podstawie zebranych danych, sprawdziliśmy jakie jest minimalnie miesięczne wynagrodzenie profesora zwyczajnego, pełniącego funkcję dziekana z 10-letnim stażem pracy na Politechnice Krakowskiej.

Minimalne miesięczne wynagrodzenie profesora zwyczajnego, pełniącego funkcję dziekana z 10-letnim stażem pracy na Politechnice Krakowskiej w 2018 roku (brutto w PLN)

Schemat

źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie regulaminu wynagrodzeń PK
Bibliografia
1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej: http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_01/03914228d37461557b613ffbdd75e3ac.pdf
2. Regulamin wynagradzania pracowników Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki http://bip.pk.edu.pl/get14.php?id_zal=1690
3. Regulamin wynagradzania pracowników Politechniki Warszawskiej https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/366f107dafae19897565d9a03a67f1f4.pdf
4. https://www.gov.pl/web/nauka/wykaz-uczelni-publicznych-nadzorowanych-przez-ministra-wlasciwego-ds-szkolnictwa-wyzszego-publiczne-uczelnie-akademickie
5. https://bdl.stat.gov.pl
Patrycja Małek
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".