Artykuły

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016 – wynagrodzenie młodszych specjalistów

20.03.2017 Barbara Kozioł
Niniejszy artykuł powstał w oparciu o wyniki Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2016, który zawiera dane o wynagrodzeniach 173 514 pracowników z 450 zakładów. W raporcie zaprezentowano analizy dla 445 stanowisk na pięciu szczeblach zatrudnienia (zarząd/władze firmy, kadra zarządzająca, specjaliści, pracownicy wsparcia oraz pracownicy fizyczni). Stanowiska z każdego szczebla mają po kilka poziomów, w przypadku specjalistów są to: młodszy specjalista, doświadczony specjalista, starszy specjalista i specjalista ekspert. Wszystkie przedstawione stawki są kwotami brutto wyrażonymi w PLN. Zaprezentowane wartości to mediany wynagrodzenia całkowitego.

Wynagrodzenie młodszych specjalistów na tle pozostałych specjalistów


Według metodologii Sedlak & Sedlak młodszy specjalista to pracownik z niedużym, bądź bez doświadczenia w danej dziedzinie. Posiada podstawową wiedzą teoretyczną niezbędną do pracy na stanowisku. Wykonuje proste zadania, a problemy rozwiązuje przy użyciu standardowych procedur. Przyjmuje polecenia i wskazówki od pozostałych pracowników. W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak znajdują się dane o 5 611 młodszych specjalistach zatrudnionych w 316 zakładach.

Płace specjalistów rosną wraz z ich doświadczeniem. W 2016 roku mediana wynagrodzenia całkowitego młodszych specjalistów wyniosła 3 583 PLN. Dla pracowników z większym doświadczeniem (od roku do trzech lat) była o ponad tysiąc złotych wyższa (4 614 PLN), a dla starszych specjalistów (powyżej trzech lat doświadczenia) była blisko dwukrotnie wyższa (6 446 PLN). Mediana wynagrodzenia specjalistów ekspertów (specjalistów z ponad pięcioletnim doświadczeniem) wyniosła 9 311 PLN.

Mediany wynagrodzenia całkowitego specjalistów na różnych poziomach

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016


Wynagrodzenie młodszych specjalistów w zależności od różnych kryteriów


W firmach z kapitałem polskim mediana płacy całkowitej wyniosła 3 301 PLN, natomiast w firmach z kapitałem zagranicznym była wyższa i wyniosła 3 644 PLN.

Mediany wynagrodzenia całkowitego
młodszych specjalistów w firmach o różnym pochodzeniu kapitału

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016


Mediany wynagrodzenia całkowitego młodszych specjalistów z poszczególnych województw mieściły się w przedziale od 3 000 PLN do 4 000 PLN. W siedmiu województwach (zachodniopomorskim, mazowieckim, małopolskim, dolnośląskim, śląskim, wielkopolskim oraz opolskim) były wyższe niż mediana ogólnopolska. Młodsi specjaliści najmniej zarobili w województwie kujawsko-pomorskim (3 027 PLN).

Mediany wynagrodzenia całkowitego
młodszych specjalistów w wybranych województwach

województwo

mediana

mazowieckie

3 828

małopolskie

3 786

dolnośląskie

3 700

śląskie

3 667

wielkopolskie

3 609

pomorskie

3 540

podkarpackie

3 492

łódzkie

3 381

 

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016


Zarobki młodszych specjalistów różnią się także w zależności od branży. Na czele zestawienia uplasowała się branża lotnicza, w której mediana wynagrodzenia całkowitego była równa 4 099 PLN. Na kolejnych miejscach znalazły się branże: motoryzacyjna (3 846 PLN), chemiczna (3 828 PLN) i BPO/SSC (3 801 PLN).

Branże z najwyższą medianą wynagrodzenia całkowitego młodszych specjalistów

Schemat

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016


Podobną rozpiętość wynagrodzeń młodszych specjalistów można zaobserwować analizując płace w różnych pionach firmy. Najwyższa mediana wystąpiła w pionie BHP i ochrony środowiska (4 267 PLN), następnie w pionie technicznym (4 041 PLN) oraz w pionie informatycznym (4 039 PLN). Młodsi specjaliści najsłabiej opłacani byli w pionie obsługi klienta (3 138 PLN).

Mediany wynagrodzenia całkowitego młodszych specjalistów w poszczególnych pionach

pion

mediana

BHP i ochrona środowiska

4 267

techniczny

4 041

informatyczny

4 039

badań i rozwoju

3 940

sprzedaży

3 835

jakości

3 832

produkcyjny

3 830

personalny

3 808

zakupów i logistyki

3 665

finansowy

3 659

marketingu

3 572

administracyjny

3 424

serwisu

3 417

obsługi klienta

3 201

 

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016


Benefity przyznawane młodszym specjalistom


Młodsi specjaliści są również beneficjentami wielu świadczeń dodatkowych. W badaniu sprawdzono czy firma oferowała pracownikom dany benefit. Najpopularniejszym świadczeniem były szkolenia zawodowe (97% młodszych specjalistów mogło korzystać z tego benefitu). Natomiast najrzadziej firmy oferowały samochód służbowy (3% młodszych specjalistów miało ten benefit).

Procent młodszych specjalistów uprawnionych do korzystania z poszczególnych benefitów

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".