Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Specjalista helpdesk 6070 PLN
Logistics Specialist 6360 PLN
Event manager 6730 PLN
Redaktor naczelny 7090 PLN
Pakowacz 4470 PLN
Specjalista ds. kadr 4940 PLN
Trener sportowy 5510 PLN
Sanitariusz 4400 PLN
Suwnicowy 5210 PLN
Dyrektor sklepu 12140 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Annuitet - wypłaty świadczeń pieniężnych o stałej lub zmiennej wartości, dokonywana okresowo w równych odstępach czasu.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016 – wynagrodzenie młodszych specjalistów

20.03.2017 Barbara Kozioł
Niniejszy artykuł powstał w oparciu o wyniki Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2016, który zawiera dane o wynagrodzeniach 173 514 pracowników z 450 zakładów. W raporcie zaprezentowano analizy dla 445 stanowisk na pięciu szczeblach zatrudnienia (zarząd/władze firmy, kadra zarządzająca, specjaliści, pracownicy wsparcia oraz pracownicy fizyczni). Stanowiska z każdego szczebla mają po kilka poziomów, w przypadku specjalistów są to: młodszy specjalista, doświadczony specjalista, starszy specjalista i specjalista ekspert. Wszystkie przedstawione stawki są kwotami brutto wyrażonymi w PLN. Zaprezentowane wartości to mediany wynagrodzenia całkowitego.

Wynagrodzenie młodszych specjalistów na tle pozostałych specjalistów


Według metodologii Sedlak & Sedlak młodszy specjalista to pracownik z niedużym, bądź bez doświadczenia w danej dziedzinie. Posiada podstawową wiedzą teoretyczną niezbędną do pracy na stanowisku. Wykonuje proste zadania, a problemy rozwiązuje przy użyciu standardowych procedur. Przyjmuje polecenia i wskazówki od pozostałych pracowników. W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak znajdują się dane o 5 611 młodszych specjalistach zatrudnionych w 316 zakładach.

Płace specjalistów rosną wraz z ich doświadczeniem. W 2016 roku mediana wynagrodzenia całkowitego młodszych specjalistów wyniosła 3 583 PLN. Dla pracowników z większym doświadczeniem (od roku do trzech lat) była o ponad tysiąc złotych wyższa (4 614 PLN), a dla starszych specjalistów (powyżej trzech lat doświadczenia) była blisko dwukrotnie wyższa (6 446 PLN). Mediana wynagrodzenia specjalistów ekspertów (specjalistów z ponad pięcioletnim doświadczeniem) wyniosła 9 311 PLN.

Mediany wynagrodzenia całkowitego specjalistów na różnych poziomach

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016


Wynagrodzenie młodszych specjalistów w zależności od różnych kryteriów


W firmach z kapitałem polskim mediana płacy całkowitej wyniosła 3 301 PLN, natomiast w firmach z kapitałem zagranicznym była wyższa i wyniosła 3 644 PLN.

Mediany wynagrodzenia całkowitego
młodszych specjalistów w firmach o różnym pochodzeniu kapitału

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016


Mediany wynagrodzenia całkowitego młodszych specjalistów z poszczególnych województw mieściły się w przedziale od 3 000 PLN do 4 000 PLN. W siedmiu województwach (zachodniopomorskim, mazowieckim, małopolskim, dolnośląskim, śląskim, wielkopolskim oraz opolskim) były wyższe niż mediana ogólnopolska. Młodsi specjaliści najmniej zarobili w województwie kujawsko-pomorskim (3 027 PLN).

Mediany wynagrodzenia całkowitego
młodszych specjalistów w wybranych województwach

województwo

mediana

mazowieckie

3 828

małopolskie

3 786

dolnośląskie

3 700

śląskie

3 667

wielkopolskie

3 609

pomorskie

3 540

podkarpackie

3 492

łódzkie

3 381

 

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016


Zarobki młodszych specjalistów różnią się także w zależności od branży. Na czele zestawienia uplasowała się branża lotnicza, w której mediana wynagrodzenia całkowitego była równa 4 099 PLN. Na kolejnych miejscach znalazły się branże: motoryzacyjna (3 846 PLN), chemiczna (3 828 PLN) i BPO/SSC (3 801 PLN).

Branże z najwyższą medianą wynagrodzenia całkowitego młodszych specjalistów

Schemat

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016


Podobną rozpiętość wynagrodzeń młodszych specjalistów można zaobserwować analizując płace w różnych pionach firmy. Najwyższa mediana wystąpiła w pionie BHP i ochrony środowiska (4 267 PLN), następnie w pionie technicznym (4 041 PLN) oraz w pionie informatycznym (4 039 PLN). Młodsi specjaliści najsłabiej opłacani byli w pionie obsługi klienta (3 138 PLN).

Mediany wynagrodzenia całkowitego młodszych specjalistów w poszczególnych pionach

pion

mediana

BHP i ochrona środowiska

4 267

techniczny

4 041

informatyczny

4 039

badań i rozwoju

3 940

sprzedaży

3 835

jakości

3 832

produkcyjny

3 830

personalny

3 808

zakupów i logistyki

3 665

finansowy

3 659

marketingu

3 572

administracyjny

3 424

serwisu

3 417

obsługi klienta

3 201

 

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016


Benefity przyznawane młodszym specjalistom


Młodsi specjaliści są również beneficjentami wielu świadczeń dodatkowych. W badaniu sprawdzono czy firma oferowała pracownikom dany benefit. Najpopularniejszym świadczeniem były szkolenia zawodowe (97% młodszych specjalistów mogło korzystać z tego benefitu). Natomiast najrzadziej firmy oferowały samochód służbowy (3% młodszych specjalistów miało ten benefit).

Procent młodszych specjalistów uprawnionych do korzystania z poszczególnych benefitów

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016Barbara Kozioł

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016
  • 445 stanowisk
  • 450 zakładów
  • 173 514 pracowników
  • 5 szczebli zatrudnienia
  • 12 kategorii stanowisk
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".