Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca godziwa - poziom płacy, który jest wystarczający na utrzymanie i dostatnie życie pracownika i jego rodziny.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Prognozy wzrostu wynagrodzeń nominalnych w latach 2013-2014

07.01.2014
W tabeli 1. zaprezentowano prognozy zmian wynagrodzeń nominalnych w latach 2013-2014 w krajach należących do Unii Europejskiej. Predykcje te zostały opracowane przez: Komisję Europejską, Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Culpepper oraz WorldatWork.

Prognozy wzrostu wynagrodzeń nominalnych w latach 2013-2014

kraj

organizacja

2013

2014

Austria

Komisja Europejska

2,30%

1,90%

OECD

2,40%

1,80%

Culpepper

2,54%

2,78%

Belgia

Komisja Europejska

2,20%

1,10%

OECD

2,00%

1,50%

Culpepper

2,36%

2,69%

Bułgaria

Komisja Europejska

3,50%

3,60%

Culpepper

4,09%

4,15%

Chorwacja

Komisja Europejska

1,00%

1,50%

Culpepper

3,72%

3,51%

Cypr

Komisja Europejska

-9,50%

-4,60%

Culpepper

2,71%

2,93%

Czechy

Komisja Europejska

-0,90%

1,70%

OECD

-1,40%

2,40%

Culpepper

2,85%

3,04%

Dania

Komisja Europejska

1,40%

1,80%

OECD

0,90%

1,40%

Culpepper

2,53%

2,72%

Estonia

Komisja Europejska

6,70%

6,90%

Culpepper

3,17%

3,25%

Finlandia

Komisja Europejska

2,40%

1,60%

OECD

2,00%

1,80%

Culpepper

2,55%

2,73%

Francja

WorldatWork

2,70%

2,80%

Komisja Europejska

1,40%

1,30%

OECD

2,00%

1,90%

Culpepper

2,62%

2,75%

Grecja

Komisja Europejska

-7,00%

-1,50%

Culpepper

1,95%

2,08%

OECD

-7,40%

-4,60%

Hiszpania

Komisja Europejska

1,00%

0,10%

OECD

0,50%

0,60%

Culpepper

2,48%

2,63%

WorldatWork

2,40%

2,50%

Holandia

Komisja Europejska

-0,10%

1,70%

OECD

2,20%

1,50%

Culpepper

2,70%

2,78%

WorldatWork

2,80%

2,80%

Irlandia

Komisja Europejska

0,00%

-0,60%

OECD

-0,40%

1,20%

Culpepper

2,28%

2,42%

Litwa

Komisja Europejska

4,30%

3,80%

Culpepper

2,65%

2,54%

Luksemburg

Komisja Europejska

0,80%

2,90%

OECD

2,20%

0,50%

Culpepper

2,21%

2,34%

Łotwa

Komisja Europejska

4,30%

5,00%

Culpepper

3,53%

3,43%

Malta

Komisja Europejska

2,10%

1,70%

Niemcy

Komisja Europejska

1,90%

2,70%

OECD

2,00%

2,90%

Culpepper

2,74%

2,93%

WorldatWork

2,90%

3,00%

Polska

Komisja Europejska

2,50%

3,10%

OECD

3,10%

3,70%

Culpepper

3,70%

3,61%

Portugalia

Komisja Europejska

2,50%

-0,80%

OECD

1,70%

-0,30%

Culpepper

2,52%

2,54%

Rumunia

Komisja Europejska

5,80%

4,40%

Culpepper

4,50%

4,66%

Słowacja

Komisja Europejska

2,00%

3,00%

OECD

2,10%

3,00%

Culpepper

3,19%

3,57%

Słowenia

Komisja Europejska

-0,20%

0,00%

OECD

0,40%

0,80%

Culpepper

3,06%

2,90%

Szwecja

Komisja Europejska

2,60%

3,00%

OECD

1,00%

2,10%

Culpepper

2,52%

2,80%

Węgry

Komisja Europejska

-0,50%

4,10%

OECD

2,70%

4,00%

Culpepper

3,87%

4,02%

Wielka Brytania

Komisja Europejska

1,30%

1,70%

OECD

1,90%

2,80%

Culpepper

2,90%

3,00%

WorldatWork

2,90%

3,00%

Włochy

Komisja Europejska

1,30%

1,20%

OECD

1,30%

1,00%

Culpepper

2,47%

2,70%

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych OECD, KE, WorldatWork, Culpepper

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".