Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Elektromechanik 5320 PLN
Ratownik medyczny 3910 PLN
Doradca podatkowy 5170 PLN
Financial Controller 10400 PLN
Researcher 4810 PLN
Spedytor drogowy 5070 PLN
Monter drzwi 3940 PLN
Inżynier sprzedaży 7500 PLN
Country Tax Lead 14660 PLN
Traffic manager 5480 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Siatka płac - lista wynagrodzeń, pokazująca różne poziomy płac na różnych stanowiskach w obrębie jednej firmy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Porównanie wynagrodzeń w Warszawie i Krakowie w 2023 roku

18.03.2024 Karol Małecki
W 2023 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział 20 076 osób z Krakowa i Warszawy. Mediany wynagrodzeń w tych miastach wyniosły odpowiednio 8 000 PLN i 8 904 PLN. W stolicy zarobki były więc o 11,3% wyższe.
W stolicy najwyższe wynagrodzenia otrzymywały osoby w wieku od 41 do 50 lat (wykres 1). W Krakowie niemal identyczna mediana płac przypadła na grupę wiekową od 36 do 40 lat oraz od 41 do 50 lat i to w tych dwóch grupach zarobki były najwyższe. Najmniejsza różnica wynagrodzeń dotyczyła zarobków osób w wieku 65 lat i starszych. W Warszawie mediana ich wynagrodzeń wyniosła 8 700 PLN, a w Krakowie 8 464 PLN, a więc o zaledwie 2,7% mniej.

Wynagrodzenia w poszczególnych grupach wiekowych w Warszawie i Krakowie (brutto w PLN)

Wykres

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2023Najwyższe wynagrodzenia, biorąc pod uwagę branżę, otrzymywały w Warszawie osoby zatrudnione w bankowości (wykres 2). Mediana ich płac wyniosła 11 000 PLN i przewyższała ogólną medianą dla Warszawy o blisko 24%. Wysokie były również wynagrodzenia w energetyce i IT, ich mediany wyniosły 10 500 PLN i przekraczały stołeczną medianę dla wszystkich branż o prawie 18%.

Wynagrodzenia w poszczególnych branżach w Warszawie w 2023 (brutto w PLN)

Wykres

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2023W Krakowie najwyższa była mediana wynagrodzeń w branży telekomunikacyjnej i wyniosła 10 200 PLN (wykres 3), przekraczając ogólną krakowską medianę wynagrodzeń o prawie 28%. Wysokie były również zarobki w IT oraz w bankowości, gdzie przeciętnie płacono odpowiednio o 25% i 20% lepiej niż w całym badaniu.

Wynagrodzenia w poszczególnych branżach w Krakowie w 2023 (brutto w PLN)

Wykres

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2023W Ogólnopolskim Badaniu wynagrodzeń respondentom zadano również pytanie o to, jak zmieniły się ich zarobki w porównaniu z rokiem poprzednim. Jak widać na wykresie 4, w Warszawie 66,5% pracowników w 2023 roku zarabiało więcej niż w 2022. Wynagrodzenie 27,4% nie uległo zmianie, a na niższe wynagrodzenie zgodzić musiało się 3,7% badanych.

Jak zmieniały się wynagrodzenia w Warszawie w 2023

Wykres

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2023Jak wynika z wykresu 5, w Krakowie podwyżkę lub lepiej płatną pracę otrzymała w 2023 nieznacznie większa część pracowników niż w Warszawie – 68,2%. Takie samo wynagrodzenie co rok wcześniej dostawało 26,1% pracowników, a 3,6% musiało zgodzić się na jego obniżkę.

Jak zmieniały się wynagrodzenia w Krakowie w 2023

Wykres

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2023Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.

Karol Małecki
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".