Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Asystent prezesa 5980 PLN
Technolog produkcji 6410 PLN
Menedżer produktu 11320 PLN
Bibliotekarz 4470 PLN
Nauczyciel biologii 4790 PLN
Agent celny 7270 PLN
Tester automatyczny 10090 PLN
Metrolog 6680 PLN
Operator CNC 5490 PLN
IT project manager 13750 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca całkowita - jest to płaca zasadnicza (stała) plus składniki zmienne (premie, dodatki stażowe, dodatki funkcyjne).

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Polski rząd a dyrektywa o transparentności

24.06.2024 Kazimierz Sedlak
W jednym ze swoich postów na linkedin Adam Seoudi wspomniał o pracach szwedzkiego rządu dotyczących wdrożenia dyrektywy. Czytając o tym stwierdziłem, że warto podzielić się doświadczeniami w kontaktach z przedstawicielami polskiego rządu. Od listopada 2023 r. koresponduję z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chcąc pozyskać informacje na temat prac prowadzonych w Polsce. Ciekawiły mnie szczególnie działania związane z realizacją zapisów art. 4, pkt 2 oraz art. 11 dyrektywy. Artykuły te obligują władze do przygotowania narzędzi analitycznych wspierających pracodawców oraz udzielania im pomocy technicznej i organizowania warsztatów. Sprawy ważne, bo na pewno będą wymagały dłuższych przygotowań i trochę czasu na przeprowadzenie warsztatów.

Z siedmiu wysłanych maili otrzymałem odpowiedź tylko na trzy i to dopiero po upomnieniu się. Odpowiedź na pierwszego maila była wymijająca i ograniczyła się do stwierdzenia, że w I kwartale 2024 r. Komisja Europejska zorganizuje w tej sprawie warsztaty. W kolejnym piśmie z 05.12.23 poinformowano mnie, że budżet Ministerstwa nie zawiera pozycji pozwalających realizować zalecenia zawarte w dyrektywie.

Jako, że 10 maja 2024 minął rok od opublikowania dyrektywy, zdecydowałem się sprawdzić czy podjęto już jakieś działania związane z jej wdrażaniem. Po wysłaniu trzech maili i powołaniu się na ustawę o dostępie do informacji publicznych otrzymałem w końcu odpowiedź, że proces legislacyjny w Polsce nie został jeszcze wszczęty, a przedstawiciele Ministerstwa będą dopiero uczestniczyć w warsztatach organizowanych przez UE. Ponadto Ministerstwo stwierdziło, że brak jest podstaw prawnych do udzielania mi informacji o podejmowanych działaniach. Tak więc po ponad 8 miesiącach korespondencji nie dostałem odpowiedzi na żadne z trzech pytań zadanych w listopadzie 2023 r.

Wnioski z tych kontaktów nie są zbyt optymistyczne. Dyrektywa dotyczy wdrożenia „mechanizmów przejrzystości” i chodzi w niej nie tylko o przejrzystość wynagrodzeń, ale w znacznej części również o przejrzystość życia publicznego. Niestety, nie wygląda na to, by idea transparentności trafiła na dobry grunt w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rząd dużo mówi o nadrabianiu zaległości związanych z przestrzeganiem prawa UE, ale rok po ogłoszeniu dyrektywy w Ministerstwie nie podjęto prac nad jej wdrożeniem. Jest to o tyle zaskakujące, że wiele zapisów dyrektywy budzi wątpliwości interpretacyjne i władze powinny informować pracodawców jak będą wdrażane poszczególne zalecenia UE. Dodatkowo część zaleceń może być trudna do zaimplementowania, bo jak nakłonić ponad 90% polskich pracodawców do przeprowadzenia wartościowania pracy w ciągu niecałych dwóch lat pozostałych do wdrożenia dyrektywy? Na pewno pozostaje nam optymizm i wiara, że z transparentnością będzie lepiej niż z sygnalistami.

Kazimierz Sedlak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".