Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Adiunkt 7150 PLN
Szwaczka 4370 PLN
Serwisant maszyn 7440 PLN
Geolog 6160 PLN
Księgowy 7530 PLN
Broker informacji 6160 PLN
Spedytor 6670 PLN
Spedytor morski 6670 PLN
Pracownik drukarni 4770 PLN
Programista Embedded 15720 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Realna stawka płacy - nominalna stawka płacy odniesiona do inflacji lub deflacji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie Raportu płacowego Sedlak & Sedlak dla firm produkcyjnych – wiosna/lato 2024

24.06.2024 Karolina Majchrzak

Artykuł podsumowuje Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla firm produkcyjnych - wiosna/lato 2024, bazujący na danych zebranych od lutego do kwietnia 2024 roku. W badaniu uczestniczyło 561 zakładów produkcyjnych. Dominujące branże to FMCG (21%), metalowa i metalurgiczna (17%) oraz motoryzacyjna (14%). Najwięcej zakładów pochodziło z województw: wielkopolskiego (13%), mazowieckiego (12%) i śląskiego (11%).

Zawartość raportu


Raport obejmuje 814 stanowisk w 20 pionach, uwzględniając wszystkie obszary funkcjonujące w organizacjach produkcyjnych – od technicznych po administracyjne, IT oraz marketingowe.
Opracowanie zawiera informacje na temat 8 rodzajów wynagrodzeń na stanowiskach według różnych parametrów porównawczych, dane o podwyżkach systemowych (zrealizowanych i planowanych) oraz podwyżkach indywidualnych, a także informacje o benefitach.


Wynagrodzenia na poziomach stanowisk


Stanowiska występujące w Raportach płacowych Sedlak & Sedlak są przyporządkowane do szczebli takich jak: pracownik fizyczny, pracownik techniczny, specjalista, kadra kierownicza, kadra zarządzająca oraz zarząd. Każdy z tych szczebel jest podzielony na kilka poziomów doświadczenia. Mapa stanowisk została zaprezentowana na schemacie 1. 


Mapa stanowisk Sedlak & Sedlak

Schemat

Źródło: aplikacja raportyplacowe.pl


Poziomy stanowisk zależą od odpowiedzialności, złożoności pracy oraz doświadczenia i umiejętności pracownika. Pracownicy fizyczni są podzieleni na cztery poziomy. Najwyżej wynagradzani są pracownicy fizyczni - liderzy (FL), których mediana wynagrodzenia zasadniczego wynosi 6 300 PLN brutto. Pracownicy fizyczni początkujący zarabiają o 1 749 PLN mniej od liderów.


Mediany wynagrodzeń zasadniczych pracowników fizycznch

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla firm produkcyjnych – wiosna/lato 2024


Wynagrodzenia w poszczególnych województwach


Raport pokazuje również zróżnicowanie wynagrodzeń w zależności od miejsca pracy pracownika. Na mapie zaprezentowano mediany wynagrodzeń podstawowych (wyn. zasadnicze + uśrednione dodatki wypłacane w stałej kwocie co miesiąc) dla poziomu pracownika technicznego - starszego (TS). Najwyższą medianę wynagrodzenia odnotowano w województwie opolskim - wynosiła ona 7 814 PLN brutto. Z kolei najniższą medianę wynagrodzenia podstawowego stwierdzono w województwie lubelskim i wynosiła 5 765 PLN brutto.


Mediana wynagrodzeń podstawowych
dla poziomu stanowiska pracownik techniczny- starszy (TS) w województwach

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla firm produkcyjnych – wiosna/lato 2024


Wynagrodzenia w różnych branżach


Wysokość wynagrodzenia jest również zależna od branży pracodawcy Na wykresach z aplikacji raportyplacowe.pl przedstawiono odstęp międzykwartylowy (różnica między górnym a dolnym kwartylem, obejmująca środkowe 50% danych) dla poziomu specjalisty – doświadczonego (SD) w podziale na branże. Największy odstęp międzykwartylowy odnotowano w branży FMCG (2 633 PLN), co świadczy o znacznym zróżnicowaniu wynagrodzeń. Najmniejszy odstęp wystąpił w branży automatyka i maszyny przemysłowe (2 057 PLN). Najwyższa mediana wynagrodzenia całkowitego występowała w branży lotniczej i wynosiła 8 337 PLN brutto. Najniższa mediana wynagrodzenia całkowitego, tj. 7 000 PLN brutto, wystąpiła w branży spożywczej.


Mediany wynagrodzeń całkowitych wypłaconych
dla poziomu stanowiska specjalista – doświadczony (SD) w różnych branżach

Wykres

Źródło: aplikacja raportyplacowe.pl, Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla firm produkcyjnych – wiosna/lato 2024


Miary statystyczne i składowe wynagrodzenia


W raporcie prezentowane są mediany, kwartyle, decyle, średnie oraz odchylenia standardowe. Na poniższym screenie z aplikacji zaprezentowano dane ogólnopolskie dla stanowiska mistrz produkcji (KZ).


Składowe wynagrodzenia stanowiska mistrz produkcji (KZ)

Schemat

Źródło: aplikacja raportyplacowe.pl, Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla firm produkcyjnych – wiosna/lato 2024


Najlepiej wynagradzanym stanowiskiem w pionie produkcyjnym jest dyrektor produkcji na poziomie (D2). Na jego przykładzie zaprezentowano wszystkie 8 składowych wynagrodzeń analizowanych w raportach płacowych Sedlak & Sedlak.


Struktura wynagrodzeń prezentowana w Raportach płacowych
Sedlak & Sedlak na przykładzie stanowiska dyrektor produkcji (D2)

Schemat

Źródło: aplikacja raportyplacowe.pl, Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla firm produkcyjnych – wiosna/lato 2024


Benefity


Świadczenia dodatkowe stanowią ważną część wynagrodzenia pozafinansowego. Raport przedstawia procent pracowników na danym stanowisku, którzy mogą otrzymywać dane benefity. Poniżej zaprezentowano benefity dostępne na stanowisku programista CNC - specjalista starszy (SS).


Benefity dostępne na stanowisku programista CNC (SS)

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla firm produkcyjnych – wiosna/lato 2024


Dokładne dopasowanie


Uczestnicy badania przyporządkowują swoich pracowników do gotowych opisów stanowisk. Pozwala to na dokładne rozróżnienie pracowników, którzy mają tę samą nazwę stanowiska, ale wykonują różne obowiązki, lub w sytuacjach, gdy brakuje jednolitego nazewnictwa stanowisk w organizacji.

Przedstawione dane to tylko niewielki wycinek naszego Raportu. Zachęcamy do zakupu pełnej wersji, gdzie znajdą Państwo więcej informacji. Odwiedź nasz sklep, aby dowiedzieć się więcej.

Zapraszamy również do lektury Podsumowania Kompleksowego Raportu Płacowego Sedlak & Sedlak – wiosna/lato 2024.


Karolina Majchrzak

Raport płacowy dla firm produkcyjnych - wiosna/lato 2024

Raport płacowy dla firm produkcyjnych - wiosna/lato 2024
  • 560 firm
  • ponad 225 tys. pracowników,
  • 351 stanowisk (814 w podziale na poziomy).
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".