Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Kierownik projektów 8400 PLN
Programista CNC 6120 PLN
Inżynier jakości 7500 PLN
Kierownik butiku 4700 PLN
Rewident taboru 5130 PLN
Analityk baz danych 8280 PLN
Introligator 3410 PLN
Tax Analyst 6340 PLN
Sales Executive 10400 PLN
Masarz 3650 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Broadbanding - struktura wynagrodzeń z szerokimi przedziałami płac.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu "Pensje dyrektorów wzrosły o 940% od 1978 roku"

16.11.2020 Paweł Rusocki
Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie publikacji „CEO compensation has grown 940% since 1978” wydanego w sierpniu 2019 roku przez Economic Policy Institute.
Dyrektorzy generalni (CEO) największych firm w Stanach Zjednoczonych zarabiają obecnie znacznie więcej niż w połowie lat 90 ubiegłego wieku i wielokrotnie więcej niż w latach 60 i 70-tych. Zarabiają także dużo więcej niż szeregowy pracownik, a ich wynagrodzenie rośnie szybciej, co z kolei znacząco przyczynia się do wzrostu nierówności.

Po spadku wynagrodzeń w 2000 roku, płace dyrektorów generalnych (kryterium realizacji otrzymanych przez nich opcji na akcje) stopniowo rosły, osiągając w 2007 roku wcześniejszy poziom. W wyniku kryzysu w latach 2008 i 2009 wynagrodzenia dyrektorów ponownie spadły, by w następnych latach zacząć rosnąć.

Podczas ożywienia na Wall Street w 2017 roku prezesi dużych firm zarobili ponad 5 razy więcej niż średnia 0,1% najlepiej zarabiających. W 2007 roku było to ponad 4 razy. Wzrost wynagrodzeń dyrektorów generalnych pośrednio spowodował podwyżkę wynagrodzeń innych dyrektorów i menedżerów, stanowiących przeszło 40% najlepiej zarabiających.

Główne wnioski:
 • Średnie wynagrodzenie całkowite dyrektorów w 2018 roku pracujących w 350 największych amerykańskich firmach wyniosło:

  • 17,2 mln USD rocznie (kryterium zrealizowanych opcji na akcje). Oznacza to spadek o 0,5% względem 2017 roku i wzrost o 52,6% w stosunku do 2009 roku.

  • 14 mln USD rocznie (kryterium przyznanych opcji na akcje). Jest to wzrost o 9,9% względem 2017 roku i wzrost o 29,4% od 2009 roku.

 • Między 1978 a 2018 rokiem pensje dyrektorów (uwzględniając inflację) w oparciu o kryterium zrealizowanych opcji na akcje wzrosły o 940,3%, co było wynikiem wyższym o 25-35% niż wzrost indeksów giełdowych. W przypadku pomiaru w oparciu o wartości przyznanych opcji na akcje było to 1007,5%. Dla porównania wynagrodzenia szeregowych pracowników wzrosły w tym czasie o 11,9%.

 • Stosując kryterium zrealizowanych opcji na akcje, relacja wynagrodzeń dyrektorów generalnych do szeregowego pracownika w 1965 roku wyniosła 20:1 (30:1 w 1978 roku, 58:1 w 1989 roku, 121:1 w 1995 roku). W 2000 roku było to już 368:1. W 2018 roku wartość ta zmalała do 278:1.

Relacja wynagrodzeń dyrektorów generalnych do szeregowych pracowników w latach 1965-2018

Wykres

* prognoza
Źródło: CEO compensation has grown 940% since 1978, s. 9 • Stosując kryterium przyznanych opcji na akcje, relacja wynagrodzeń dyrektorów generalnych do szeregowych pracowników wyniosła w 2018 roku 221:1 (wzrost z 206:1 w 2017 roku). Rekordową różnice ponownie zaobserwowano w 2000 roku – 386:1.

 • Coraz ważniejszym składnikiem wynagrodzeń dyrektorów generalnych stają się premie giełdowe, które wynoszą obecnie średnio 7,5 mln USD pensji dyrektorów generalnych i stanowią niemal połowę wynagrodzenia całkowitego.

 • W ciągu ostatnich 30 lat wynagrodzenia dyrektorów generalnych obliczane w oparciu o zrealizowane opcje na akcje wzrosły znacznie szybciej niż wśród 0,1% najwyżej wynagradzanych. Wynagrodzenie dyrektorów generalnych w 2017 roku było ponad 5 razy wyższe niż wynagrodzenie wśród 0,1% najwyżej zarabiających. W latach 1947–1979 różnica ta wyniosła 3,18.

 • W latach 1978–2017 (uwzględniając inflację) wynagrodzenia wśród 0,1% najlepiej zarabiających wzrosły o 339,2%.

 • W ciągu ostatnich 30 lat wynagrodzenia dyrektorów generalnych w stosunku do 0,1% najwyżej zarabiających wzrosło bardziej niż wynagrodzenia absolwentów szkół wyższych w stosunku do wynagrodzeń absolwentów szkół średnich.

Porównanie relacji wynagrodzeń dyrektorów generalnych do 0,1% najwyższej zarabiających z relacją wynagrodzeń absolwentów szkół wyższych do absolwentów szkół średnich w latach 1979-2017

Wykres

Źródło: CEO compensation has grown 940% since 1978, s. 20Podsumowanie
Wzrost wynagrodzeń dyrektorów generalnych, przyczynił się do wzrostu wynagrodzeń 0,1% najlepiej zarabiających, a tym samym - pośrednio - do pogłębienia nierówności w społeczeństwie.

Sposobem na spowolnienie nadmiernego wzrostu wynagrodzeń kadry kierowniczej jest rozszerzenie podatków. Prócz wdrożenia wyższych stawek podatku dochodowego można rozważyć ustalenie wyższych stawek podatku dla firm, w których różnica płac między dyrektorem a pracownikiem szeregowym jest rażąco wysoka. Innym pomysłem są zmiany w ładzie korporacyjnym, pozwalające np. akcjonariuszom firmy ustalać wysokość wynagrodzeń kierownictwa.

Paweł Rusocki
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".