Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Programista CNC 5200 PLN
Programista CNC 5300 PLN
Kurier 3920 PLN
Negocjator 4790 PLN
Sprzątaczka domowa 2690 PLN
Kierownik lakierni 5860 PLN
Pakowacz 3170 PLN
Betoniarz 3860 PLN
Salowa 2630 PLN
Tax Analyst 6340 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Gratyfikacja - składnik dodatkowy wynagrodzenia, rozumiany jako świadczenie okolicznościowe.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Płace na Ukrainie

23.09.2014 Michał Bis
Od rozpadu Związku Radzieckiego wynagrodzenia na Ukrainie systematycznie rosły. Zdecydowanie wyższe były w bardziej uprzemysłowionej części wschodniej niż w rolniczej zachodniej. W ostatnim czasie konflikt na wschodzie Ukrainy zahamowała ten wzrost i zmieniła proporcje w wynagrodzeniach pomiędzy regionami. Od stycznia 2014 siła nabywcza ukraińskich pensji spadła średnio o 22 procent. W najbardziej dotkniętych przez konflikt obszarach na wschodzie zmniejszyły się nie tylko pensje realne, ale i nominalne - nawet o jedną piątą w stosunku do średniej z 2013 roku w obwodzie donieckim i o 14% w ługańskim.


Młode państwo ukraińskie


Po odzyskaniu niepodległości przez Ukrainę 24 sierpnia 1991 roku, państwo to znalazło się w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej. Rubel radziecki, był niewymienialny, malała liczba emitowanych w Moskwie banknotów sowieckich, więc Ukraina zmuszona była w krótkim czasie wprowadzić własną walutę.

Wysoka inflacja wymusiła na władzach w Kijowie przesunięcie planu wprowadzenia hrywny do obiegu. Jako środek zastępczy, który miał zastąpić rubla radzieckiego, wprowadzono karbowańca, który de facto nie był walutą, a kuponem płatniczym obowiązującym do 1996 roku.

W początkowym okresie ukraińskiej niepodległości, kiedy na Ukrainie obowiązywał jeszcze rubel radziecki, wysokość płacy minimalnej zmieniano dwukrotnie.

Od momentu wprowadzenia karbowańca, w okresie 1992 – 1996, wysokość wynagrodzenia minimalnego podnoszono siedmiokrotnie. Częste zmiany wysokości płacy minimalnej wynikały z występującej w tym czasie inflacji.

Wysokość płacy minimalnej na Ukrainie w latach 1991 - 1996

data wprowadzenia

wysokość płacy minimalnej

waluta

1.07.1991

185

ruble radzieckie

1.12.1991

400

ruble radzieckie

1.05.1992

900

karbowańce

1.11.1992

2 300

karbowańce

1.01.1993

4 600

karbowańce

1.06.1993

6 900

karbowańce

1.09.1993

20 000

karbowańce

1.12.1993

60 000

karbowańce

1.03.1996

150 0000

karbowańce

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych Urzędu Statystycznego UkrainyPłaca minimalna 15 razy niższa niż w Polsce


Po ustabilizowaniu się inflacji, 2 września 1996 roku dokonano wymiany karbowańców na hrywnę w stosunku 100 000:1.

W tym samym czasie płaca minimalna ustalona została na poziomie 15 hrywien, czyli 1 500 000 karbowańców. Do końca XX wieku ukraińskie ustawowe minimalne wynagrodzenie było bardzo niskie i podobnie jak w Rosji nie wystarczało do zaspokojenia podstawowych potrzeb.(link do artykułu o płacach w Rosji) W drugiej połowie 1996 roku płaca minimalna na Ukrainie stanowiła równowartość 23,35 PLN zgodnie z kursem z września 1996 roku. Dla porównania pensja minimalna w Polsce w tym czasie ustalona była na 325 PLN.

Wysokość płacy minimalnej na Ukrainie w latach 1996 - 2000

dzień wprowadzenia

płaca minimalna na Ukrainie (w UAH)

wartość w PLN

płaca minimalna w Polsce
(w PLN)

02.09.1996

15

23

325

01.01.1998

45

84

350

01.07.1998

55

103

370

01.01.1999

74

75

528

01.04.2000

90

71

670

01.07.2000

118

93

700

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych Urzędu Statystycznego UkrainyW 1996 roku średnia krajowa wynosiła 73 UAH (około 114 PLN). Przeciętnie najwyższe wynagrodzenie w tym czasie, wynoszące 100 UAH (155 PLN), można było otrzymać w Kijowie i obwodzie donieckim 97 UAH (150 PLN). Najmniej zarabiano na zachodzie Ukrainy m.in. w obwodzie wołyńskim 53 UAH (82 PLN), czernihowskim i chmielnickim 55 UAH (86 PLN).

Pięć lat później, w 2001 roku, średnia krajowa wzrosła do 230 UAH (181 PLN), a najwyższą płacę można było otrzymać w Kijowie 405 UAH (302 PLN) i obwodzie donieckim 292 UAH (230 PLN). Najniższe zarobki otrzymywali pracownicy w obwodzie tarnopolskim na zachodniej Ukrainie - 135 UAH (106 PLN). Należy zauważyć, że średnie wynagrodzenie w Polsce było w tym czasie wyższe o 1 600 PLN i wynosiło 1 923 PLN.

Średnia płaca na Ukrainie w 2001 roku wynosiła niemal dwukrotność pensji minimalnej.

Wysokość średniej pensji w poszczególnych obwodach w 1998 roku

 obwód

UAH

PLN

obwód zakarpacki

50

78

obwód chmielnicki

55

86

obwód czerniowiecki

55

86

obwód czernihowski

57

89

obwód winnicki

58

90

obwód kirowohradzki

58

90

obwód chersoński

59

92

obwód żytomierski

61

95

obwód rówieński

61

95

obwód lwowski

62

97

obwód czerkaski

63

98

obwód stanisławowski

65

101

obwód odeski

66

103

obwód sumski

66

103

obwód mikołajowski

68

106

obwód charkowski

72

112

obwód połtawski

76

118

obwód kijowski

78

121

obwód ługański

82

128

Sewastopol

83

129

obwód zaporoski

84

131

Dniepropietrowsk

91

142

obwód doniecki

97

151

Kijów

100

156

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych Urzędu Statystycznego UkrainyXXI wiek na Ukrainie


Od 2001 roku inflacja na Ukrainie utrzymywała się na poziomie 5-12% w skali roku. W pierwszej dekadzie XXI wieku wartość nominalna płacy minimalnej wzrastała z początkowych 140 UAH (104 PLN) ustalonych w 2002 roku do 869 UAH (313 PLN) w 2010 roku.

Płaca minimalna na Ukrainie wyrażona w PLN

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych Urzędu Statystycznego UkrainyZe względu na spadek wartości hrywny nominalne wzrosty płacy minimalnej nie przekładały się na faktyczne zwiększenie możliwości nabywczych najmniej zarabiających Ukraińców. Widać to na powyższym wykresie, zwłaszcza w 2004 roku, gdy w związku z Pomarańczową Rewolucją gwałtownie spadł kurs hrywny.

Średnia krajowa na Ukrainie przez pierwszą dekadę XXI wieku w ujęciu nominalnym wzrosła ośmiokrotnie: z poziomu 311 UAH (236 PLN) do 2 633 UAH (987 PLN). Między rokiem 1995 a 2013 wzrost płacy nominalnej był aż 45-krotny.

Średnie wynagrodzenia na Ukrainie w UAH

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych Urzędu Statystycznego UkrainySzybki wzrost średniej krajowej w XXI wieku wynika z poprawy sytuacji gospodarczej na Ukrainie. Zrestrukturyzowano przemysł, w kraju zaczęły inwestować zachodnie koncerny oraz ukraińscy i rosyjscy oligarchowie. Po 2004 roku uwidocznił się także konflikt pomiędzy rozwiniętym gospodarczo wschodem, a niedoinwestowanym rolniczym zachodem. Różnice pomiędzy wschodem, a zachodem widać także po średnich zarobkach. W lepiej rozwiniętych wschodnich regionach począwszy od 2001 roku widać wyraźne zwiększenie średniej krajowej prawie o 300 UAH.

Średnie wynagrodzenia na Ukrainie w PLN

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych Urzędu Statystycznego UkrainyDruga dekada XXI wieku na Ukrainie


Po 2010 roku płaca minimalna ustalona została powyżej 1 000 hrywien, a 1 grudnia 2013 roku ustalona osiągnęła 1 218 hrywien.

Wysokość płacy minimalnej na Ukrainie w latach 2010 - 2013

dzień wprowadzenia

płaca minimalna w UAH

płaca minimalna w PLN

01.01.2010

869

313

01.04.2010

884

319

01.07.2010

888

320

01.10.2010

907

327

01.12.2010

922

332

01.01.2011

941

353

01.04.2011

960

360

01.10.2011

985

369

01.12.2011

1 004

376

01.01.2012

1 073

462

01.04.2012

1 094

471

01.07.2012

1 102

475

01.10.2012

1 118

482

01.12.2012

1 134

489

01.01.2013

1 147

444

01.12.2013

1 218

471

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych Urzędu Statystycznego UkrainyPłace spadają przez konflikt. Najbardziej ucierpiał wschód


Rewolucja na Ukrainie, a późniejszy konflikt z Federacją Rosyjską wywarły na gospodarkę kraju ogromny wpływ. Zajęte zostały kluczowe tereny takie jak: obwód doniecki, ługański, Krym i część obwodu zaporoskiego. Spowodowało to osłabienie ukraińskiej waluty, która od początku 2014 roku notuje nieustanny spadek wobec dolara, euro i złotego.

Przez działania wojenne zniszczone i unieruchomione zostały także fabryki na wschodzie. Efekt wpływu walk w obwodach ługańskim i donieckim widać też po gwałtownych spadkach średnich wynagrodzeń.

Średnie wynagrodzenia w wybranych obwodach Ukrainy wschodniej (w UAH)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych Urzędu Statystycznego UkrainySpadek wynagrodzeń jeszcze wyraźniej widać przy przeliczeniu na złote. Konflikt ukraiński spowodował bowiem wzrost inflacji, co przełożyło się dodatkowo na zmniejszenie siły nabywczej płac naszych wschodnich sąsiadów.

Średnie wynagrodzenia w wybranych obwodach Ukrainy wschodniej (w PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych Urzędu Statystycznego UkrainyOd początku roku obserwujemy odwrócenie trendu, w którym „bogatszy wschód” przodował w statystykach płacowych na Ukrainie. Przyczyniła się do tego rosyjska aneksja Krymu i Sewastopola. Przez działania wojenne zniszczone i unieruchomione zostały także fabryki na wschodzie. Efekt wpływu walk w obwodach ługańskim i donieckim widać też po gwałtownych spadkach średnich wynagrodzeń.

Średnie wynagrodzenia w wybranych obwodach Ukrainy zachodniej (w UAH)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych Urzędu Statystycznego UkrainyŚrednia płaca w 2014 roku aż do kwietnia spadała na terenie całego kraju. Regiony zachodnie miały jednak mniejsze spadki. W lipcu pensje na zachodzie niemal zrównały się z płacami na, niegdyś znacznie lepiej rozwiniętej gospodarczo, Ukrainie wschodniej. Trzeba jednak podkreślić, że po uwzględnieniu spadku wartości hrywny płace Ukraińców nawet na zachodzie kraju realnie pozostają znacznie poniżej przedwojennego poziomu.

Średnie wynagrodzenia w wybranych obwodach Ukrainy zachodniej (w PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych Urzędu Statystycznego UkrainyPłace po aneksji Krymu przez Rosję


Po ogłoszeniu deklaracji niepodległości przez lokalny parlament Autonomicznej Republiki Krymu Kijów stracił wpływ na stanowienie prawa na tym terytorium. Republika Krymu 21 marca 2014 roku[PRZYPIS]Dekret prezydenta Federacji Rosyjskiej z dnia 21 marca 2014 numer 168[/PRZYPIS] [PRZYPIS]Dekret prezydenta Federacji Rosyjskiej z dnia 21 marca 2014 numer 169[/PRZYPIS]stała się częścią Federacji Rosyjskiej jako Krymski Okręg Federalny.

Władze w Symferopolu wprowadziły pakiet własnych praw regulujących minimalne wynagrodzenie na terytorium Krymu. Utrzymano wynagrodzenia pracowników administracji, stypendia, emerytury i inne świadczenia na dotychczasowym poziomie, z zastosowaniem przelicznika 1 UAH = 3,8 RUB[PRZYPIS]Государственный совет Республики Крым Постановление от 4 апреля 2014 года № 1960-6/14[/PRZYPIS].

Co ciekawe, nowa republika nie stosuje się do prawodawstwa Federacji Rosyjskiej, które zabrania uchwalania lokalnego minimalnego wynagrodzenia poniżej kwoty ustalonej na poziomie federalnym. Ustawa Rady Państwa Republiki Krymu z dnia 09 lipca 2014 № 2358-6 /14 wprowadziła minimalną płacę na Krymie w wysokości 4 628 RUB, podczas gdy najniższe wynagrodzenie w Federacji Rosyjskiej w 2014 roku wynosi 5 554 ruble. Jak wynika z ustawy o płacy minimalnej na Krymie, ma ona wzrastać stopniowo do poziomu obowiązującego w FR.

Wysokość płacy minimalnej na Krymie

obowiązuje od

płaca minimalna w rublach

01.06.2014

4 628

01.07.2014

4 750

01.10.2014

4 944

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych Urzędu Statystycznego Ukrainy


Bibliografia
 1. Постанова КМУ і НБУ від 30 грудня 1993 року № 1075 «Про вдосконалення готівково-розрахункових операцій»
 2. Постанова КМУ і НБУ від 30 грудня 1993 року № 1075 «Про вдосконалення готівково-розрахункових операцій»
 3. Постанова КМУ і НБУ від 28 травня 1994 р. № 335 «Про вилучення з обігу купонів номіналом 10 і 25 карбованців»
 4. Постанова КМУ і НБУ від 29 липня 1994 р. № 517 «Про вилучення з обігу купонів номіналом 50 карбованців»
 5. Постанова КМУ і НБУ від 23 січня 1995 р. № 47 «Про вилучення з обігу купонів номіналом 100 і 200 карбованців»
 6. Постанова КМУ і НБУ від 16 червня 1995 р. № 428 «Про вилучення з обігу купонів номіналом 500 карбованців»
 7. Указ Президента України № 762/96 від 25 серпня 1996 року «Про грошову реформу в Україні»
 8. http://www.u-kraina.com/index.php?option=com_content&view=article&id=44:---------1992-1999&catid=19&Itemid=32
  http://index.minfin.com.ua/index/average/
  http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2006/gdn/prc_rik/prc_rik_u/dszpR_u2005.html
Michał Bis
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".