Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Zróżnicowanie płac - różnice w strukturze i rozpiętości płac pracowników na zbliżonych do siebie stanowiskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Optymalne podatkowo formy rozliczeń płac - wywiad z Marcinem Zarzyckim

07.08.2023 Monika Stypa
O optymalnych podatkowo formach rozliczeń płac opowie Marcin Zarzycki - adwokat i doradca podatkowy oraz Partner Zarządzający w Kancelarii LTCA. Wieloletni praktyk i ekspert z zakresu prawa gospodarczego, podatkowego i zarządzania ryzykiem prawnym i podatkowym. Prelegent podczas XVIII Krakowskiego Forum Wynagrodzeń.

Który przepis odnośnie rozliczania podatkowego świadczeń pracowniczych budzi największe wątpliwości Pana zdaniem?
W mojej ocenie w dalszym ciągu największe wątpliwości budzą przepisy odnoszące się do nieodpłatnych świadczeń pracowniczych. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o PIT za przychody ze stosunku pracy uważa się m.in. wartości innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Niestety pojęcie nieodpłatnych świadczeń jest szerokie i wieloznaczne, a ustawa o PIT nie zawiera w tym zakresie żadnej definicji.

Czy są planowane zmiany w przepisach dotyczących rozliczania podatkowego świadczeń pracowniczych? Jeśli tak to jakie to są zmiany i kiedy mają wejść w życie?
Na ten moment niestety nie słyszałem o takich zmianach.

Jakie najczęstsze problemy mają firmy odnośnie rozliczania podatkowego świadczeń na rzecz pracowników?
Biorąc pod uwagę mnogość zapytań kierowanych w stronę organów, największe wątpliwości budzą sytuację związane z rozliczaniem wspomnianych wcześniej nieodpłatnych świadczeń. Z jednej strony Ustawa o PIT wprost wskazuje katalog świadczeń objętych zwolnieniem np. posiłki profilaktyczne, które pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom, a z drugiej strony nadal problematyczne jest rozliczenie np. posiłków innych niż profilaktyczne.

Podobne wątpliwości firmy mogą mieć np. z prezentami wręczanymi pracownikom, co do zasady pracodawca w takiej sytuacji powinien odprowadzić zaliczkę na PIT, natomiast taka sytuacja nie zawsze będzie miała miejsce, może się również okazać, że przekazanie prezentu np. z uwagi na jubileusz firmy będzie kwalifikowane jako darowizna, więc nie będzie stanowić nieodpłatnego świadczenia ze stosunku pracy.

„(…) Z treści wniosku wynika również, że przekazanie pracownikom prezentów z okazji jubileuszu firmy nie stanowi dla nich nieodpłatnego świadczenia ze stosunku pracy. Jest darowizną i podlega podatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Istotą zamierzonej czynności jest jednostronne obdarowanie pracowników w związku z jubileuszem Spółki. (…) W świetle powyższego należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że okolicznościowe prezenty (podarunki) od Wnioskodawcy dla pracowników o długim stażu pracy - jako darowizny nie będą stanowić nieodpłatnego świadczenia ze stosunku pracy i będą podlegać opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn.” – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z 23 września 2019 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.273.2019. 1.BK

Czy w ramach świadczeń na rzecz pracowników powinien być stworzony jakiś regulamin, który jasno definiuje ich przyznawanie i może być istotny dla organów podatkowych, co do interpretacji podatkowych? Co powinno zostać zawarte w takim regulaminie?
Wprowadzenie regulaminu w firmie odnośnie świadczeń pracowniczych jest jak najbardziej wskazane. W przypadku świadczeń częściowo odpłatnych, warto w regulaminie wynagrodzeń zawrzeć informację o ponoszeniu takiej odpłatności przez pracownika – pozwoli to na skorzystanie ze zwolnienia od składek.

Jakie, z Pana doświadczenia, firmy popełniają najczęstsze błędy przy opodatkowaniu świadczeń na rzecz pracowników?
Firmy najczęściej mają problemy z odpowiednim kwalifikacją świadczeń tzn. czy dane świadczenie będzie stanowiło przychód pracownika podlegający opodatkowaniu czy też nie.

Z jakimi najciekawszymi oraz najdziwniejszymi decyzjami organów podatkowych odnośnie opodatkowania świadczeń na rzecz pracowników spotkał się Pan w swoim doświadczeniu?
W ostatnim czasie zmienia się „podejście” organów do kwestii świadczeń na rzecz pracowników na gruncie VAT-u. W niedawno wydanym wyroku sąd (NSA z 6 kwietnia 2023 r. I FSK 239/20): wyjaśnił, że jeżeli przedsiębiorca nabywa dobro czy usługi wyłącznie dla celów prywatnych pracowników, to sam działa w charakterze prywatnym, a nie jako podatnik w rozumieniu dyrektywy i ustawy o VAT.

Podobnie w przypadku artykułów spożywczych oraz napojów przyznawanych pracownikom podczas przerw w pracy. Dyrektor KIS w interpretacji Indywidulnej z dnia 13 maja 2022r. sygn. 0114-KDIP4-2.4012.137.2022.1.MC stwierdził, że: „(…) Konieczność zapewnienia artykułów spożywczych oraz napojów pracownikom podczas przerw w pracy nie wynika z żadnych przepisów (np. bhp), jak również (jak to wynika w ww. orzeczenia TSUE) nie jest niezbędne dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, bowiem pracownicy są zobowiązani świadczyć pracę niezależnie od poczęstunku jaki serwuje im z własnej woli pracodawca. To do pracownika należy wybór, czy skorzysta z posiłku oraz ustalenie miejsca i czasu jego spożycia. (…) Konsekwencji zakupy produktów spożywczych wykorzystywanych we wskazanych wyżej okolicznościach nie mają związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Zatem nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia produktów spożywczych wykorzystywanych na potrzeby osobiste pracowników”.

Organy oraz sądy idą w kierunku – nie odliczamy i nie naliczamy VAT-u.

Jak ocenia Pan polskie prawodawstwo w zakresie opodatkowania wynagrodzeń?
Niestety polskie prawodawstwo w zakresie opodatkowania wynagrodzeń oceniam negatywnie, a wszystko za sprawą mnogości zmian z którymi mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie. Polski Ład wraz z kolejnymi nowelizacjami stał się prawdziwą udręką, a wprowadzenie szeregu niejasnych ulg podatkowych to tylko czubek góry lodowej.

Na co powinniśmy zwracać uwagę, aby nie narażać się na problemy prawne przy rozliczeniach podatkowych dotyczących wynagrodzeń?
Powinniśmy przede wszystkim uważnie śledzić zmiany w przepisach podatkowych i dostosowywać się do nowej rzeczywistości. Jeśli korzystamy z usług zewnętrznych firm w zakresie rozliczania wynagrodzeń warto konsultować swoje wątpliwości z podmiotami które zajmują się tymi sprawami zawodowo.

Dziękuję za rozmowę!

Jeżeli zainteresował Państwa temat wywiadu, zapraszamy do przeczytania artykułu podsumowującego XVIII KFW oraz obejrzenia wystąpienia Pana Marcina Zarzyckiego. W naszym sklepie znajdują się materiały video z XVIII Krakowskiego Forum Wynagrodzeń.


Monika Stypa
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".