Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profil kompetencyjny - posiadany przez pracownika lub wymagany na konkretnym stanowisku zestaw najistotniejszych kompetencji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Od czego zależą wynagrodzenia finansistów?

21.09.2020 Agnieszka Sutor
Od wielu lat branża finansowa jest jedną z najlepiej wynagradzanych w Polsce. Prawdopodobnie wynika to z tego, że żyjemy w czasach dużych zmian gospodarczych, stąd też nieustannie wzrasta zapotrzebowanie na finansistów. Przyjrzyjmy się zatem, ile w 2020 roku zarabiali pracownicy pionu finansowego w porównaniu z osobami pracującymi w innych działach.
W Raporcie Płacowym Sedlak & Sedlak 2020 - wiosna została wyszczególniona mapa stanowisk, w której wyróżniono 5 szczebli organizacji (pracownik fizyczny, pracownik techniczny, specjalista, kadra kierownicza i kadra zarządzająca), a w każdym z nich kilka poziomów, które odzwierciedlają kompetencje i zakres odpowiedzialności. Schemat mapy stanowisk uwzględniony w Raporcie Płacowym Sedlak & Sedlak 2020 przedstawiony został poniżej.

Mapa stanowisk w Raporcie Płacowym Sedlak & Sedlak 2020

Schemat

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2020Wykres 1. przedstawia stawki płac dyrektorów pionów na poziomie najniższym (D1) (opis odpowiedzialności na omawianych poziomach stanowisk znajduje się pod artykułem). Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych wypłaconych dyrektorów pionów na tym poziomie wyniosła 23 721 PLN brutto. Dyrektor finansowy zarabiał 109% mediany. Najniższe wynagrodzenia spośród wybranych stanowisk otrzymywali dyrektorzy ds. administracyjnych.

Mediany wynagrodzeń całkowitych dyrektorów pionów
w różnych działach w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2020Według Raportu Płacowego Sedlak & Sedlak 2020 mediana wynagrodzeń całkowitych doświadczonych specjalistów wynosiła 5 903 PLN. Najmniej zarabiali specjaliści ds. administracyjnych (85% mediany), a najwięcej specjaliści ds. planowania produkcji, specjaliści ds. personalnych oraz przedstawiciele handlowi (102% mediany).

Mediany wynagrodzeń całkowitych doświadczonych specjalistów
w różnych działach w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2020Branża finansowa – od czego zależy wysokość zarobków?


Dane z Raportu Płacowego Sedlak & Sedlak 2020 wskazują, że pracownicy pionu finansowego są jedną z lepiej wynagradzanych grup. Warto jednak przeanalizować zarobki w poszczególnych rodzinach stanowisk w pionie finansowym. W Raporcie Płacowym Sedlak & Sedlak 2020 zostały wyróżnione takie rodziny jak: finanse, kontroling, księgowość, analiza finansowa, podatki czy windykacja należności.
W tabeli 1. przedstawiono wysokości zarobków starszych specjalistów w ramach 6 rodzin stanowisk z pionu finansowego. Mediana wynagrodzenia całkowitego dla starszych specjalistów wyniosła 7 865 PLN. Biorąc pod uwagę pion finansowy jedynie starszy księgowy oraz starszy specjalista ds. windykacji należności otrzymywali niższe zarobki (kolejno: 88% i 89% mediany). Najwyższe zarobki otrzymywali starsi specjaliści ds. kontrolingu oraz starsi analitycy finansowi (kolejno: 109% i 112% mediany).

Mediany wynagrodzeń całkowitych starszych specjalistów z pionu finansowego
w różnych rodzinach stanowisk w 2020 roku (brutto w PLN)

stanowisko

rodzina stanowisk

wynagrodzenie jako % mediany płac (7 865 PLN) na poziomie starszego specjalisty (SS)

wynagrodzenie starszych specjalistów ogółem

-

100%

starszy księgowy

księgowość

88%

starszy specjalista ds. windykacji należności

windykacja należności

89%

starszy specjalista ds. podatkowych

podatki

103%

starszy specjalista ds. finansowych

        finanse

108%

starszy specjalista ds. kontrolingu

kontroling

109%

starszy analityk finansowy

analiza finansowa

112%

 

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2020Należy jednak pamiętać, że nie tylko specjalizacja ma wpływ na wynagrodzenie, ale i również m.in. wielkość firmy, w której się pracuje. Wysokość zarobków w zależności od wybranych kryteriów omówimy na przykładzie doświadczonego specjalistę ds. finansowych. Według Raportu Płacowego Sedlak & Sedlak 2020 pracownicy zatrudnieni w największych firmach (zatrudniających powyżej 1 000 osób i osiągających powyżej 1 000 mln przychodów rocznie) zarabiali ok. 110% mediany na tym stanowisku.

Wynagrodzenia całkowite specjalisty ds. finansowych (SD)
w firmach o różnej wielkości zatrudnienia i rożnej wielkości rocznych przychodów (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2020Według Raportu Płacowego Sedlak & Sedlak 2020 stanowiska finansowe są jednymi z najwyżej opłacanych w Polsce. Wysokość zarobków uzależniona jest m.in. od szczebla zatrudnienia czy wielkości i rodzaju firmy, w której się pracuje.
Jeśli są Państwo zainteresowani zakupem Raportu Płacowego Sedlak & Sedlak 2020, zapraszamy do zapoznania się z ofertą sprzedaży.


Definicje terminów użytych w artykule:
Dyrektor pionu (D1) - zarządza podległym zespołem kierowników, realizuje długoterminową strategię firmy w obrębie danego obszaru funkcjonalnego i może mieć wpływ na jej kształtowanie. Odpowiada za obszar funkcjonalny w jednej dużej jednostce biznesowej lub w kilku mniejszych.
Specjalista starszy (SS) - posiada duże doświadczenie w danej dziedzinie oraz ugruntowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną potrzebną do pracy na stanowisku. Samodzielnie wykonuje różnorodne zadania, ma wpływ na usprawnianie procesów, nie wymaga nadzoru przełożonego, często szkoli mniej doświadczonych pracowników. Odpowiada za wyniki pracy własnej.
Specjalista doświadczony (SD) - posiada niezbędne doświadczenie w danej dziedzinie oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną potrzebną do pracy na stanowisku. Samodzielnie wykonuje powtarzalne zadania według ogólnych procedur, wymaga niewielkiego nadzoru przełożonego.

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".