Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Zróżnicowanie płac - różnice w strukturze i rozpiętości płac pracowników na zbliżonych do siebie stanowiskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Kto najczęściej dorabia do pensji?

23.04.2020 Karolina Jurczak
W 2019 roku uczestników Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń zapytaliśmy o to, czy dorabiali do pensji. We wszystkich branżach mediana kwot z dodatkowej pracy wyniosła 1 000 PLN brutto miesięcznie, oprócz służby zdrowia i energetyki, gdzie kwota ta była na poziomie 1 050 PLN brutto miesięcznie.
Biorąc pod uwagę poszczególne branże, najczęściej dorabiali pracownicy zatrudnieni w nauce i szkolnictwie oraz służbie zdrowia. Najrzadziej na takie rozwiązanie decydowali się pracownicy bankowości i ubezpieczeń.

Odsetek pracowników dorabiających do pensji w różnych branżach

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku


Z naszego badania wynika, że spośród poszczególnych stanowisk, odsetek lekarzy dorabiających do pensji jest najwyższy. Uzyskiwane przez nich kwoty z dodatkowego zajęcia również są najwyższe. Tak samo często do wynagrodzenia dorabiają profesorowie z medianą zarobków z dodatkowej pracy na poziomie 2 100 PLN.

Odsetek pracowników dorabiających do pensji
na różnych stanowiskach oraz mediany zarobków z dodatkowej pracy

stanowisko

% dorabiających

mediana zarobków z dodatkowej pracy

lekarz

36%

3 500

profesor

36%

2 100

psycholog

33%

1 200

ratownik medyczny

32%

2 000

asystent naukowy

30%

1 500

adiunkt

28%

1 500

nauczyciel akademicki

28%

1 000

nauczyciel dyplomowany

27%

1 000

pielęgniarka oddziałowa

24%

2 000

copywriter

23%

600

nauczyciel mianowany

23%

1 200

ratownik WOPR

23%

500

redaktor

23%

1 000

lektor języka obcego

22%

1 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku


Dodatkowe wynagrodzenia grupy, która najczęściej dorabia - lekarzy różnią się w zależności od specjalizacji.

Wynagrodzenia z dodatkowej pracy lekarzy

 

25% zarabia mniej

mediana zarobków z dodatkowej pracy

 

25% zarabia więcej

lekarz - chirurg ogólny

2 970

3 300

 

6 250

lekarz chorób wewnętrznych (internista)

3 000

3 750

 

5 875

lekarz kardiolog

2 375

5 000

 

6 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku


Powyższy artykuł zawiera jedynie wybrane dane spośród tych, które posiadamy.
Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń
zapraszamy do kontaktu.


Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Karolina Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".