Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Sekretarz 3720 PLN
Mechanik ciągników 4760 PLN
Manager ds. eksportu 7910 PLN
Konsultant podatkowy 6960 PLN
Ratownik wodny 3130 PLN
Driver Coordinator 5870 PLN
Sprzedawca 3480 PLN
Konsultant SAP 6690 PLN
Producent filmowy 7340 PLN
Scrum Master 10700 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Gratyfikacja - składnik dodatkowy wynagrodzenia, rozumiany jako świadczenie okolicznościowe.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Kto najczęściej dorabia do pensji?

23.04.2020 Karolina Jurczak
W 2019 roku uczestników Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń zapytaliśmy o to, czy dorabiali do pensji. We wszystkich branżach mediana kwot z dodatkowej pracy wyniosła 1 000 PLN brutto miesięcznie, oprócz służby zdrowia i energetyki, gdzie kwota ta była na poziomie 1 050 PLN brutto miesięcznie.
Biorąc pod uwagę poszczególne branże, najczęściej dorabiali pracownicy zatrudnieni w nauce i szkolnictwie oraz służbie zdrowia. Najrzadziej na takie rozwiązanie decydowali się pracownicy bankowości i ubezpieczeń.

Odsetek pracowników dorabiających do pensji w różnych branżach

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku


Z naszego badania wynika, że spośród poszczególnych stanowisk, odsetek lekarzy dorabiających do pensji jest najwyższy. Uzyskiwane przez nich kwoty z dodatkowego zajęcia również są najwyższe. Tak samo często do wynagrodzenia dorabiają profesorowie z medianą zarobków z dodatkowej pracy na poziomie 2 100 PLN.

Odsetek pracowników dorabiających do pensji
na różnych stanowiskach oraz mediany zarobków z dodatkowej pracy

stanowisko

% dorabiających

mediana zarobków z dodatkowej pracy

lekarz

36%

3 500

profesor

36%

2 100

psycholog

33%

1 200

ratownik medyczny

32%

2 000

asystent naukowy

30%

1 500

adiunkt

28%

1 500

nauczyciel akademicki

28%

1 000

nauczyciel dyplomowany

27%

1 000

pielęgniarka oddziałowa

24%

2 000

copywriter

23%

600

nauczyciel mianowany

23%

1 200

ratownik WOPR

23%

500

redaktor

23%

1 000

lektor języka obcego

22%

1 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku


Dodatkowe wynagrodzenia grupy, która najczęściej dorabia - lekarzy różnią się w zależności od specjalizacji.

Wynagrodzenia z dodatkowej pracy lekarzy

 

25% zarabia mniej

mediana zarobków z dodatkowej pracy

 

25% zarabia więcej

lekarz - chirurg ogólny

2 970

3 300

 

6 250

lekarz chorób wewnętrznych (internista)

3 000

3 750

 

5 875

lekarz kardiolog

2 375

5 000

 

6 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku


Powyższy artykuł zawiera jedynie wybrane dane spośród tych, które posiadamy.
Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń
zapraszamy do kontaktu.


Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Karolina Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".