Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Koordynator projektu 10740 PLN
Grafik 2D 4950 PLN
Optyk 5540 PLN
Dyspozytor 5060 PLN
Audytor IT 12550 PLN
Audytor w dziale IT 12550 PLN
Masażysta 4800 PLN
DevOps 13150 PLN
Programista Embedded 10860 PLN
Asystent osobisty 5560 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Partycypacja - jest to współuczestniczenie pracowników w podejmowaniu istotnych dla organizacji decyzji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Komu w bankowości płacą najwięcej?
Wynagrodzenia w bankowości w 2019 roku

01.06.2020 Agnieszka Sutor
W 2019 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział 5 465 osób pracujących w bankowości, z czego 54% stanowiły kobiety. Pomimo przewagi kobiet zatrudnionych w tej branży ich mediana wynagrodzenia całkowitego była o ponad 2 000 PLN niższa od zarobków mężczyzn. Luka płacowa w tej branży wyniosła 31,51%.

Wynagrodzenie całkowite w bankowości w 2019 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku
Dane płacowe 2020
Potrzebujesz najnowszych danych płacowych?
Sprawdź dla jakich branż mamy dane!

dowiedz się więcejW 2019 roku w bankowości zdecydowanie więcej zarabiały osoby zatrudnione w firmach zagranicznych niż polskich. Najwyższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy w przedsiębiorstwach z przewagą kapitału zagranicznego zatrudniających 50–249 osób (7 275 PLN). Najniższe zarobki były w polskich mikroprzedsiębiorstwach (3 300 PLN).

Mediana wynagrodzenia całkowitego w firmach o różnym kapitale
i różnej wielkości w 2019 roku w bankowości (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku


W 2019 roku najwyższe zarobki w bankowości otrzymywali pracownicy zatrudnieni na terenie województwa mazowieckiego. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 7 500 PLN. Pracownicy zatrudnieni w firmach zagranicznych w tym województwie otrzymywali o 200 PLN więcej. Największą różnicę można zauważyć w przypadku małopolski. Mediana wynagrodzeń w firmach zagranicznych w branży bankowości w tej części kraju była o 1 033 PLN wyższa niż w przypadku zarobków osób zatrudnionych w tym województwie we wszystkich firmach.

Mediana wynagrodzenia całkowitego w firmach zagranicznych
w wybranych województwach w bankowości w 2019 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku


Najwyższe wynagrodzenia w bankowości otrzymywały osoby na stanowiskach kierowniczych. Mediana ich zarobków była 2,5 razy wyższa niż w przypadku pracowników najniższego szczebla. Sytuacja wygląda nieco inaczej biorąc dodatkowo pod uwagę takie kryteria jak kapitał firmy czy województwo. W przypadku przedsiębiorstw zagranicznych mieszczących się na Mazowszu mediana zarobków kierowników była 2,7 razy wyższa niż pracowników szeregowych w tym samym województwie.
Największa różnica była jednak zauważalna w przypadku stanowisk wyższego szczebla w polskich przedsiębiorstwach. Wg naszego badania, mediana ich wynagrodzeń wynosiła 8 306 PLN brutto, natomiast w województwie mazowieckim była o 41% wyższa.

Mediana wynagrodzenia całkowitego osób pracujących
w województwie mazowieckim na różnych szczeblach zatrudnienia
w firmach o różnym typie kapitału w bankowości w 2019 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku


Wykres 4. przedstawia wynagrodzenia na wybranych stanowiskach w bankowości. Wysokie pensje otrzymywali doradcy klienta zamożnego. Mediana ich wynagrodzeń wynosiła 6 150 PLN. Najmniej natomiast zarabiali kasjerzy bankowi (3 300 PLN). Warto zwrócić uwagę na to, że wynagrodzenia doradców różnią się w zależności od segmentu klienta. Zarobki doradców klienta zamożnego były o 2 250 PLN wyższe niż doradców klienta indywidualnego.

Mediana wynagrodzenia całkowitego
na wybranych stanowiskach w bankowości w 2019 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuInformacje o badaniu: W 2019 roku w badaniu uczestniczyły 161 549 osoby. 62% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 72% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 68% ma wykształcenie wyższe, 45% pracuje w dużych lub wielkich przedsiębiorstwach, zaś 80% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Agnieszka Sutor
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".