Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Konstruktor 7260 PLN
Web developer 5490 PLN
Asystent naukowy 4790 PLN
Nauczyciel logopeda 4820 PLN
Opiekun dziecka 2900 PLN
PHP developer 6630 PLN
Urbanista 4160 PLN
Javascript developer 6690 PLN
Agile coach 10700 PLN
Manewrowy 3110 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca godziwa - poziom płacy, który jest wystarczający na utrzymanie i dostatnie życie pracownika i jego rodziny.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Komu w bankowości płacą najwięcej?
Wynagrodzenia w bankowości w 2019 roku

01.06.2020 Agnieszka Sutor
W 2019 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział 5 465 osób pracujących w bankowości, z czego 54% stanowiły kobiety. Pomimo przewagi kobiet zatrudnionych w tej branży ich mediana wynagrodzenia całkowitego była o ponad 2 000 PLN niższa od zarobków mężczyzn. Luka płacowa w tej branży wyniosła 31,51%.

Wynagrodzenie całkowite w bankowości w 2019 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku
Dane płacowe 2020
Potrzebujesz najnowszych danych płacowych?
Sprawdź dla jakich branż mamy dane!

dowiedz się więcejW 2019 roku w bankowości zdecydowanie więcej zarabiały osoby zatrudnione w firmach zagranicznych niż polskich. Najwyższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy w przedsiębiorstwach z przewagą kapitału zagranicznego zatrudniających 50–249 osób (7 275 PLN). Najniższe zarobki były w polskich mikroprzedsiębiorstwach (3 300 PLN).

Mediana wynagrodzenia całkowitego w firmach o różnym kapitale
i różnej wielkości w 2019 roku w bankowości (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku


W 2019 roku najwyższe zarobki w bankowości otrzymywali pracownicy zatrudnieni na terenie województwa mazowieckiego. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 7 500 PLN. Pracownicy zatrudnieni w firmach zagranicznych w tym województwie otrzymywali o 200 PLN więcej. Największą różnicę można zauważyć w przypadku małopolski. Mediana wynagrodzeń w firmach zagranicznych w branży bankowości w tej części kraju była o 1 033 PLN wyższa niż w przypadku zarobków osób zatrudnionych w tym województwie we wszystkich firmach.

Mediana wynagrodzenia całkowitego w firmach zagranicznych
w wybranych województwach w bankowości w 2019 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku


Najwyższe wynagrodzenia w bankowości otrzymywały osoby na stanowiskach kierowniczych. Mediana ich zarobków była 2,5 razy wyższa niż w przypadku pracowników najniższego szczebla. Sytuacja wygląda nieco inaczej biorąc dodatkowo pod uwagę takie kryteria jak kapitał firmy czy województwo. W przypadku przedsiębiorstw zagranicznych mieszczących się na Mazowszu mediana zarobków kierowników była 2,7 razy wyższa niż pracowników szeregowych w tym samym województwie.
Największa różnica była jednak zauważalna w przypadku stanowisk wyższego szczebla w polskich przedsiębiorstwach. Wg naszego badania, mediana ich wynagrodzeń wynosiła 8 306 PLN brutto, natomiast w województwie mazowieckim była o 41% wyższa.

Mediana wynagrodzenia całkowitego osób pracujących
w województwie mazowieckim na różnych szczeblach zatrudnienia
w firmach o różnym typie kapitału w bankowości w 2019 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku


Wykres 4. przedstawia wynagrodzenia na wybranych stanowiskach w bankowości. Wysokie pensje otrzymywali doradcy klienta zamożnego. Mediana ich wynagrodzeń wynosiła 6 150 PLN. Najmniej natomiast zarabiali kasjerzy bankowi (3 300 PLN). Warto zwrócić uwagę na to, że wynagrodzenia doradców różnią się w zależności od segmentu klienta. Zarobki doradców klienta zamożnego były o 2 250 PLN wyższe niż doradców klienta indywidualnego.

Mediana wynagrodzenia całkowitego
na wybranych stanowiskach w bankowości w 2019 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuInformacje o badaniu: W 2019 roku w badaniu uczestniczyły 161 549 osoby. 62% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 72% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 68% ma wykształcenie wyższe, 45% pracuje w dużych lub wielkich przedsiębiorstwach, zaś 80% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Agnieszka Sutor
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".