Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Asystent zarządu 5980 PLN
Mechanik ciągników 5940 PLN
Audytor wewnętrzny 9630 PLN
Nauczyciel 4790 PLN
Nauczyciel techniki 6200 PLN
Agent celny 6410 PLN
Kierownik zakupów 11210 PLN
Dyspozytor 5830 PLN
Aparatowy procesu 5860 PLN
Underwriter 6500 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Annuitet - wypłaty świadczeń pieniężnych o stałej lub zmiennej wartości, dokonywana okresowo w równych odstępach czasu.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Jak zmieniły się wynagrodzenia Polaków w 2019 roku?

03.03.2020 Maria Hajec
Już kolejny raz z rzędu w ramach Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń zapytaliśmy respondentów o to, jak zmieniły się ich wynagrodzenia w 2019 roku. Okazało się, że pensje większości badanych (56%) były wyższe niż w roku poprzednim. Z kolei zarobki blisko 40% pracowników nie zmieniły się w odniesieniu do 2018 roku. Co ciekawe, w przypadku 6% były one niższe.

Zmiana zarobków w 2019 roku w porównaniu z rokiem poprzednim (w %)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku


A jak zmieniły się wynagrodzenia wśród osób różnej płci? W 2019 roku mężczyźni częściej niż kobiety deklarowali, że ich wynagrodzenie wzrosło w porównaniu z rokiem poprzednim (58% mężczyzn wobec 53% kobiet).

Zmiana zarobków w 2019 roku w porównaniu
z rokiem poprzednim wśród kobiet i mężczyzn (w %)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku


A jak wyglądała sytuacja w przypadku osób zajmujących różne szczeble organizacji? W tym przypadku nie zaobserwowano znaczących różnic. Z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wynika, że w 2019 roku w najkorzystniejszej sytuacji byli team leaderzy/koordynatorzy, wśród których aż 62% stwierdziło, że ich wynagrodzenia wzrosły. W grupie specjalistów oraz brygadzistów/mistrzów tego zdania było 58% osób. Z kolei wśród pracowników szeregowych zauważono największy odsetek pracowników (8%) deklarujących spadek wynagrodzenia w 2019 roku w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Zmiana zarobków w 2019 roku w porównaniu
z rokiem poprzednim wśród osób zatrudnionych na różnych szczeblach organizacji (w %)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku


Analizując dane na temat zmiany wynagrodzeń, można zauważyć pewną prawidłowość: osoby, których wynagrodzenia wzrosły w 2019 roku, zarabiały na ogół więcej niż te, które otrzymywały tyle samo i mniej. Przykładowo kierownicy, których pensje wzrosły w 2019 roku zarabiali 7 500 PLN brutto na miesiąc. W rezultacie była to kwota o 850 PLN wyższa niż kierowników z niezmienionym wynagrodzeniem i o 1 000 PLN wyższa od tych, których zarobki spadły.

Mediany wynagrodzeń osób zatrudnionych na różnych szczeblach organizacji,
których wynagrodzenia spadły, utrzymały się na takim samym poziomie
lub wzrosły w 2019 roku w porównaniu z rokiem poprzednim (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku


Informacje o badaniu: W 2019 roku w badaniu uczestniczyły 161 549 osoby. 62% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 72% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 68% ma wykształcenie wyższe, 45% pracuje w dużych lub wielkich przedsiębiorstwach, zaś 80% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.


Powyższy artykuł zawiera jedynie wybrane dane spośród tych, które posiadamy.
Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń
zapraszamy do kontaktu.Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Maria Hajec
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".