Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profil kompetencyjny - posiadany przez pracownika lub wymagany na konkretnym stanowisku zestaw najistotniejszych kompetencji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Jak wynagradzać członków zarządu organizacji pozarządowych?

22.01.2020 Paweł Rusocki
Chociaż nie ma zakazu wynagradzania członków organizacji pozarządowych, Urząd Skarbowy Stanów Zjednoczonych (Internal Revenue Service – IRS) wymaga, aby wysokość ich wynagrodzeń była ustalana na podstawie wyceny podobnych usług przez podobne organizacje.
Stowarzyszenia reprezentujące organizacje pozarządowe (np. Independent Sector i BoardSource) zalecają, aby zarządy tych organizacji nie pobierały wynagrodzenia. Jak pokazują zawarte poniżej dane, takie podejście jest obecnie realizowane. Zwracają uwagę, że „na ogół oczekuje się, że członkowie zarządu będą jedynie pobierać zwrot kosztów poniesionych w celu wypełnienia pełnionych obowiązków. Organizacja charytatywna, wynagradzająca członków zarządu, powinna bazować na odpowiednich danych porównawczych w celu ustalenia adekwatnej kwoty”.
Autor: Christopher S. Chasteen, Linda M. Lampkin,
Tytuł oryginalny: What Is Reasonable for Nonprofit Board Pay?
Źródło: https://resources.erieri.com/whitepaper/what-is-reasonable-nonprofit-board-pay

Metodologia
Na potrzeby analizy wzięto pod uwagę jedynie osoby otrzymujące wynagrodzenia w wysokości co najmniej 10 000 USD rocznie. Pozwoliło to wyeliminować członków zarządu otrzymujących jedynie zwrot ponoszonych kosztów. Z danych usunięto także opłacanych pracowników szeregowych niewłaściwie zakwalifikowanych jako członkowie zarządu.

Wynagrodzenia
Badając, ile i jakie organizacje pozarządowe wynagradzają swoich członków zarządu autorzy publikacji przyjęli różne kryteria.
Pierwszym z nich był rodzaj organizacji według podziału rządowego wyróżniającego łącznie 14 rodzajów podmiotów. Z 206 302 organizacji ujętych w badaniu 7 341 (3,6%) wynagradza finansowo swój zarząd. Najczęściej były to organizacje zakwalifikowane do grupy:
  • towarzystwa lub spółdzielnie ubezpieczeń na życie, lub spółdzielczych firm telefonicznych (24,1%),

  • towarzystwa i stowarzyszenia ubezpieczeń wzajemnych (15,1%),

  • organizacje zatrudnienia, rolnictwa i ogrodnictwa (14,7%),

  • firmy pogrzebowe (11,1%).

Organizacje charytatywne stanowiły 73% (ok. 151 000 podmiotów) z nich. W tym przypadku 4 274 (2,8%) wynagradzało członków zarządu.

Kolejnym kryterium była wielkość uzyskanego przychodu wśród organizacji charytatywnych. W tym przypadku średnio 2,8% organizacji opłacało członków zarządu. Najmniej wśród podmiotów deklarujących przychód w przedziale 5 mln – 10 mln USD (1,9%), najwięcej wśród podmiotów osiągających powyżej 10 mln USD rocznie (3,5%). 3,3% stanowiły natomiast organizacje z najmniejszym przychodem (poniżej 500 tys USD rocznie).

Kolejną kwestią było kryterium wielkości posiadanych aktywów. 2,4% fundacji z 6 837 ujętych wynagradza finansowo zarząd. Najczęściej robiły to podmioty z kapitałem poniżej 500 tyś USD (3,3%), najrzadziej posiadające od 1 mln do 5 mln USD (1,5%) oraz od 5 mln do 10 mln USD (1,6%). Z kolei 2,9% fundacji z aktywami powyżej 10 mln USD wynagradzało zarząd.

W przypadku pozostałych organizacji (inne niż charytatywne) zwolnionych z podatku, na 55 322 ujętych podmiotów, 5,5% z nich wypłaca pensje swoim zarządom. Co ciekawe w przypadku tych organizacji wraz ze wzrostem posiadanych aktywów wzrastał również procent organizacji wynagradzających zarząd, począwszy od 4% (kapitał poniżej 500 tyś USD) do 20,8% (kapitał powyżej 10 mln USD).

Następnym kryterium był podział organizacji charytatywnych według klasyfikacji NTEE (National Taxonomy of Exempt Entities). Podział ten wyróżnia osiem typów organizacji charytatywnych – sztuka, edukacja (z wyłączeniem uniwersytetów), Uniwersytety, ochrona zdrowia (z wyłączeniem szpitali), szpitale, usługi dla ludności, pomoc społeczna oraz inne. Wynagrodzenia najczęściej otrzymywało kierownictwo szpitali (6,4%) oraz uniwersytetów (4,2%). Najrzadziej natomiast wynagradzano zarządy organizacji świadczących usługi dla ludności oraz związanych z edukacją (z wyłączeniem uniwersytetów) – po 2,5%.

Na koniec przeanalizowano wynagrodzenia wśród członków zarządów organizacji charytatywnych różnego rodzaju według klasyfikacji NTEE z dodatkowym podziałem na wielkość przychodu. Zebrane dane przedstawiono w tabeli 1.

Procent organizacji charytatywnych wynagradzających członków zarządu

rodzaj organizacji według klasyfikacji NTEE

roczny przychód w mln USD

1-5

(w %)

6-10

(w %)

Powyżej 10

(w %)

sztuka

1,9

4,1

1,2

edukacja (z wyłączeniem uniwersytetów)

1,9

1,6

2,6

uniwersytety

3,2

2,6

3,8

ochrona zdrowia (z wyłączeniem szpitali)

2,4

1,9

3,1

szpitale

1,8

0,6

8,3

usługi dla ludności

1,8

1,7

1,7

pomoc społeczna

2

2,1

4,7

inne

2,8

1,9

3,9

średnia

2,2

2,1

3,7

 

Źródło: What Is Reasonable for Nonprofit Board Pay?, s. 9Paweł Rusocki
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".