Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Przedziały płacowe, widełki płacowe - wyznaczają maksymalną i minimalną wartość wynagrodzenia dla danego stanowiska lub dla grupy stanowisk.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Kto otrzymał podwyżkę w 2020 roku?

02.02.2021 Karolina Jurczak
Informacje o badaniu: W 2020 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) uczestniczyły 118 767 osoby. Z czego 58% stanowili mężczyźni, 70% osób ma wyższe wykształcenie, 54% mieszka w dużych miastach (powyżej 100 000 mieszkańców), 46% badanych pracuje w dużej lub wielkiej firmie (powyżej 250 pracowników), 82% pracuje w firmach prywatnych, a 50% badanych ma staż pracy krótszy niż 8 lat.
Rok 2020 naznaczony pandemią przyniósł wiele zmian w zakresie wynagrodzeń. Problemy z płynnością finansową zmuszały pracodawców do cięć etatów, redukcji zatrudnienia, ograniczenia podwyżek czy zawieszania wypłat premii i nagród. Na podstawie wyników Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń postanowiliśmy sprawdzić jak kształtowały się płace osób zatrudnionych w Polsce w 2020 roku.
We wspomnianym badaniu zadaliśmy pytanie: „W porównaniu z rokiem poprzednim Twoje wynagrodzenie jest…?”. Mimo kryzysu gospodarczego najwięcej respondentów odpowiedziało, że ich wynagrodzenie wzrosło (50,6% odpowiedzi).

Rozkład odpowiedzi na pytanie:
„W porównaniu z rokiem poprzednim Twoje wynagrodzenie jest?”

próba

% odpowiedzi

niższe

4 022

6,8%

takie samo

23 368

39,3%

wyższe

30 128

50,6%

nie pracowałem/pracowałam w ubiegłym roku

1 980

3,3%

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuZ badania wynika, że w czasie kryzysu najwięcej straciły osoby w wieku 51-64 lat. One najczęściej przyznawały, że ich wynagrodzenie w minionym roku spadło. Natomiast aż 60% osób w grupie wiekowej 26 – 30 lat przyznało, że ich płace wzrosły.

Rozkład odpowiedzi na pytanie:
„W porównaniu z rokiem poprzednim Twoje wynagrodzenie jest?” według wieku.

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuBadanie za 2020 rok pokazało, że więcej mężczyzn niż kobiet w badanym okresie otrzymało podwyżkę. Ich płace również rzadziej spadały.

Rozkład odpowiedzi na pytanie:
„W porównaniu z rokiem poprzednim twoje wynagrodzenie jest?” według płci.

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuWynagrodzenia osób zatrudnionych na stanowiskach dyrektorskich wzrastały najrzadziej. W kryzysie podwyżki rzadziej otrzymywali również pracownicy szeregowi. Ich wynagrodzenia spadały również najczęściej.

Rozkład odpowiedzi na pytanie:
„W porównaniu z rokiem poprzednim twoje wynagrodzenie jest?” według szczebla zatrudnienia

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuKarolina Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".