Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Specjalista BHP 6730 PLN
Project Manager 8000 PLN
Elektromechanik 6640 PLN
Software tester 5840 PLN
Nauczyciel historii 6200 PLN
Nauczyciel techniki 5140 PLN
Lakiernik proszkowy 5390 PLN
Sap consultant 12320 PLN
Operator CNC 5200 PLN
Tax Analyst 8870 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Siatka płac - lista wynagrodzeń, pokazująca różne poziomy płac na różnych stanowiskach w obrębie jednej firmy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Kto otrzymał podwyżkę w 2020 roku?

02.02.2021 Karolina Jurczak
Informacje o badaniu: W 2020 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) uczestniczyły 118 767 osoby. Z czego 58% stanowili mężczyźni, 70% osób ma wyższe wykształcenie, 54% mieszka w dużych miastach (powyżej 100 000 mieszkańców), 46% badanych pracuje w dużej lub wielkiej firmie (powyżej 250 pracowników), 82% pracuje w firmach prywatnych, a 50% badanych ma staż pracy krótszy niż 8 lat.
Rok 2020 naznaczony pandemią przyniósł wiele zmian w zakresie wynagrodzeń. Problemy z płynnością finansową zmuszały pracodawców do cięć etatów, redukcji zatrudnienia, ograniczenia podwyżek czy zawieszania wypłat premii i nagród. Na podstawie wyników Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń postanowiliśmy sprawdzić jak kształtowały się płace osób zatrudnionych w Polsce w 2020 roku.
We wspomnianym badaniu zadaliśmy pytanie: „W porównaniu z rokiem poprzednim Twoje wynagrodzenie jest…?”. Mimo kryzysu gospodarczego najwięcej respondentów odpowiedziało, że ich wynagrodzenie wzrosło (50,6% odpowiedzi).

Rozkład odpowiedzi na pytanie:
„W porównaniu z rokiem poprzednim Twoje wynagrodzenie jest?”

próba

% odpowiedzi

niższe

4 022

6,8%

takie samo

23 368

39,3%

wyższe

30 128

50,6%

nie pracowałem/pracowałam w ubiegłym roku

1 980

3,3%

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuZ badania wynika, że w czasie kryzysu najwięcej straciły osoby w wieku 51-64 lat. One najczęściej przyznawały, że ich wynagrodzenie w minionym roku spadło. Natomiast aż 60% osób w grupie wiekowej 26 – 30 lat przyznało, że ich płace wzrosły.

Rozkład odpowiedzi na pytanie:
„W porównaniu z rokiem poprzednim Twoje wynagrodzenie jest?” według wieku.

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuBadanie za 2020 rok pokazało, że więcej mężczyzn niż kobiet w badanym okresie otrzymało podwyżkę. Ich płace również rzadziej spadały.

Rozkład odpowiedzi na pytanie:
„W porównaniu z rokiem poprzednim twoje wynagrodzenie jest?” według płci.

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuWynagrodzenia osób zatrudnionych na stanowiskach dyrektorskich wzrastały najrzadziej. W kryzysie podwyżki rzadziej otrzymywali również pracownicy szeregowi. Ich wynagrodzenia spadały również najczęściej.

Rozkład odpowiedzi na pytanie:
„W porównaniu z rokiem poprzednim twoje wynagrodzenie jest?” według szczebla zatrudnienia

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuKarolina Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".