Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca zespołowa - wynagrodzenie grup pracowników wykonujących podobną pracę.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Ile zarobili twórcy Wiedźmina?

15.04.2016 Konrad Akowacz
Wiedźmin jest obecnie jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich gier komputerowych. Firma, która ją opracowała – CD Projekt SA podaje, że do końca 2015 roku sprzedało się łącznie ponad 20 milionów sztuk gier Wiedźmin, Wiedźmin 2: Zabójcy Królów oraz Wiedźmin 3: Dziki Gon. Miedzy innymi dzięki temu łączny wynik netto Grupy CD Projekt za lata 2012-2015 wyniósł 389,7 mln PLN, a kurs akcji w tym samym okresie wzrósł o ponad 350%. Warto zauważyć, że w 2015 roku (rok premiery Wiedźmina 3) przychody netto CD Projektu wzrosły z 96,2 mln PLN do 798 mln PLN. W Sedlak & Sedlak postanowiliśmy się przyjrzeć, jak te wyniki wpłynęły na pensję osób zarządzających w spółce.

Zarobki osób zarządzających w CD Projekt


W 2014 roku wartość wynagrodzeń, nagród i korzyści wypłaconych członkom zarządu (wraz z wynagrodzeniami od podmiotów zależnych) wyniosła 2,2 mln PLN. Kwota ta zawierała premie w wysokości po 176 tys. PLN dla dwóch członków zarządu. Natomiast w 2015 roku wartość stałej części wynagrodzenia osób zarządzających oraz wynagrodzeń od podmiotów zależnych wyniosła 1,9 mln PLN.

Wynagrodzenie zasadnicze członków zarządu
oraz wynagrodzenie otrzymane od spółek zależnych w 2015 roku

 

zasadnicze

wynagrodzenie od podmiotów zależnych

razem

Adam Kiciński

420 000

-

420 000

Marcin Iwiński

312 000

24 000

336 000

Piotr Nielubowicz

312 000

24 000

336 000

Adam Badowski

396 000

-

396 000

Michał Nowakowski

360 000

4 000

364 000

Piotr Karwowski*

10 000

48 000

58 000

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie
sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej CD Projekt SA za rok 2015Program motywacyjny funkcjonujący w CD Projekt


Podane w powyższej tabeli kwoty to jednak nie wszystkie pieniądze, jakie zostały wypłacone lub naliczone twórcom Wiedźmina. W spółce funkcjonował bowiem program motywacyjny oparty o akcje spółki obejmujący lata 2012-2015. Zawierał on dwa kryteria: rynkowe i wynikowe.

Kryterium rynkowe odpowiadało za 20% potencjalnych uprawnień. Warunkiem spełnienia uprawnień do programu był wzrost kursu akcji spółki na GPW o 100 punktów procentowych wyższy niż wzrost indeksu WIG w tym samym czasie. W trakcie trwania programu WIG wzrósł o 25,6 %, a akcje CD Projekt w tym samym czasie wzrosły o 353%. Oznacza to że warunki przyznania praw do programu zostały spełnione.

Kryterium wynikowe odpowiadało za 80% uprawnień. Aby zostało zrealizowane skonsolidowany zysk netto za lata 2012-2015 w przeliczeniu na jedną akcję spółki musiał wynieść 2,436 PLN. W rzeczywistości wyniósł on 4,11 PLN, co oznacza przebicie progu przyznania praw do wypłaty świadczeń z programu o 69%.

CD Projekt SA w sprawozdaniu z działalności za 2015 rok podał wysokość naliczonej części zmiennej wynagrodzenia uzależnionej od łącznego zysku netto Grupy Kapitałowej za lata 2012-2015. Wymienione wartości przedstawia tabela poniżej. Nie podano jednak ile z tych kwot zostało już wypłaconych członkom zarządu.

Naliczona kwota wynagrodzenia zmiennego
dla członków zarządu wynikająca z systemu motywacyjnego w CD Projekt SA

 

naliczona część zmienna wynagrodzenia wynikająca
z systemu motywacyjnego
za lata 2012-2015 w PLN
(w oparciu o kryterium
zysku netto)

naliczona kwota w ujęciu średniorocznym w PLN
(w oparciu o kryterium
zysku netto)

Adam Kiciński

11 100 000

2 775 000

Marcin Iwiński

11 100 000

2 775 000

Piotr Nielubowicz

11 100 000

2 775 000

Adam Badowski*

5 303 000

2 652 000

Michał Nowakowski*

5 303 000

2 652 000

* kwoty naliczone z tytułu części zmiennej wynagrodzenia uzależnionej od zysku netto segmentu Produkcji gier za lata 2014-2015

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie
sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej CD Projekt SA za rok 2015Podsumowanie


Kwota wynagrodzenia zasadniczego członków zarządu CD Projekt pomiędzy 2014 a 2015 rokiem nie zmieniła się. Wydaje się to nieprawdopodobne biorąc pod uwagę ogromny sukces Wiedźmina 3. Należy jednak zauważyć, że członkom zarządu naliczone zostały kwoty wynagrodzenia zmiennego opartego na programie motywacyjnym. Przełożenia sukcesu wydawniczego na pensje zarządu dopatrywałbym się właśnie tam.


Bibliografia
  1. Sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej CD Projekt za lata 2014 i 2015
Konrad Akowacz
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".