Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Specjalista ds. IT 7300 PLN
Kontroler jakości 5280 PLN
Nauczyciel 4790 PLN
Ogrodnik 5100 PLN
Aplikant adwokacki 5320 PLN
Financial Controller 12840 PLN
Drukarz offsetowy 5950 PLN
Księgowy 6050 PLN
Tax Analyst 8870 PLN
Kierownik referatu 8300 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Ile zarabiały kobiety przed 40. rokiem życia
w 2018 roku?

25.03.2019 Patrycja Małek
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) w 2018 roku wzięło udział 101 860 osób. Z czego 43 390 respondentów to kobiety, natomiast 58 470 to mężczyźni. Mediana wynagrodzeń kobiet biorących udział w badaniu wynosiła 4 000 PLN brutto, z kolei mężczyzn 5 000 PLN brutto. W niniejszym artykule przyjrzymy się grupie 36 810 kobiet przed 40. rokiem życia, które wzięły udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2018 roku.

Wynagrodzenia całkowite kobiet w 2018 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Sprawdziliśmy, jak w 2018 roku wynagradzane były kobiety przed 40. rokiem życia w poszczególnych województwach. Najwyższe wynagrodzenia kobiety przed 40-stką otrzymywały w województwie mazowieckim – 4 790 PLN. Prawie 700 PLN mniej przedstawicielki płci pięknej zarabiały w województwie dolnośląskim. Kobiety przed 40. rokiem życia najniższe wynagrodzenia otrzymywały w województwie lubelskim – 3 078 PLN brutto. Mieszkanki województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego otrzymały pensje wyższe jedynie o 0,7%.

Mediana wynagrodzeń kobiet przed 40. rokiem życia
według województw w 2018 rok (PLN brutto)

Mapa

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Tabela 1. pokazuje wynagrodzenia kobiet przed 40. rokiem życia według szczebla zatrudnienia.

Wynagrodzenia kobiet przed 40. rokiem życia
według szczebla zatrudnienia (PLN brutto)

poziom zarządzania

próba

dolny kwartyl

mediana

górny kwartyl

pracownik szeregowy

10 000

2 488

2 919

3 570

specjalista

20 365

3 228

4 180

5 500

team leader/koordynator

1 218

4 210

5 700

8 080

kierownik

4 307

4 200

5 932

8 600

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Zbadaliśmy również, jak kształtowały się wynagrodzenia kobiet przed 40. rokiem życia w firmach z przewagą kapitału zagranicznego lub polskiego. Mediany zarobków w zagranicznych przedsiębiorstwach były zdecydowanie wyższe niż w polskich. Mediany wynagrodzeń badanej grupy kobiet w firmach zagranicznych mieściły się w przedziale 3 700 – 6 499 PLN brutto, natomiast w polskich przedsiębiorstwach w przedziale 3 000 – 4 100 PLN brutto. W obu przypadkach zarobki wykazywały dodatnią zależność między wiekiem a wysokością pensji. Największy rozstęp w wysokości wynagrodzeń wystąpił wśród kobiet w wieku 36-40 lat. Najwyższe wynagrodzenia osiągały kobiety w zagranicznych przedsiębiorstwach tuż przed 40. rokiem życia – 6 499 PLN brutto. Natomiast najniższe pensje otrzymywały kobiety w wieku 18-25 lat w polskich firmach – 3 000 PLN.

Mediana wynagrodzeń kobiet przed 40. rokiem życia
w poszczególnych przedziałach wiekowych z przewagą
kapitału polskiego lub zagranicznego w 2018 roku (PLN brutto)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 rokuZapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń. Ankietę do badania można znaleźć tutaj.

Informacje o badaniu: W 2018 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń uczestniczyło 101 860 osób. 60% uczestników badania to osoby powyżej 30 roku życia, 70% ma wykształcenie wyższe. 47% respondentów pracuje w przedsiębiorstwach w których zatrudnionych jest powyżej 250 osób, z kolei 66% pracuje w firmach z przewagą kapitału polskiego (powyżej 50%).

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Patrycja Małek
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".