Artykuły

Ile zarabiali specjaliści w 2020 roku?

02.02.2021 Jagoda Jurczak
Z danych Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wynika, że mediana całkowitych zarobków specjalistów w 2020 roku wynosiła 5 100 PLN, czyli dokładnie tyle co mediana dla całego kraju. 25% najniżej wynagradzanych specjalistów zarabiało nie więcej niż 4 000 PLN, a 25% najwyżej wynagradzanych nie mniej niż 7 000 PLN brutto. Mediana płac specjalistek wyniosła 4 600 PLN, a specjalistów 5 731 PLN.
Młodsi specjaliści zarabiali przeciętnie 4 150 PLN, czyli o niecały 1 000 PLN mniej niż ogół specjalistów. Specjaliści zarabiali 5 094 PLN, natomiast starsi specjaliści otrzymywali przeciętnie wynagrodzenie w wysokości 6 800 PLN, czyli już o 1 700 PLN więcej niż specjaliści ogółem.

Wynagrodzenia specjalistów w 2020 roku (brutto w PLN)

szczebel organizacji

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

specjalista (ogółem)

46 856

4 000

5 100

7 000

młodszy specjalista

9 554

3 500

4 150

5 100

specjalista

25 950

4 013

5 094

6 750

starszy specjalista

11 352

5 000

6 800

9 650

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuPodobnie jak w pozostałych kategoriach, najwyższe zarobki otrzymywali pracownicy województwa mazowieckiego – 6 000 PLN. W samej Warszawie mediana płac specjalistów wyniosła 6 367 PLN. Zarobki specjalistów w pozostałych województwach mieściły się w przedziale 4 000 – 5 500 PLN. Najniższe płace otrzymywali specjaliści z województw: świętokrzyskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Wynagrodzenia specjalistów w różnych województwach w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuNajwyższe zarobki otrzymywali specjaliści ze stażem pracy wynoszącym 11-15 lat. Mediana ich płac wyniosła 5 731 PLN. Zarobki pracowników ze stażem dłuższym niż 4 lata były dość zbliżone i wyniosły od 5 221 PLN do 5 600 PLN. Mniej zarabiali pracownicy na początku swojej kariery, ze stażem równym lub krótszym niż rok – 4 075 PLN.

Wynagrodzenia specjalistów
z różnym stażem pracy w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuO ponad 1 600 PLN więcej zarabiali specjaliści zatrudnieni w firmach o zagranicznym kapitale – 6 320 PLN. Mediana płac w firmach polskich wynosiła 4 656 PLN.

Wynagrodzenia specjalistów
w firmach o różnym kapitale w 2020 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuW 2020 roku specjaliści zarabiali najwięcej (6 000 PLN) w największych firmach, zatrudniających 1 000 i więcej osób. W organizacjach zatrudniających do 9 osób specjaliści zarabiali przeciętnie o prawie 2 000 PLN mniej.

Wynagrodzenia specjalistów
w firmach o różnej wielkości w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuNajlepiej wynagradzaną branżą, z medianą płac powyżej 6 000 PLN wśród specjalistów, były technologie informatyczne, bankowość i telekomunikacja. Specjaliści byli najniżej wynagradzani w kulturze i sztuce. Ich przeciętne zarobki były niższe niż 4 000 PLN, a połowa badanych zarabiała w przedziale od 3 300 do 5 000 PLN.

Wynagrodzenia specjalistów
w wybranych branżach w 2020 roku (brutto w PLN)

branża pracodawcy

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

technologie informatyczne

5 000

6 700

9 500

bankowość

4 900

6 500

9 300

telekomunikacja

4 300

6 000

8 787

energetyka

4 457

5 655

7 641

przemysł ciężki

4 457

5 619

7 201

ubezpieczenia

4 104

5 500

7 500

przemysł lekki

4 200

5 250

6 950

usługi dla biznesu

4 000

5 200

7 000

media, wydawnictwa, reklama, PR

3 820

5 000

6 500

organizacje pozarządowe

3 973

5 000

6 700

ciepłownictwo

3 894

4 956

6 103

transport i logistyka

4 000

4 950

6 367

budownictwo

3 953

4 906

6 200

handel

3 820

4 712

6 300

służba zdrowia

3 578

4 525

6 200

sektor publiczny

3 600

4 457

5 800

rolnictwo

3 500

4 457

6 000

ochrona środowiska

3 758

4 457

5 500

nauka i szkolnictwo

3 435

4 200

5 492

usługi dla ludności

3 400

4 113

5 200

kultura i sztuka

3 300

3 840

5 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuW poniższej tabeli zaprezentowane zostały wynagrodzenia całkowite na wybranych stanowiskach. Więcej danych dotyczących zarobków na stanowiskach znajdą Państwo w Mojej Płacy. A jeśli potrzebują Państwo bardziej szczegółowych analiz, zapraszamy do Zarobków na stanowiskach.

Wynagrodzenia całkowite
specjalistów na wybranych stanowiskach w 2020 roku (brutto w PLN)

stanowisko

próba

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

 programista Java

652

6 575

8 846

11 554

 analityk finansowy

377

5 500

6 720

8 500

 administrator systemów IT

649

5 088

6 571

9 100

 inżynier produkcji

449

5 000

6 300

7 600

 automatyk

416

4 950

6 000

7 573

 tester oprogramowania

429

4 500

5 858

7 500

 specjalista ds. personalnych

524

4 457

5 500

6 589

 specjalista ds. planowania produkcji

415

4 300

5 250

6 211

 specjalista ds. zaopatrzenia

734

4 203

5 200

6 575

 specjalista ds. handlowych

688

4 100

5 094

6 861

 specjalista ds. logistyki

492

4 203

5 000

5 989

 specjalista ds. rekrutacji

375

4 050

5 000

6 400

 specjalista ds. marketingu

425

3 880

4 712

6 000

 księgowy

1 622

3 820

4 610

5 800

 specjalista ds. kadr i płac

1 124

3 757

4 500

5 550

 specjalista ds. wsparcia sprzedaży

352

3 820

4 500

5 600

 specjalista ds. obsługi klienta

578

3 566

4 300

5 100

 inspektor (administracja państwowa)

388

3 562

4 100

5 013

 specjalista ds. administracyjnych

573

3 438

4 000

4 839

 pracownik administracyjny

463

3 100

3 693

4 457

 asystent do spraw księgowości

405

3 000

3 600

4 457

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 roku
Informacje o badaniu: W 2020 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) uczestniczyło 118 767 osób. Z czego 58% stanowili mężczyźni, 70% osób ma wyższe wykształcenie, 54% mieszka w dużych miastach (powyżej 100 000 mieszkańców), 46% badanych jest zatrudnionych w dużej lub wielkiej firmie (powyżej 250 pracowników), 82% pracuje w firmach prywatnych, a 50% badanych ma staż pracy krótszy niż 8 lat.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".