Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Inżynier procesu 8180 PLN
Konstruktor mechanik 9200 PLN
Elektronik 6920 PLN
Web developer 7490 PLN
Nauczyciel biologii 4790 PLN
Farmaceuta 6750 PLN
Geofizyk 6050 PLN
Java developer 11480 PLN
Ustawiacz maszyn CNC 5490 PLN
Analityk Big Data 9870 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profil kompetencyjny - posiadany przez pracownika lub wymagany na konkretnym stanowisku zestaw najistotniejszych kompetencji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Ile zarabiali specjaliści w 2020 roku?

02.02.2021 Jagoda Jurczak
Z danych Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wynika, że mediana całkowitych zarobków specjalistów w 2020 roku wynosiła 5 100 PLN, czyli dokładnie tyle co mediana dla całego kraju. 25% najniżej wynagradzanych specjalistów zarabiało nie więcej niż 4 000 PLN, a 25% najwyżej wynagradzanych nie mniej niż 7 000 PLN brutto. Mediana płac specjalistek wyniosła 4 600 PLN, a specjalistów 5 731 PLN.
Młodsi specjaliści zarabiali przeciętnie 4 150 PLN, czyli o niecały 1 000 PLN mniej niż ogół specjalistów. Specjaliści zarabiali 5 094 PLN, natomiast starsi specjaliści otrzymywali przeciętnie wynagrodzenie w wysokości 6 800 PLN, czyli już o 1 700 PLN więcej niż specjaliści ogółem.

Wynagrodzenia specjalistów w 2020 roku (brutto w PLN)

szczebel organizacji

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

specjalista (ogółem)

46 856

4 000

5 100

7 000

młodszy specjalista

9 554

3 500

4 150

5 100

specjalista

25 950

4 013

5 094

6 750

starszy specjalista

11 352

5 000

6 800

9 650

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuPodobnie jak w pozostałych kategoriach, najwyższe zarobki otrzymywali pracownicy województwa mazowieckiego – 6 000 PLN. W samej Warszawie mediana płac specjalistów wyniosła 6 367 PLN. Zarobki specjalistów w pozostałych województwach mieściły się w przedziale 4 000 – 5 500 PLN. Najniższe płace otrzymywali specjaliści z województw: świętokrzyskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Wynagrodzenia specjalistów w różnych województwach w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuNajwyższe zarobki otrzymywali specjaliści ze stażem pracy wynoszącym 11-15 lat. Mediana ich płac wyniosła 5 731 PLN. Zarobki pracowników ze stażem dłuższym niż 4 lata były dość zbliżone i wyniosły od 5 221 PLN do 5 600 PLN. Mniej zarabiali pracownicy na początku swojej kariery, ze stażem równym lub krótszym niż rok – 4 075 PLN.

Wynagrodzenia specjalistów
z różnym stażem pracy w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuO ponad 1 600 PLN więcej zarabiali specjaliści zatrudnieni w firmach o zagranicznym kapitale – 6 320 PLN. Mediana płac w firmach polskich wynosiła 4 656 PLN.

Wynagrodzenia specjalistów
w firmach o różnym kapitale w 2020 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuW 2020 roku specjaliści zarabiali najwięcej (6 000 PLN) w największych firmach, zatrudniających 1 000 i więcej osób. W organizacjach zatrudniających do 9 osób specjaliści zarabiali przeciętnie o prawie 2 000 PLN mniej.

Wynagrodzenia specjalistów
w firmach o różnej wielkości w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuNajlepiej wynagradzaną branżą, z medianą płac powyżej 6 000 PLN wśród specjalistów, były technologie informatyczne, bankowość i telekomunikacja. Specjaliści byli najniżej wynagradzani w kulturze i sztuce. Ich przeciętne zarobki były niższe niż 4 000 PLN, a połowa badanych zarabiała w przedziale od 3 300 do 5 000 PLN.

Wynagrodzenia specjalistów
w wybranych branżach w 2020 roku (brutto w PLN)

branża pracodawcy

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

technologie informatyczne

5 000

6 700

9 500

bankowość

4 900

6 500

9 300

telekomunikacja

4 300

6 000

8 787

energetyka

4 457

5 655

7 641

przemysł ciężki

4 457

5 619

7 201

ubezpieczenia

4 104

5 500

7 500

przemysł lekki

4 200

5 250

6 950

usługi dla biznesu

4 000

5 200

7 000

media, wydawnictwa, reklama, PR

3 820

5 000

6 500

organizacje pozarządowe

3 973

5 000

6 700

ciepłownictwo

3 894

4 956

6 103

transport i logistyka

4 000

4 950

6 367

budownictwo

3 953

4 906

6 200

handel

3 820

4 712

6 300

służba zdrowia

3 578

4 525

6 200

sektor publiczny

3 600

4 457

5 800

rolnictwo

3 500

4 457

6 000

ochrona środowiska

3 758

4 457

5 500

nauka i szkolnictwo

3 435

4 200

5 492

usługi dla ludności

3 400

4 113

5 200

kultura i sztuka

3 300

3 840

5 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuW poniższej tabeli zaprezentowane zostały wynagrodzenia całkowite na wybranych stanowiskach. Więcej danych dotyczących zarobków na stanowiskach znajdą Państwo w Mojej Płacy. A jeśli potrzebują Państwo bardziej szczegółowych analiz, zapraszamy do Zarobków na stanowiskach.

Wynagrodzenia całkowite
specjalistów na wybranych stanowiskach w 2020 roku (brutto w PLN)

stanowisko

próba

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

 programista Java

652

6 575

8 846

11 554

 analityk finansowy

377

5 500

6 720

8 500

 administrator systemów IT

649

5 088

6 571

9 100

 inżynier produkcji

449

5 000

6 300

7 600

 automatyk

416

4 950

6 000

7 573

 tester oprogramowania

429

4 500

5 858

7 500

 specjalista ds. personalnych

524

4 457

5 500

6 589

 specjalista ds. planowania produkcji

415

4 300

5 250

6 211

 specjalista ds. zaopatrzenia

734

4 203

5 200

6 575

 specjalista ds. handlowych

688

4 100

5 094

6 861

 specjalista ds. logistyki

492

4 203

5 000

5 989

 specjalista ds. rekrutacji

375

4 050

5 000

6 400

 specjalista ds. marketingu

425

3 880

4 712

6 000

 księgowy

1 622

3 820

4 610

5 800

 specjalista ds. kadr i płac

1 124

3 757

4 500

5 550

 specjalista ds. wsparcia sprzedaży

352

3 820

4 500

5 600

 specjalista ds. obsługi klienta

578

3 566

4 300

5 100

 inspektor (administracja państwowa)

388

3 562

4 100

5 013

 specjalista ds. administracyjnych

573

3 438

4 000

4 839

 pracownik administracyjny

463

3 100

3 693

4 457

 asystent do spraw księgowości

405

3 000

3 600

4 457

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 roku
Informacje o badaniu: W 2020 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) uczestniczyło 118 767 osób. Z czego 58% stanowili mężczyźni, 70% osób ma wyższe wykształcenie, 54% mieszka w dużych miastach (powyżej 100 000 mieszkańców), 46% badanych jest zatrudnionych w dużej lub wielkiej firmie (powyżej 250 pracowników), 82% pracuje w firmach prywatnych, a 50% badanych ma staż pracy krótszy niż 8 lat.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".