Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Asystentka prezesa 6520 PLN
Konstruktor mechanik 7480 PLN
Laborant 5700 PLN
Operator maszyn 5160 PLN
Negocjator 10570 PLN
Aplikant radcowski 5320 PLN
Księgowa 5370 PLN
Salowa 4310 PLN
Frezer CNC 5490 PLN
Projektant wnętrz 5510 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profil kompetencyjny - posiadany przez pracownika lub wymagany na konkretnym stanowisku zestaw najistotniejszych kompetencji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Ile zarabiają pracownicy fizyczni?

28.02.2019 Barbara Pyzik
Uczestnicy Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2018 (550 firm z całej Polski) zadeklarowali, że w 2018 roku podwyższyli wynagrodzenia swoich pracowników fizycznych o średnio 6% - najwięcej spośród wszystkich grup pracowniczych. Więcej na temat wynagrodzeń pracowników fizycznych można przeczytać w poniższym artykule.

Jeżeli nie podano inaczej, zaprezentowane w artykule stawki dotyczą mediany wynagrodzenia całkowitego brutto (oznacza to, że połowa zatrudnionych na danym stanowisku otrzymywała wynagrodzenie wyższe niż pokazana kwota).

Doświadczenie pracownika fizycznego


W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak 2018 pracowników fizycznych podzielono na cztery poziomy trudności pracy. Są to pracownicy poczatkujący, doświadczeni, starsi i liderzy. Początkujący pracownik fizyczny, czyli taki, który dopiero rozpoczyna swoją pracę otrzymuje wynagrodzenie na poziomie 3 100 PLN. Pracownicy fizyczni, którzy zdobyli już niezbędne doświadczenie do pracy na swoim stanowisku, zarabiają 3 600 PLN. Nieco wyższe wynagrodzenie – 4 300 PLN – otrzymują starsi pracownicy fizyczni. Najwięcej zarabiają liderzy, których mediana wynagrodzenia wynosi 4 800 PLN.

Mediana wynagrodzenia całkowitego brutto
pracowników fizycznych o różnym poziomie doświadczenia

Schemat

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2018Najwyższe wynagrodzenie na stanowiskach fizycznych


W Raporcie poza ogólnymi analizami dotyczącymi pracowników fizycznych znajdują się informacje o zarobkach na konkretnych stanowiskach. Po uszeregowaniu stanowisk starszych pracowników fizycznych od tych z najniższym wynagrodzeniem do tych z najwyższym, okazuje się, że pracownicy fizyczni ze specyficzną wiedzą czy umiejętnościami otrzymują wynagrodzenie znacząco powyżej średniej krajowej (4 772 PLN we wrześniu 2018, GUS).

Najwyżej opłacane stanowiska
starszych pracowników fizycznych (mediana wynagrodzenia całkowitego brutto)

Schemat

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2018Najwyższe wynagrodzenie pośród starszych pracowników fizycznych otrzymują drukarze – połowa zatrudnionych na tym stanowisku otrzymuje wynagrodzenie brutto wyższe niż 5 900 PLN. Na drugim miejscu znalazł się monter maszyn i urządzeń, którego wynagrodzenie jest o 400 PLN niższe. W trójce najlepiej zarabiających pracowników fizycznych znalazł się też starszy serwisant, którego wynagrodzenie wynosi 5 200 PLN.

Wynagrodzenia pracowników fizycznych w różnych województwach


Rynkowy punkt odniesienia do porównywania wynagrodzeń może być różny w zależności od organizacji. Dla niektórych firm istotne będzie porównanie się z firmami lokalnymi, dla innych kluczowa będzie branża, a jeszcze inne będą porównywać się z firmami o podobnej wielkości. W raporcie płacowym Sedlak & Sedlak dostarczamy szerokiego zakresu przekrojów danych, który pomoże wybrać najtrafniejszy punkt odniesienia.
Jednym z najczęściej wybieranych kryteriów do analizy wynagrodzeń pracowników fizycznych jest region. Na mapie poniżej oznaczano jak kształtują się wynagrodzenia pracowników fizycznych w różnych województwach. Najwyższe stawki otrzymują pracownicy w województwach: mazowieckim (4 190 PLN), wielkopolskim (4 180 PLN) i śląskim (4 120 PLN). Najniższe wynagrodzenie z kolei oferują pracodawcy z województwach: podlaskim (3 550 PLN), kujawsko-pomorskim (3 550 PLN) oraz lubelskim (3 400 PLN).

Mediana wynagrodzenia całkowitego brutto
pracowników fizycznych w różnych województwach

Schemat

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2018Wynagrodzenia pracowników fizycznych w różnych branżach


Drugim często wybieranym kryterium porównawczym dla pracowników fizycznych jest branża. Ma to znaczenie szczególnie w sektorach, gdzie proces produkcji jest złożony, albo występują niesprzyjające warunki pracy. Na schemacie poniżej pokazano trzy branże z najwyższym (górny rząd) i najniższym (dolny rząd) wynagrodzeniem pracowników fizycznych.

Mediana wynagrodzenia całkowitego brutto pracowników fizycznych w różnych branżach

Schemat

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2018Branżą, która oferowała najwyższe wynagrodzenia pracownikom niższego szczebla jest przemysł metalowy i metalurgiczny (mediana wynagrodzenia całkowitego wynosi 4 400 PLN). Natomiast najniższe wynagrodzenie zanotowano w branży meblarskiej (3 400 PLN).

Świadczenia dodatkowe


Kolejną informacją, jaką znajdziemy w Raporcie są dane dotyczące benefitów. Na wykresie przedstawiono pięć najczęściej oferowanych benefitów dla pracowników fizycznych. Jak widać, świadczenia dodatkowe stają się niejako standardem nie tylko dla pracowników biurowych czy menedżerów, ale także dla pracowników niższego szczebla.

Wybrane świadczenia dodatkowe oferowane
pracownikom fizycznych w 2018 roku

Schemat

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2018
Prognozy wynagrodzeń w 2019 roku


W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak 2018 oprócz informacji o zrealizowanych podwyżkach, podanych na początku artykuły, można znaleźć również odpowiedź na pytanie jak wysokie podwyżki planują pracodawcy na kolejny rok. Aby skorzystać z tych informacji zapraszamy do zapoznania się z ofertą raportu dostępną tutaj.

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".