Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

HR Specialist 6550 PLN
Nauczyciel biologii 4820 PLN
Financial Controller 9260 PLN
Pracownik sklepu 3580 PLN
Programista PHP 6610 PLN
Krojczy 3240 PLN
Cool hunter 6820 PLN
Kierownik hurtowni 6120 PLN
Inżynier energetyki 6070 PLN
Skarbnik bankowy 4300 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Realna stawka płacy - nominalna stawka płacy odniesiona do inflacji lub deflacji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Ile zarabiają dyrektorzy Goldman Sachs?

14.06.2021 Bartłomiej Mielniczek
CEO banku, David M. Solomon zarobił w 2020 r. w sumie 23 940 657 USD. Z tego ponad 17 mln USD stanowiło wynagrodzenie w formie kapitałowej. Drugi w kolejności COO Goldman Sachs - John E. Waldron otrzymał roczne wynagrodzenie w wysokości blisko 22 mln USD. CFO Stephen Sherr zarobił ponad 19 mln USD, a EVP John Rogers niecałe 11,5 mln USD. Zarobki CEO, COO i CFO zmalały względem 2019 roku.
Goldman Sachs Group, Inc. to drugi największy bank inwestycyjny na świecie, który świadczy również usługi finansowe. Działa na całym świecie, a jego siedziba znajduje się w Nowym Jorku. Jest notowany na giełdzie NYSE oraz należy do indeksu S&P 100. Został założony w 1869 roku przez Marcusa Goldmana oraz Samuela Sachsa. Obecnie zatrudnia 40 tys. pracowników, a rolę CEO pełni David M. Solomon. Przychód za 2020 r. to 44,6 mld USD, a zysk netto to prawie 9,5 mld USD.

Główne zasady wynagradzania
Zasady wynagradzania są pierwszym z czynników mających wpływ na formowanie wysokości wynagrodzeń dyrektorów. Do tych zasad należą:
  • Płaca za wyniki – wynagrodzenia w firmie powinny bezpośrednio odwzorowywać jej wyniki za dany okres;

  • Zachęcanie do orientacji na firmie – pracownicy powinny myśleć i zachowywać się jak udziałowcy, a wynagrodzenie powinno odzwierciedlać wyniki firmy jako całości;

  • Zachęcanie do unikania ryzyka – wynagrodzenie powinno być tak ułożone, aby nie zagrażało bezpieczeństwu firmy. Profile ryzyka muszą być brane pod uwagę przy obliczaniu corocznych ocen wyników;

  • Przyciąganie oraz zatrzymywanie talentów – wynagrodzenie powinno premiować zdolność pracownika do identyfikacji i tworzenia wartości oraz brać pod uwagę indywidualne wyniki każdego z dyrektorów.


Porównanie wynagrodzeń ze stawkami rynkowymi
W Goldman Sachs komitet ds. wynagrodzeń korzysta z dwóch grup porównawczych.
Pierwszą grupę stanowią czołowe amerykańskie spółki o podobnym obszarze działalności: Bank of America Corporation, Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. oraz Morgan Stanley.
Drugą grupę stanowią dodatkowe amerykańskie i europejskie spółki o podobnym obszarze działalności. Do grupy porównawczej Goldman Sachs wybrał następujące europejskie spółki: Barclays PLC, Credit Suisse Group AG, Deutsche Bank AG oraz UBS Group AG. Pozostałe wybrane amerykańskie spółki to The Bank of New York Mellon Corporation oraz Wells Fargo & Company.

Pensja zasadnicza
Pensja zasadnicza jest wypłacana top menedżerom za stałe obowiązki na ich stanowiskach. Na jej wysokość wpływa porównanie z rynkiem, zakres obowiązków, doświadczenie, umiejętności, staż pracy oraz budżet na wynagrodzenia i indywidualne wyniki. W corocznym procesie komitet ds. wynagrodzeń dokonuje jej przeglądu i biorąc pod uwagę indywidualne wyniki, zmiany zakresu obowiązków oraz credo firmy przyznaje ewentualne podwyżki.
Pensja zasadnicza jest wypłacana co roku w gotówce, a jej wysokość jest ustalana z góry. Komitet ds. wynagrodzeń zdecydował się utrzymać pensję zasadniczą każdego z dyrektorów wykonawczych (wliczając CEO) na 2020 rok na tym samym poziomie.

Premie motywacyjne
Premie motywacyjne są wypłacane w gotówce za wyniki z roku poprzedzającego wypłatę. Mają na celu motywowanie i nagradzanie osiągnięć wyników firmy oraz wypełniania strategicznych celów. W 2020 r. każdy z dyrektorów wykonawczych otrzymał określoną część corocznego zmiennego wynagrodzenia w gotówce (nie więcej niż 40% zmiennego wynagrodzenia). W tabeli 1. podsumowującej wynagrodzenia top menedżerów wliczono je w kolumnę „bonusy”.

Wynagrodzenie kapitałowe
Jest to główna składowa pakietu wynagrodzeń dyrektorów wykonawczych i CEO. Przyznaje się je na podstawie wyników biznesowych i indywidualnych. Jego głównym celem jest motywowanie do wykonania celów długoterminowych, ma także znaczenie retencyjne. Dodatkowo ta forma nagradzania wiąże interesy kadry zarządzającej z interesami akcjonariuszy. W jego skład wchodzą następujące instrumenty finansowe:
  • PSU (Performance Share Units) – jednostki udziałowe, ich otrzymanie jest ściśle powiązane z wynikami; są przyznawane w trzyletnich okresach i wymieniane na akcje przez kolejne 2 lata. Przyznana ilość zależy od osiągnięcia celów dot. ROE (return on equity – wskaźnik rentowności kapitału własnego) w porównaniu do spółek z grupy porównawczej. Cele są zakładane z góry, tj. przed trzyletnim okresem którego dotyczy ocena wyników. Wypłata PSU składa się w połowie z gotówki, której ilość odzwierciedla średnią cenę akcji z 10-dniowego okresu poprzedzającego wypłatę. Drugą połowę stanowią akcje.

  • RSU (Restricted Share Units) – jednostki udziałowe, otrzymywane przez menedżerów zamieniane na akcje w 100% po trzech latach; ich wartość jest ściśle powiązana z ceną akcji. Nie wypłacono żadnych RSU za 2020 rok.

Zgodnie z zasadami panującymi w Goldman Sachs CEO powinien posiadać akcje o wartości dziesięciokrotności jego pensji zasadniczej, a każdy COO i CFO – sześciokrotności. Ma to lepiej powiązać ich interesy z interesami akcjonariuszy. Wszyscy wpisani w proxy top menedżerowie spełniają te wymogi.

Benefity i inne formy wynagrodzenia
Każdy z dyrektorów wykonawczych ma prawo do korzystania z dodatkowych planów emerytalnych, oszczędnościowych i ubezpieczeń zdrowotnych oraz na życie. Każdy z dyrektorów korzysta ze służbowego samochodu i kierowcy, oraz w niektórych przypadkach również z innych usług w celach bezpieczeństwa lub służbowych. Ponadto dyrektorzy wykonawczy mają prawo do korzystania z usług doradztwa podatkowego.

Ile zarabiają dyrektorzy Goldman Sachs?
CEO banku, David M. Solomon zarobił w 2020 r. w sumie 23 940 657 USD. Z tego ponad 17 mln USD stanowiło wynagrodzenie w formie kapitałowej. Drugi w kolejności COO Goldman Sachs - John E. Waldron otrzymał roczne wynagrodzenie w wysokości blisko 22 mln USD. CFO Stephen Sherr zarobił ponad 19 mln USD, a EVP John Rogers niecałe 11,5 mln USD. Zarobki CEO, COO i CFO zmalały względem 2019 roku.

Wynagrodzenia i ich wysokości dla najwyżej opłacanych dyrektorów Goldman Sachs w latach 2018-2020 (w USD)

 

rok

wynagr. podstawowe

bonusy

wartość akcji

zmiany wartości planu emerytalnego

wszystkie inne formy wynagrodzenia niewymienione wcześniej

łączna wartość dochodów

David M. Solomon

2020

2 000 000

4 650 000

17 036 275

192

254 190

23 940 657

Chairman and CEO

2019

2 000 000

7 650 000

14 724 012

296

283 429

24 657 737

2018

1 887 500

5 700 375

12 775 034

-

299 926

20 662 835

John E. Waldron

2020

1 850 000

6 660 000

12 970 318

1 259

278 153

21 759 730

President and COO

2019

1 850 000

9 060 000

11 082 050

1 840

265 912

22 259 802

2018

1 587 500

6 812 625

8 236 810

-

195 172

16 832 107

Stephen M. Sherr

2020

1 850 000

5 460 000

11 825 118

9 818

221 096

19 366 032

CFO

2019

1 850 000

8 260 000

9 896 719

14 857

216 519

20 238 095

2018

1 587 500

6 083 974

7 488 028

-

170 784

15 299 613

John F.W. Rogers

2020

1 500 000

4 400 000

5 345 715

589

183 065

11 429 369

EVP

2019

1 500 000

4 000 000

5 290 154

938

179 303

10 970 395

Karen P. Seymour

2020

1 500 000

3 400 000

4 009 460

-

115 536

9 024 996

Former EVP and General Counsel

2019

1 500 000

3 000 000

3 744 784

-

121 005

8 365 789

 

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Goldman Sachs Proxy StatementBartłomiej Mielniczek
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".