Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profil kompetencyjny - posiadany przez pracownika lub wymagany na konkretnym stanowisku zestaw najistotniejszych kompetencji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Ile zarabiają dyrektorzy Goldman Sachs?

14.06.2021 Bartłomiej Mielniczek
CEO banku, David M. Solomon zarobił w 2020 r. w sumie 23 940 657 USD. Z tego ponad 17 mln USD stanowiło wynagrodzenie w formie kapitałowej. Drugi w kolejności COO Goldman Sachs - John E. Waldron otrzymał roczne wynagrodzenie w wysokości blisko 22 mln USD. CFO Stephen Sherr zarobił ponad 19 mln USD, a EVP John Rogers niecałe 11,5 mln USD. Zarobki CEO, COO i CFO zmalały względem 2019 roku.
Goldman Sachs Group, Inc. to drugi największy bank inwestycyjny na świecie, który świadczy również usługi finansowe. Działa na całym świecie, a jego siedziba znajduje się w Nowym Jorku. Jest notowany na giełdzie NYSE oraz należy do indeksu S&P 100. Został założony w 1869 roku przez Marcusa Goldmana oraz Samuela Sachsa. Obecnie zatrudnia 40 tys. pracowników, a rolę CEO pełni David M. Solomon. Przychód za 2020 r. to 44,6 mld USD, a zysk netto to prawie 9,5 mld USD.

Główne zasady wynagradzania
Zasady wynagradzania są pierwszym z czynników mających wpływ na formowanie wysokości wynagrodzeń dyrektorów. Do tych zasad należą:
  • Płaca za wyniki – wynagrodzenia w firmie powinny bezpośrednio odwzorowywać jej wyniki za dany okres;

  • Zachęcanie do orientacji na firmie – pracownicy powinny myśleć i zachowywać się jak udziałowcy, a wynagrodzenie powinno odzwierciedlać wyniki firmy jako całości;

  • Zachęcanie do unikania ryzyka – wynagrodzenie powinno być tak ułożone, aby nie zagrażało bezpieczeństwu firmy. Profile ryzyka muszą być brane pod uwagę przy obliczaniu corocznych ocen wyników;

  • Przyciąganie oraz zatrzymywanie talentów – wynagrodzenie powinno premiować zdolność pracownika do identyfikacji i tworzenia wartości oraz brać pod uwagę indywidualne wyniki każdego z dyrektorów.


Porównanie wynagrodzeń ze stawkami rynkowymi
W Goldman Sachs komitet ds. wynagrodzeń korzysta z dwóch grup porównawczych.
Pierwszą grupę stanowią czołowe amerykańskie spółki o podobnym obszarze działalności: Bank of America Corporation, Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. oraz Morgan Stanley.
Drugą grupę stanowią dodatkowe amerykańskie i europejskie spółki o podobnym obszarze działalności. Do grupy porównawczej Goldman Sachs wybrał następujące europejskie spółki: Barclays PLC, Credit Suisse Group AG, Deutsche Bank AG oraz UBS Group AG. Pozostałe wybrane amerykańskie spółki to The Bank of New York Mellon Corporation oraz Wells Fargo & Company.

Pensja zasadnicza
Pensja zasadnicza jest wypłacana top menedżerom za stałe obowiązki na ich stanowiskach. Na jej wysokość wpływa porównanie z rynkiem, zakres obowiązków, doświadczenie, umiejętności, staż pracy oraz budżet na wynagrodzenia i indywidualne wyniki. W corocznym procesie komitet ds. wynagrodzeń dokonuje jej przeglądu i biorąc pod uwagę indywidualne wyniki, zmiany zakresu obowiązków oraz credo firmy przyznaje ewentualne podwyżki.
Pensja zasadnicza jest wypłacana co roku w gotówce, a jej wysokość jest ustalana z góry. Komitet ds. wynagrodzeń zdecydował się utrzymać pensję zasadniczą każdego z dyrektorów wykonawczych (wliczając CEO) na 2020 rok na tym samym poziomie.

Premie motywacyjne
Premie motywacyjne są wypłacane w gotówce za wyniki z roku poprzedzającego wypłatę. Mają na celu motywowanie i nagradzanie osiągnięć wyników firmy oraz wypełniania strategicznych celów. W 2020 r. każdy z dyrektorów wykonawczych otrzymał określoną część corocznego zmiennego wynagrodzenia w gotówce (nie więcej niż 40% zmiennego wynagrodzenia). W tabeli 1. podsumowującej wynagrodzenia top menedżerów wliczono je w kolumnę „bonusy”.

Wynagrodzenie kapitałowe
Jest to główna składowa pakietu wynagrodzeń dyrektorów wykonawczych i CEO. Przyznaje się je na podstawie wyników biznesowych i indywidualnych. Jego głównym celem jest motywowanie do wykonania celów długoterminowych, ma także znaczenie retencyjne. Dodatkowo ta forma nagradzania wiąże interesy kadry zarządzającej z interesami akcjonariuszy. W jego skład wchodzą następujące instrumenty finansowe:
  • PSU (Performance Share Units) – jednostki udziałowe, ich otrzymanie jest ściśle powiązane z wynikami; są przyznawane w trzyletnich okresach i wymieniane na akcje przez kolejne 2 lata. Przyznana ilość zależy od osiągnięcia celów dot. ROE (return on equity – wskaźnik rentowności kapitału własnego) w porównaniu do spółek z grupy porównawczej. Cele są zakładane z góry, tj. przed trzyletnim okresem którego dotyczy ocena wyników. Wypłata PSU składa się w połowie z gotówki, której ilość odzwierciedla średnią cenę akcji z 10-dniowego okresu poprzedzającego wypłatę. Drugą połowę stanowią akcje.

  • RSU (Restricted Share Units) – jednostki udziałowe, otrzymywane przez menedżerów zamieniane na akcje w 100% po trzech latach; ich wartość jest ściśle powiązana z ceną akcji. Nie wypłacono żadnych RSU za 2020 rok.

Zgodnie z zasadami panującymi w Goldman Sachs CEO powinien posiadać akcje o wartości dziesięciokrotności jego pensji zasadniczej, a każdy COO i CFO – sześciokrotności. Ma to lepiej powiązać ich interesy z interesami akcjonariuszy. Wszyscy wpisani w proxy top menedżerowie spełniają te wymogi.

Benefity i inne formy wynagrodzenia
Każdy z dyrektorów wykonawczych ma prawo do korzystania z dodatkowych planów emerytalnych, oszczędnościowych i ubezpieczeń zdrowotnych oraz na życie. Każdy z dyrektorów korzysta ze służbowego samochodu i kierowcy, oraz w niektórych przypadkach również z innych usług w celach bezpieczeństwa lub służbowych. Ponadto dyrektorzy wykonawczy mają prawo do korzystania z usług doradztwa podatkowego.

Ile zarabiają dyrektorzy Goldman Sachs?
CEO banku, David M. Solomon zarobił w 2020 r. w sumie 23 940 657 USD. Z tego ponad 17 mln USD stanowiło wynagrodzenie w formie kapitałowej. Drugi w kolejności COO Goldman Sachs - John E. Waldron otrzymał roczne wynagrodzenie w wysokości blisko 22 mln USD. CFO Stephen Sherr zarobił ponad 19 mln USD, a EVP John Rogers niecałe 11,5 mln USD. Zarobki CEO, COO i CFO zmalały względem 2019 roku.

Wynagrodzenia i ich wysokości dla najwyżej opłacanych dyrektorów Goldman Sachs w latach 2018-2020 (w USD)

 

rok

wynagr. podstawowe

bonusy

wartość akcji

zmiany wartości planu emerytalnego

wszystkie inne formy wynagrodzenia niewymienione wcześniej

łączna wartość dochodów

David M. Solomon

2020

2 000 000

4 650 000

17 036 275

192

254 190

23 940 657

Chairman and CEO

2019

2 000 000

7 650 000

14 724 012

296

283 429

24 657 737

2018

1 887 500

5 700 375

12 775 034

-

299 926

20 662 835

John E. Waldron

2020

1 850 000

6 660 000

12 970 318

1 259

278 153

21 759 730

President and COO

2019

1 850 000

9 060 000

11 082 050

1 840

265 912

22 259 802

2018

1 587 500

6 812 625

8 236 810

-

195 172

16 832 107

Stephen M. Sherr

2020

1 850 000

5 460 000

11 825 118

9 818

221 096

19 366 032

CFO

2019

1 850 000

8 260 000

9 896 719

14 857

216 519

20 238 095

2018

1 587 500

6 083 974

7 488 028

-

170 784

15 299 613

John F.W. Rogers

2020

1 500 000

4 400 000

5 345 715

589

183 065

11 429 369

EVP

2019

1 500 000

4 000 000

5 290 154

938

179 303

10 970 395

Karen P. Seymour

2020

1 500 000

3 400 000

4 009 460

-

115 536

9 024 996

Former EVP and General Counsel

2019

1 500 000

3 000 000

3 744 784

-

121 005

8 365 789

 

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Goldman Sachs Proxy StatementBartłomiej Mielniczek
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".