Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Inżynier produkcji 6620 PLN
Inżynier elektronik 5140 PLN
Nauczyciel plastyki 3930 PLN
Agent celny 5020 PLN
Członek zarządu 18250 PLN
Konfekcjoner 3170 PLN
Sprzedawca 3580 PLN
Spedytor morski 5150 PLN
Szlifierz CNC 4530 PLN
Commodity manager 11890 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Bonus - zmienny składnik wynagrodzenia, otrzymywany jednorazowo, zależny od wydajności i efektywności pracy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Ile zarabiają dyrektorzy Apple?

06.04.2021 Bartłomiej Mielniczek
Apple Inc. jest jednym z czołowych producentów technologicznych na świecie. Ma siedzibę w Cupertino w stanie Kalifornia. Firma została założona w 1976 roku przez Steve’a Jobsa, Steve’a Wozniaka oraz Ronalda Wayne’a. To głównie Steve Wozniak zajmował się stworzeniem pierwszego komputera tej firmy – Apple I. Ronald Wayne szybko wycofał swój udział, po zaledwie 12 dniach od założenia. Steve Jobs w 1985 roku założył własną firmę – NeXT Inc. z kapitałem startowym na poziomie 7 mln USD. Po roku pieniądze zaczęły się kończyć i szukał zewnętrznych źródeł finansowania. Dopiero w 1993 roku firma po raz pierwszy przyniosła zysk, a już w 1997 roku została wykupiona przez Apple Inc. Po powrocie Jobs stał się symbolem marki charyzmatycznie prezentując coraz to nowsze produkty, a Apple przez lata niemal stale rozwijał się i umacniał pozycję na rynku.
Apple w 2020 roku miało 510 sklepów stacjonarnych rozmieszczonych w 25 krajach
i zatrudniało 147 tys. pracowników. Spółka zajmuje się produkcją sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania. Do usług internetowych Apple można zaliczyć m.in. sklep iTunes, App Store, Apple Music, Apple TV+, komunikator iMessage, cyfrową chmurę Cloud oraz formy płatności, tj. Apple Pay, Apple Pay Cash i Apple Card. W sierpniu 2018 roku Apple zostało pierwszą amerykańską spółką o kapitalizacji przekraczającej bilion dolarów, a obecnie kapitalizacja to aż 2,27 biliona dolarów. Przychód za 2020 rok to 274,5 mld USD, a zysk netto - 57,4 mld USD.

Zasady wynagradzania
Za ustalanie wysokości wynagrodzeń odpowiada specjalnie powołany komitet ds. wynagrodzeń (Compensation Committee), który podejmuje decyzje kierując się głosami udziałowców Apple Inc., oceną CEO na temat wyników innych dyrektorów oraz porównując wynagrodzenia ze stawkami rynkowymi. Co roku przygotowywana jest nowa grupa spółek porównawczych, które dzielone są następnie na dwie grupy. Grupa pierwsza to spółki
z siedzibą w USA, samodzielne, publiczne, zajmujące się technologią, mediami lub usługami internetowymi które, w ocenie Compensation Committee, są konkurentami Apple. Ponadto
w 2020 roku musiały mieć one przychód na poziomie przynajmniej 15 mld USD oraz kapitalizację minimum 50 mld USD. Drugą grupę tworzą spółki ikoniczne, będące liderami branż w których działają, które stawiają na rozwój oraz wykwalifikowanych pracowników.
Pierwszą grupę porównawczą w 2020 roku tworzyły: Alphabet (spółka matka Google), Amazon, AT&T, Charter, Cisco Systems, Comcast, Disney, Facebook, IBM, Intel, Microsoft, Netflix, Oracle, Qualcomm, Verizon i Visa.
Do drugiej grupy należały: 3M, American Express, Boeing, Coca-Cola, General Electric, Johnson & Johnson, Nike, PepsiCo, Pfizer, Procter & Gamble oraz UnitedHealth Group.

Pensja zasadnicza
To założony z góry, niezmienny element całości wynagrodzenia, którego celem jest przyciąganie oraz zatrzymywanie dyrektorów. Za jej wysokość odpowiada komitet w oparciu o dane rynkowe sporządzone przez niezależnego konsultanta, budżet wynagrodzeń, wyniki finansowe oraz rozmiar w porównaniu do konkurentów. W 2020 roku pensja zasadnicza nie uległa zmianie względem 2019 roku.

Premie motywacyjne
Stanowią zmienną, obarczoną ryzykiem część wynagrodzenia. Ich wysokość jest ustalana
w oparciu o przychody ze sprzedaży netto i dochody operacyjne oraz zależy od stopnia spełnienia założonych celów. W przypadku przychodów netto ze sprzedaży minimalnym założonym progiem był wynik 247,5 mld USD, celem 265,4 mld USD a maksymalnym wynikiem 279,1 mld USD. Dla dochodu operacyjnego było to odpowiednio 52,7 mld USD, 61 mld USD i 66,8 mld USD. Pomimo tego, że w momencie ustalania założeń nie wzięto pod uwagę skutków pandemii, w obydwu przypadkach wynik był bliski założonego maksimum – tj. odpowiednio 274,5 mld USD i 66,3 mld USD. Takie wyniki skutkowały wypłatą 179% wypłaty możliwej przy osiągnięciu celu. 100% tejże wypłaty odpowiada całości pensji zasadniczej każdego z dyrektorów.

Długoterminowe nagrody kapitałowe
Dzielone są na:
- RSU (Restricted Share Units – ograniczone jednostki udziałowe), których wymiana na akcje opiera się na kryterium czasowym;
- Performance-Based RSUs (ograniczone jednostki udziałowe oparte na wynikach). Liczba, jaka będzie przyznana zależy od TSR (total shareholder return) – relatywnej, całkowitej stopie zwrotu z akcji z 3 lat.

Inne benefity
Dyrektorzy Apple są uprawnieni do korzystania z dodatkowych planów emerytalnych, oszczędnościowych i ubezpieczeń zdrowotnych oraz na życie, płatnych urlopów i innych przywilejów na takiej samej zasadzie jak pracownicy. Ponadto mają prawo do odłożenia
w czasie swojej wypłaty oraz mogą korzystać z ochrony i prywatnego samolotu.

Ile zarabiają dyrektorzy?
CEO Tim Cook zarobił w 2020 roku 14,77 mln USD, z czego tylko 3 mln USD stanowiła pensja zasadnicza. Każdy z pozostałych dyrektorów zarobił nieco ponad 26 mln USD.

Wynagrodzenia i ich wysokości dla dyrektorów Apple Inc. w latach 2018-2020 (w USD)

 

rok

wynagr. podstawowe

bonusy

wartość akcji

plany motywacyjne nieoparte na wartości akcji

wszystkie inne formy wynagrodzenia niewymienione wcześniej

łączna wartość dochodów

Tim Cook

2020

3 000 000

-

-

10 731 000

1 038 259

14 769 259

Chief Executive Officer

2019

3 000 000

-

-

7 671 000

884 466

11 555 466

2018

3 000 000

-

-

12 000 000

682 219

15 682 219

Luca Maestri

2020

1 000 000

-

21 657 687

3 577 000

18 583

26 253 270

Senior Vice President, Chief Financial Officer

2019

1 000 000

-

21 633 416

2 557 000

19 221

25 209 637

2018

1 000 000

-

21 491 888

4 000 000

17 804

26 509 692

Kate Adams

2020

1 000 000

-

21 657 687

3 577 000

14 310

26 248 997

Senior Vice President, General Counsel and Secretary

2019

1 000 000

-

21 633 416

2 557 000

41 384

25 231 800

2018

884 615

-

21 509 765

4 000 000

306 280

26 700 660

Deidre O'Brien

2020

1 000 000

-

21 657 687

3 577 000

37 684

26 272 371

Senior Vice President, Retail + People

2019

877 500

-

16 469 527

1 795 000

17 753

19 159 780

Jeff Williams

2020

1 000 000

-

21 657 687

3 577 000

17 137

26 251 824

Chief Operating Officer

2019

1 000 000

-

21 633 416

2 557 000

17 503

25 207 919

2018

1 000 000

-

21 491 888

4 000 000

51 818

26 543 706

 

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Apple Proxy StatementCzy to na pewno wszystko?
Niezupełnie. Do wymienionych w tabeli pozycji można dodać bonusy z poprzednich lat, które w tym roku zostały zrealizowane w postaci przekazania pakietów akcji. Licząc ich wartość w momencie zamknięcia roku podatkowego (25 września 2020 r.) CEO Tim Cook dostał z tego tytułu w tym roku prawie 282 mln USD, na drugim miejscu ex aequo Luca Maestri i Jeff Williams – 51,6 mln USD, następnie Deidre O’Brien – ok. 10,7 mln USD, a na końcu Kate Adams – 3,9 mln USD.
Tim Cook, który otrzymał największy bonus, został nim nagrodzony w 2011 roku za bardzo dobre poradzenie sobie z prowadzeniem Apple po przejściu Steve’a Jobsa na urlop chorobowy w 2009 roku.
Niezrealizowane na ten moment bonusy z wartością określoną na moment zamknięcia roku podatkowego 2020 można podzielić na bezwzględne oraz te związane z wynikami (ich wartość jest określona dla targetu).
Dla CEO Tima Cooka wartość bezwzględnych akcji, których przekazanie jest zaplanowane na 24 sierpnia 2021 r., wynosi ponad 440 mln USD. Do nich można doliczyć PRSU
o wartości 125,8 mln USD, których wypłata zależy od TSR w porównaniu do innych spółek należących do indeksu S&P 500. Jeśli Apple będzie miało pod tym względem wynik
w najlepszej jednej trzeciej indeksu dostanie on 100% wartości celu, jeśli w środkowej – 50% oraz jeśli w najniższej – 0%. Trzyletni TSR na 24 sierpnia 2020 r. wyniósł 194,89%, co uplasowało Apple w 99. percentylu. Zachowując takie wyniki można się spodziewać, że 24 sierpnia 2021 r. Tim Cook otrzyma pełen pakiet RSU o wartości ponad 565 mln USD. Porównując to do łącznego wynagrodzenia w 2020 roku na poziomie niecałych 15 mln USD można zobaczyć, jak znaczną część stanowi wynagrodzenie kapitałowe.
Nieco inaczej liczy się wypłatę PRSU dla pozostałych dyrektorów. Jeśli trzyletni TSR 
w porównaniu do pozostałych spółek S&P 500 umieści Apple na 85. percentylu lub wyżej, to otrzyma on 200% wartości targetu, jeśli na 55. – 100%, na 25. – 25%, a jeśli niżej – 0%.
Wynagrodzenie kapitałowe, które zostanie zrealizowane w przyszłości dla pozostałych dyrektorów sumując część bezwzględną RSU oraz opartą o wyniki dla wartości 100% targetu daje następujące wartości: dla CFO Luca Maestri - ponad 141 mln USD, dla Kate Adams – 113 mln USD, dla Deidre O’Brien – 82,5 mln USD oraz dla COO Jeff Williams – ponad 141 mln USD.

Bartłomiej Mielniczek
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".