Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Planista produkcji 4280 PLN
Grafik 2D 5560 PLN
Dyrektor szkoły 6370 PLN
Archiwista 3800 PLN
Lekarz laryngolog 4820 PLN
Rzeźnik 3920 PLN
Projektant bielizny 5770 PLN
Specjalista ds. sem 5150 PLN
Inżynier sprzedaży 5140 PLN
Tokarz CNC 4530 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Annuitet - wypłaty świadczeń pieniężnych o stałej lub zmiennej wartości, dokonywana okresowo w równych odstępach czasu.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Ile zarabiają bankierzy? Zarobki menedżerów w HSBC

28.06.2021 Piotr Klimont
Spółka jest wyceniana przez rynek na ponad 85,5 miliardów funtów, co czyni ją najwięcej wartym podmiotem z całego sektora finansowego w Wielkiej Brytanii. Taka kapitalizacja sprawia także, że HSBC jest również piątym pod względem wartości rynkowej podmiotem notowanym na London Stock Exchange. W 2020 roku firma wygenerowała przychód na poziomie blisko 50,5 miliardów dolarów, a także 6,1 miliarda dolarów zysku netto. Biorąc pod uwagę skalę działalności spółki, na pierwszy rzut oka może wydawać się, że zarobki kadry kierowniczej będą podobnie imponujące. Czy jest tak w rzeczywistości?
Każdy człowiek, który kiedykolwiek interesował się światem finansów musi znać HSBC – jeden z najstarszych banków na Ziemi. Jego historia rozpoczęła się w marcu 1865 roku w Hong Kongu, który ówcześnie znajdował się pod brytyjskim zwierzchnictwem. Bank swoją pozycję zdobył dzięki obsłudze handlu pomiędzy Dalekim Wschodem a Europą, a następnie rozszerzeniu swojej działalności na inne kontynenty. Dzisiaj HSBC działa w 64 państwach i świadczy swoje usługi ponad 40 milionom klientów.

Spółka jest wyceniana przez rynek na ponad 85,5 miliardów funtów, co czyni ją najwięcej wartym podmiotem z całego sektora finansowego w Wielkiej Brytanii. Taka kapitalizacja sprawia także, że HSBC jest również piątym pod względem wartości rynkowej podmiotem notowanym na London Stock Exchange. W 2020 roku firma wygenerowała przychód na poziomie blisko 50,5 miliardów dolarów, a także 6,1 miliarda dolarów zysku netto. Biorąc pod uwagę skalę działalności spółki, na pierwszy rzut oka może wydawać się, że zarobki kadry kierowniczej będą podobnie imponujące. Czy jest tak w rzeczywistości?

Sposób ustalania wynagrodzeń


Za politykę wynagrodzeń w firmie odpowiada komitet ds. wynagrodzeń złożony z niezależnych członków rady nadzorczej. Oprócz tego organ może liczyć na porady od dwóch firm doradczych: Deloitte i Willis Towers Watson. Oba podmioty dostarczały w 2020 roku dane dotyczące zarobków w kontekście całego rynku, a także wskazywały trendy kształtujące się w branży. W celu zapewnienia jak największej obiektywności otrzymanych opinii komitet wymagał od zleceniobiorców, aby przygotowane raporty były w pełni niezależne. W ocenie HSBC oba przedsiębiorstwa spełniły te wymagania, a honorarium Deloitte i Willis Towers Watson wyniosło odpowiednio 173 900 funtów i 68 289 funtów. Podczas analizy sytuacji spółki i tworzenia strategii płacowej pod uwagę wzięto także specjalne sprawozdania przygotowane specjalnie dla komitetu przez m.in.: dyrektora generalnego, dyrektora działu HR, czy dyrektora ds. zarządzania ryzykiem.

Nadzwyczajna sytuacja wymusiła na decydentach skupienie większej uwagi na pracownikach niższego szczebla w celu zapewnienia im należytej ochrony. Pomimo swojej istotności pandemia nie była oczywiście jedynym czynnikiem wpływającym na kształt polityki wynagrodzeń. Podczas spotkań komitetu dokonano przeglądu ankiet i sondaży przeprowadzonych wśród pracowników, którzy mieli wypowiedzieć się na temat wprowadzanych zmian. Według HSBC, wyniki badań pokazują poprawę opinii o polityce płacowej, a większość zatrudnionych uważa, że ich roczna ocena dobrze odzwierciedla ich efektywność.

Wśród wskaźników wpływających na ocenę menadżerów wymieniono:
  • miary finansowe, np.: zysk brutto lub wzrost przychodów,

  • miary strategiczne, np.: udane przekształcenie obszarów działalności o niskiej rentowności, poprawa jakości obsługi klienta czy wzmocnienie powiązań z podmiotami zewnętrznymi,

  • miary ryzyka i zgodności, np. skuteczne zarządzanie ryzykiem operacyjnym w celu realizacji założeń strategicznych
.

Waga poszczególnych kryteriów oceny pracy dyrektora generalnego w HSBC

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie HSBC Holdings plc Annual Report and Accounts 2020Udział w akcjonariacie


Dyrektor generalny i dyrektor finansowy są zobligowani do posiadania odpowiedniej ilości udziałów HSBC – CEO musi mieć w portfelu akcje o równowartości 400% swojej podstawowej pensji, a CFO o równowartości 300%. Obowiązkiem każdego członka rady nadzorczej jest natomiast zgromadzenie 15 000 akcji HSBC w ciągu 5 lat od powołania na stanowisko.

Jak podaje instytucja, na dzień 31 grudnia 2020 roku wymaganego progu nie osiągnął ani dyrektor generalny, ani finansowy. Noel Quinn (CEO) zgromadził dotychczas niewiele ponad połowę wymaganej ilości (221% rocznego wynagrodzenia), czyli 778 958 akcji wartych niespełna 3 miliony funtów. Bliżej wywiązania się ze zobowiązania był Ewen Stevenson (CFO), który miał w swoim portfelu większość potrzebnych akcji (265% rocznego wynagrodzenia), co oznacza 545 731 akcji o łącznej wartości ponad 2 milionów funtów. Spośród obecnych członków rady nadzorczej tylko jednej osobie nie udało się zebrać 15 000 akcji do końca 2020 roku.

Liczba akcji w posiadaniu dyrektorów wykonawczych i członków rady nadzorczej w HSBC na dzień 31 grudnia 2020 roku

pozycja

wytyczne dotyczące liczby akcji

liczba posiadanych akcji

dyrektorzy wykonawczy

Noel Quinn

400%

778 958 (221%)

Ewen Stevenson

300%

545 731 (265%)

członkowie rady nadzorczej

Kathleen Casey (przeszła na emeryturę 24 kwietnia 2020 r.)

15 000

15 125

Laura Cha

15 000

16 200

Henri de Castries

15 000

19 251

James Forese

Steven Guggenheimer

15 000

115 000

15 000

15 000

Irene Lee

15 000

11 904

José Antonio Meade Kuribreña

15 000

15 000

Heidi Miller

15 000

15 700

Eileen Murray

15 000

75 000

David Nish

15 000

50 000

Sir Jonathan Symonds (przeszedł na emeryturę 18 lutego 2020 r.)

15 000

43 821

Jackson Tai

15 000

66 515

Mark Tucker

15 000

307 352

Pauline van der Meer Mohr

312 000

15 000

 

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie HSBC Holdings plc Annual Report and Accounts 2020Jakie korzyści przewidziano dla menadżerów HSBC?


Wynagrodzenie podstawowe dyrektorów w największym banku notowanym na LSE jest wypłacane co miesiąc w gotówce, a maksymalna podwyżka na jaką mogą liczyć w okresie obowiązywania aktualnej strategii (2019 – 2022) wynosi 15%. Oprócz tego, honorarium powiększone jest o stały dodatek wypłacany cztery razy w roku w akcjach firmy. Jeżeli nie wystąpią żadne nadzwyczajne okoliczności, to bonus może wynosić do 150% podstawowego wynagrodzenia. Dodatkowo dyrektorzy są uprawnieni do korzystania z szerokiego wachlarza benefitów, wśród których spółka wymienia: zapewnienie ubezpieczenia medycznego, zakwaterowania, samochodu, członkostwa w klubach, niezależnej porady prawnej w sprawach związanych z wykonywaniem obowiązków pracowniczych na rzecz HSBC, pomoc w przygotowaniu zeznania podatkowego, dofinansowanie podróży oraz ubezpieczenie na życie.

Kierownictwo jest także uprawnione do uczestniczenia w planach kapitałowych skierowanych do wszystkich pracowników, gdzie maksymalny miesięczny wkład wynosi 500 funtów. Okres korzystania z planu wynosi jednorazowo maksymalnie 5 lat, co ustawia maksymalny próg wpłaty na 30 000 funtów. Poza stałą pensją menadżerowie najwyższego szczebla mogą liczyć na premie, których maksymalna wysokość może wynieść 215% podstawy. W tym przypadku co najmniej połowa wartości bonusu musi zostać wypłacona w formie akcji spółki.

Sytuacja wygląda podobnie, kiedy mówimy o członkach rady nadzorczej. Oprócz podstawowej pensji przysługuje im zwrot wszystkich kosztów związanych z działalnością w radzie i jej komitetach, a także dodatek w wysokości 4 000 funtów na poczet wydatków związanych z podróżami.

Wynagrodzenie podstawowe roczne otrzymywane przez członków rady nadzorczej w HSBC w 2020 roku

pozycja

wynagrodzenie (GBP

przewodniczący rady nadzorczej

1 500 000

członek rady nadzorczej

127 000

komitet ds. ryzyka

przewodniczący

150 000

członek

40 000

komitet ds. audytu i komitet ds. wynagrodzeń

przewodniczący

75 000

członek

40 000

komitet ds. nominacji i ładu korporacyjnego

przewodniczący

-

członek

33 000

grupa robocza ds. zarządzania technologią

współprzewodniczący

60 000

 

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie HSBC Holdings plc Annual Report and Accounts 2020Nie jest zaskoczeniem fakt, że w 2020 roku najwyższą pensję podstawową otrzymywał dyrektor generalny spółki Noel Quinn, który mógł liczyć na 1 266 000 funtów. Na drugim miejscu pod względem rozmiaru wynagrodzenia uplasował się dyrektor finansowy Ewen Stevenson, który pobierał 738 000 funtów rocznie. Zgodnie z tym co zostało powiedziane powyżej na obu pracowników czekało wiele dodatków. Po zsumowaniu wszystkich benefitów udzielonych w 2020 roku okazuje się, że Noel Quinn otrzymał od HSBC łącznie 4 154 000 funtów, a Ewen Stevenson 3 687 000 funtów. Stosunek honorarium CEO największego banku na świecie do mediany zarobków w Zjednoczonym Królestwie w 2020 roku wynosił 85 do 1. Jest to wyraźny spadek w stosunku do 2019 roku, kiedy to omawiana proporcja wyniosła 105 do 1. Spośród osób wchodzących w skład rady nadzorczej największą pensję otrzymuje jej przewodniczący Mark Tucker. Jego stałe wynagrodzenie w 2020 roku osiągnęło 1 500 000 funtów.

Wynagrodzenie podstawowe i benefity dyrektorów wykonawczych i członków rady nadzorczej w HSBC w 2020 roku

pozycja

wynagrodzenie podstawowe (GBP

zmiana w stosunku do 2019 r.

benefity (GBP)

zmiana w stosunku do 2019 r.

dyrektorzy wykonawczy

Noel Quinn

1 266 000

151,7%

186 000

353,7%

Ewen Stevenson

738 000

2,6%

12 000

-25,0%

członkowie rady nadzorczej

Kathleen Casey (przeszła na emeryturę 24 kwietnia 2020 r.)

78 000

-65,0%

27 000

200,0%

Laura Cha

587 000

97,0%

-

 

Henri de Castries

202 000

4,1%

1 000

-75,0%

James Forese

160 000

-

-

 

Steven Guggenheimer

134 000

-

-

 

Irene Lee

546 000

20,3%

-

-100,0%

José Antonio Meade Kuribreña

202 000

28,7%

4 000

100,0%

Heidi Miller

632 000

1,1%

7 000

-100,0%

Eileen Murray

120 000

-

-

 

David Nish

480 000

108,7%

8 000

-50,0%

Sir Jonathan Symonds (przeszedł na emeryturę 18 lutego 2020 r.)

86 000

-86,5%

20 000

-4,8%

Jackson Tai

355 000

-10,8%

12 000

-78,9%

Mark Tucker

1 500 000

-

52 000

-77,5%

Pauline van der Meer Mohr

312 000

17,7%

2 000

-75,0%

 

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie HSBC Holdings plc Annual Report and Accounts 2020Piotr Klimont
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".