Artykuły

Ile zarabia doradca klienta indywidualnego?

19.05.2020 Paweł Rusocki
W 2019 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział 1 370 doradców klienta indywidualnego. Ankietę wypełniło 801 kobiet i 569 mężczyzn. W niniejszym artykule prezentujemy zarobki osób zatrudnionych na tym stanowisku.
Mediana wynagrodzenia całkowitego doradców klienta w 2019 roku wyniosła 3 600 PLN brutto. Nieznacznie wyższe płace otrzymywali mężczyźni.

Wynagrodzenie całkowite doradcy klienta indywidualnego w 2019 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku
Dane płacowe 2020
Potrzebujesz najnowszych danych płacowych?
Sprawdź dla jakich branż mamy dane!

dowiedz się więcejPoniższy wykres przedstawia, mediany wynagrodzeń całkowitych doradców klienta indywidualnego zatrudnionych w dwóch najczęściej wskazywanych branżach – bankowości i handlu.
Płace doradców klienta indywidualnego w bankowości były o około 15% wyższe od zarobków osób zatrudnionych w handlu.

Mediana wynagrodzenia całkowitego doradcy klienta indywidualnego
w wybranych branżach w 2019 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuJakie czynniki różnicują wynagrodzenia doradców w bankowości?
Poziom zarządzania
Wynagrodzenia doradców klienta indywidualnego w bankowości rosły na kolejnych szczeblach organizacji. Płace starszych specjalistów były o jedną czwartą wyższe od zarobków pracowników szeregowych. Warto również nadmienić, iż niezależnie od szczebla organizacji, płace doradców w bankowości były wyższe niż w innych branżach. Różnica wyniosła od 125 do 300 PLN.

Mediana wynagrodzenia całkowitego doradcy klienta indywidualnego
na różnych szczeblach organizacji (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuWielkość firmy
Mediany wynagrodzeń doradców klienta indywidualnego zatrudnionych w bankowości rosły wraz z wielkością firmy. Zarobki w największych podmiotach były o ponad jedną trzecią wyższe od oferowanych przez najmniejsze firmy. Dodatkowo firmy liczące ponad tysiąc pracowników jako jedyne oferowały wynagrodzenia powyżej 4 000 PLN.

Mediana wynagrodzenia całkowitego doradców klienta indywidualnego
w firmach różnej wielkości (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuInformacje o badaniu: W 2019 roku w badaniu uczestniczyły 161 549 osoby. 62% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 72% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 68% ma wykształcenie wyższe, 45% pracuje w dużych lub wielkich przedsiębiorstwach, zaś 80% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Paweł Rusocki
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".