Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Broadbanding - struktura wynagrodzeń z szerokimi przedziałami płac.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Ile w 2015 roku zarabiały programistki?

08.03.2016 Artur Szeremeta
Według popularnego przekonania zawód programisty jest zdominowany przez mężczyzn, a kobiety stanowią w nim zdecydowaną mniejszość i otrzymują niższe wynagrodzenia. Dzięki danym zgromadzonym w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń możemy sprawdzić, jak zarobki programistek wyglądały na tle wynagrodzeń ich kolegów po fachu oraz na tle przeciętnych wynagrodzeń wszystkich pracujących na tym stanowisku.

Według wyników OBW 2015 przeciętne wynagrodzenie programistów ogółem (kobiet i mężczyzn) wyniosło 6 300 PLN brutto miesięcznie. Kobiety – programistki zarabiały miesięcznie przeciętnie 5 748 PLN, a mężczyźni – 6 400 PLN brutto miesięcznie. Oznacza to, że wg naszego badania luka płacowa na stanowisku programisty wyniosła w 2015 roku nieco ponad 10%.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca) W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Dane ogólne


Według popularnego przekonania zawód programisty jest zdominowany przez mężczyzn, a kobiety stanowią w nim zdecydowaną mniejszość i otrzymują niższe wynagrodzenia. Dzięki danym zgromadzonym w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń możemy sprawdzić, jak zarobki programistek wyglądały na tle wynagrodzeń ich kolegów po fachu oraz na tle przeciętnych wynagrodzeń wszystkich pracujących na tym stanowisku.

Według wyników OBW 2015 przeciętne wynagrodzenie programistów ogółem (kobiet i mężczyzn) wyniosło 6 300 PLN brutto miesięcznie. Kobiety – programistki zarabiały miesięcznie przeciętnie 5 748 PLN, a mężczyźni – 6 400 PLN brutto miesięcznie. Oznacza to, że wg naszego badania luka płacowa na stanowisku programisty wyniosła w 2015 roku nieco ponad 10%.

Wynagrodzenia całkowite programistów w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki na poszczególnych stanowiskach


Kobiety programistki specjalizujące się w językach C/C++ oraz PHP zarabiały więcej niż ich koledzy po fachu. W przypadku programistów specjalizujących się w pozostałych analizowanych językach programowania wyższe wynagrodzenia w 2015 roku otrzymywali mężczyźni. Więcej informacji o wynagrodzeniach na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Wynagrodzenia całkowite programistów
specjalizujących się w różnych językach programowania w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki programistek w różnym wieku


W 2015 roku najwyższe wynagrodzenia otrzymywały programistki w wieku od 36 do 40 lat. Połowa z nich zarabiała przynajmniej 8 280 PLN brutto miesięcznie. Była to kwota ponad dwukrotnie wyższa niż mediana wynagrodzeń najmłodszych programistek z przedziału wiekowego 18-25 lat.

Wynagrodzenia całkowite programistek
w różnych grupach wiekowych w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWięksi płacili więcej


Także i w przypadku programistek potwierdza się zjawisko, że większe przedsiębiorstwa oferują wyższe zarobki. I tak: mediana wynagrodzeń programistek zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwach wyniosła w 2015 roku 4 000 PLN brutto miesięcznie, ale już programistki zatrudnione w największych firmach (liczących ponad 1 000 pracowników) przeciętnie zarabiały 6 500 PLN brutto miesięcznie.

Wynagrodzenia całkowite programistek
w firmach o różnej wielkości zatrudnienia w 2015 roku (brutto w PLN)

wielkość firmy

(zatrudnienie)

 

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

mikro (1-9)

 

2 900

4 000

8 000

mała (10-49)

 

3 500

4 950

6 600

średnia (50-249)

 

3 925

5 500

8 000

duża (250-999)

 

4 120

6 300

8 500

wielka (pow. 1 000)

 

4 900

6 500

9 000

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki w firmach zagranicznych i polskich


Programistki zatrudnione w firmach o przewadze kapitału polskiego zarabiały przeciętnie 5 000 PLN brutto miesięcznie. Natomiast ich koleżanki, które w ubiegłym roku pracowały w firmach o przewadze kapitału zagranicznego, przeciętnie zarabiały 6 800 PLN brutto miesięcznie, a więc o 36% więcej.

Wynagrodzenia całkowite programistek
w firmach o różnym pochodzeniu kapitału w 2015 roku (brutto w PLN)

pochodzenie kapitału

 

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

powyżej 50% zagraniczny

 

5 000

6 800

9 030

powyżej 50% polski

 

3 500

5 000

7 032

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWięcej informacji o wynagrodzeniach na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Artur Szeremeta
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".