Artykuły

Ile chcą zarabiać studenci? Oczekiwania finansowe dalekie od rzeczywistości

20.10.2014 Andrzej Kuczara
Przeciętne oczekiwane wynagrodzenie polskiego studenta wynosi ponad 1 tys. USD netto miesięcznie – wynika z raportu „Global Salary Expectations 2014”, opublikowanego przez portal universumglobal.com. W Polce wyraźnie widać różnice w oczekiwaniach płacowych studentów zaocznych i dziennych. Studiujący zaocznie zwykle łączą pracę zawodową z nauką, mają już doświadczenie na rynku pracy. W związku z tym potrafią bardziej realistycznie wycenić swoje umiejętności.
Przeciętne oczekiwane wynagrodzenie polskiego studenta wynosi ponad 1 tys. USD netto miesięcznie – wynika z raportu „Global Salary Expectations 2014”, opublikowanego przez portal universumglobal.com. W Polce wyraźnie widać różnice w oczekiwaniach płacowych studentów zaocznych i dziennych. Studiujący zaocznie zwykle łączą pracę zawodową z nauką, mają już doświadczenie na rynku pracy. W związku z tym potrafią bardziej realistycznie wycenić swoje umiejętności.

W krajach rozwiniętych gospodarczo, takich jak Niemcy czy Japonia, studenci liczą na znacznie wyższe zarobki niż w krajach rozwijających się.

Oczekiwania finansowe studentów [USD, miesięczne]

Wykres

źródło: Universumglobal.comJak wynika z raportu Universum Global, szwajcarscy studenci należą do grona osób o najwyższych oczekiwaniach finansowych. W swojej pierwszej pracy chcieliby zarabiać powyżej 7 tys. USD netto. Na nieco niższe zarobki liczą studenci w Norwegii – niecałe 6 tys. USD miesięcznie. Podobnych wynagrodzeń spodziewają się studiujący w Niemczech, Japonii oraz USA – około 4,5 tys. USD.
Co ciekawe, oczekiwania płacowe wśród studentek są niższe niż u studentów – luka płacowa wynosi 389 USD.

Dowiedz się więcej o brytyjskich metodach zwalczania dyskryminacji płacowej.

Oczekiwania finansowe studentów i studentek [miesięcznie, netto]

Schemat

źródło: Universumglobal.comZ głową w chmurach


Biorąc pod uwagę przeciętne zarobki w danym kraju, okazuje się, że najwyższe oczekiwania płacowe występują wśród studentów niemieckich. W swojej pierwszej pracy chcieliby oni zarabiać prawie dwa razy tyle, ile wynosi średnia krajowa (191%).

Przeczytaj więcej o świadczeniach i benefitach w Niemczech.

Zgodnie z danymi publikowanymi przez Europejski Urząd Statystyczny Eurostat[PRZYPIS]Dane na rok 2009, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Young_people_-_education_and_employment_patterns , wykres 3, data dostępu: 16.10.2014[/PRZYPIS], prawie 30% Niemców w wieku 18 – 24 lat łączy studia z pracą zawodową i oprócz wiedzy, zdobywa również doświadczenie. Mając świadomość przewagi nad osobami, które tylko się uczyły, oczekują oni wyższych zarobków. Najwyższy odsetek uczących się i pracujących w tej grupie wiekowej występuje w Danii (50%). Oni także mają wysokie oczekiwania odnośnie wynagrodzenia w pierwszej pracy po studiach. Chcą zarabiać o połowę więcej, niż wynosi duńska średnia krajowa[PRZYPIS]„Przeciętne miesięczne zarobki netto” – dane szacunkowe; miesięczne wynagrodzenia brutto zostały skorygowane współczynnikiem przeciętnych obciążeń podatkowych w danym kraju (net personal averate tax rate). Wartość obciążenia została obliczona dla osoby będącej w stanie wolnym, nie wychowującej dziecka, otrzymującej wynagrodzenie równe średniej krajowej.[/PRZYPIS]. 

Oczekiwania finansowe studentów a przeciętne zarobki

Wykres

źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie universumglobal.com oraz OECDDo grona ambitnych zaliczyć można również studentów z Japonii, Francji oraz USA – oczekują oni, że w swojej pierwszej pracy będą zarabiać co najmniej o jedną trzecią więcej, niż wynosi ich średnia krajowa.

Z kolei niskie oczekiwania finansowe studentów z Włoch lub Hiszpanii wynikają wprost ze złej sytuacji gospodarczej w tych krajach. Od 2008 do 2013 roku w każdym z nich odnotowano spadek PKB o około 250 mld USD. Wzrosło również bezrobocie – na skutek kryzysu w Hiszpanii od 2008 roku zatrudnienie straciło około 3,5 mln obywateli.

Stopa bezrobocia w wybranych krajach

Wykres

źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie EUROSTATWięcej na temat kryzysu iberyjskiego znajdziesz na portalu rynekpracy.pl.

W roku 2013 w Hiszpanii oraz we Włoszech stopa bezrobocia wśród osób, które niedawno ukończyły studia, wynosiła ponad 23%. Nic więc dziwnego, że studenci spodziewają się znacznie niższego wynagrodzenia w swojej pierwszej pracy, niż ich rówieśnicy z państw o silnej pozycji gospodarczej. Niska stopa bezrobocia w krajach takich jak Szwajcaria, Niemcy oraz Norwegia, sprzyja wyższym oczekiwaniom finansowym studentów.

Zderzenie z rzeczywistością


W Polsce studenci spodziewają się zarabiać ponad 1 tys. USD (3 303 PLN[PRZYPIS]Zgodnie z kursem na dzień 17.10.2014 [/PRZYPIS]) na rękę, podczas gdy przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wg Głównego Urzędu Statystycznego wynosiło 3 650 PLN brutto (około 2 628 PLN netto). Różnica wynosi aż 675 PLN. Pamiętajmy, że w ankiecie pytano o oczekiwane zarobki w pierwszej pracy. Tymczasem, zgodnie z Ogólnopolskim Badaniem Wynagrodzeń, mediana wynagrodzeń netto w pierwszej pracy wynosi 2 296PLN.

Wynagrodzenia netto w pierwszej pracy

Wykres

źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń
przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak w 2013 rokuStudenci zaoczni lepiej znają rynek pracy


- Okazuje się, że świadomość dotycząca realiów rynku pracy jest wyższa u studentów zaocznych niż u dziennych – przekonuje Agnieszka Ciereszko, pedagog, doradca zawodowy, właścicielka firmy doradczej oraz wykładowca – praktyk na uczelni.

- Około 70% z nich łączy pracę zawodową i naukę. Ich odpowiedź na pytanie o oczekiwane zarobki w pierwszej pracy często zależy kierunku studiów. Osoby kształcące się na kierunkach humanistycznych chciałyby zarabiać około 2,5 tys. PLN na rękę. Studiujący kierunki ścisłe mają nieco wyższe oczekiwania – 3 tys. PLN i więcej.

Z kolei studenci dzienni, nie mając nigdy styczności z rynkiem pracy, oczekują znacznie wyższych zarobków w swojej pierwszej pracy.

- Przeciętne oczekiwania finansowe studentów dziennych, studiujących kierunki humanistyczne, to 3 – 4 tys. PLN netto. Jeszcze większe oczekiwania płacowe występują wśród studentów kierunków ścisłych – 4 tys. PLN netto i więcej.

- Zawyżone oczekiwania finansowe wynikają z braku styczności bądź z ograniczonym dostępem do praktyk i stażów. Można zaobserwować ciekawą zależność: im wyższa średnia ocen na studiach oraz mniejsza liczba praktyk lub wolontariatów, tym wyższe oczekiwania finansowe – komentuje Agnieszka Ciereszko.

Andrzej Kuczara
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".