Krakowska Szkoła Wynagrodzeń Stefa premium Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2019

Czy oszczędzasz na emeryturę?

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2019
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Operator maszyn 3110 PLN
Kierowca kat. C + E 3177 PLN
Brand manager 7511 PLN
Pomoc kuchenna 2308 PLN
Płytkarz 3230 PLN
Rzecznik patentowy 6722 PLN
Broker informacji 3572 PLN
Projektant mebli 3186 PLN
Audit manager 13000 PLN
Pomoc laboratoryjna 2574 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

wynagrodzenia - czerwiec 2019

sektor przedsiębiorstw - 5 104 PLN
0.9% (m/m)    5.3% (r/r)

płaca minimalna - 2019 2 250 PLN

PKB - I kw. (r/r) 104.6%

inflacja - czerwiec 2019 (r/r) 2.6%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca godziwa - poziom płacy, który jest wystarczający na utrzymanie i dostatnie życie pracownika i jego rodziny.

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Efektywność wynagrodzeń
w spółkach informatycznych

03.12.2018 Grzegorz Poręba
Firmy informatyczne są jedną z szerzej reprezentowanych branż na GPW w Warszawie. W ostatnich latach liczba spółek wchodzących w skład WIG-Informatyka oscylowała na poziomie 20, co czyni go jednym z największych indeksów branżowych, łączącym najbardziej rozpoznawalne przedsiębiorstwa. Dzięki temu, że każda spółka notowana na rynku kapitałowym zobowiązana jest do publikowania sprawozdań finansowych, możemy przyjrzeć się jaka jest ich efektywność nakładów na wynagrodzenia. W analizie danych wykorzystaliśmy narzędzie Sedlak & Sedlak Compensation Assessment Tool.
Podstawą obliczeń wszystkich wskaźników były wydatki na świadczenia pracownicze w 2017 roku, publikowane w rocznych sprawozdaniach spółek. W ich skład – poza płacą zasadniczą i zmienną – wchodzą również nakłady na świadczenia dodatkowe oraz obowiązkowe narzuty na wynagrodzenia.

Ile w przeliczeniu na etat?


Pierwszym omawianym wskaźnikiem jest miesięczny koszt świadczeń pracowniczych w przeliczeniu na jeden etat. Patrząc na dane zawarte na wykresie 1 potwierdza się, że w branży IT wynagrodzenia są wysokie. Dla większości spółek wskaźnik mieści się w przedziale od 6 do 11 tys. PLN. Wyjątkiem jest Asseco Polska, gdzie średniomiesięczne wydatki na pełny etat wyniosły blisko 16 tys. PLN. Spółka ta wyróżnia się również poziomem zatrudnienia. W 2017 roku średnioroczna liczba etatów przekroczyła w niej 20 tys., co było najwyższą wartością w indeksie WIG-Informatyka. Warto jednak zaznaczyć, że większość pracowników Grupy Asseco zatrudnionych jest poza granicami Polski. Jeżeli w analizach uwzględnimy tylko dane jednostkowe (w większości dla pracowników zatrudnionych w Polsce), to średniomiesięczne wydatki na etat spadają do około 10 tys. PLN.

Średniomiesięczny koszt świadczeń pracowniczych
na jeden etat w spółkach WIG-Informatyka

Wykres

Źródło: Opracowanie własne Sedlak & Sedlak przy wykorzystaniu narzędzia Sedlak & Sedlak Compensation Assessment ToolJaki udział w całości?


Kolejnym punktem odniesienia jest udział świadczeń pracowniczych w całości kosztów firmy. Struktura kosztów stanowi ważną informację o tym, w jaki sposób wydatkowane są środki w spółce. W czterech z nich nakłady na świadczenia pracownicze stanowią większość kosztów (ich udział jest wyższy niż 50%). Płacące najhojniej (w przeliczeniu „na głowę”) Asseco Polska znalazło się w tym gronie dopiero na 4 miejscu. Na przeciwległym biegunie znalazły się trzy spółki, w których udział świadczeń pracowniczych nie przekroczył 20%. Były to kolejno: OPTeam, Arcus oraz Atende. Różnice te wynikają przede wszystkim z profilu działalności danej organizacji.

Udział kosztów świadczeń pracowniczych
w kosztach całkowitych w spółkach WIG-Informatyka

Wykres

Źródło: Opracowanie własne Sedlak & Sedlak przy wykorzystaniu narzędzia Sedlak & Sedlak Compensation Assessment ToolCo spółka z tego ma?


Ponosząc wydatki na świadczenia pracownicze pracodawca zwykle szuka odpowiedzi na pytanie, jaki jest zwrot z ponoszenia tych nakładów. Oceniając więc efektywność wynagrodzeń warto zestawić koszty świadczeń pracowniczych z przychodem firmy oraz zyskiem.

Wspomniane wcześniej spółki OPTeam, Arcus oraz Atende, posiadające najmniejszy udział świadczeń pracowniczych w kosztach ogółem, zajmują z kolei pierwsze miejsca pod względem produktywności wynagrodzeń. Badając produktywność wynagrodzeń okazuje się, że we wszystkich trzech wspomnianych spółkach, każda złotówka przeznaczona na wynagrodzenia generuje co najmniej 5 PLN przychodu.

Wraz ze wzrostem wielkości spółki rosną koszty związane z zarządzaniem nią, co ogranicza produktywność wynagrodzeń. Widać to na wykresie poniżej. Spółką z najniższą produktywnością wynagrodzeń okazał się krakowski Comarch. W firmie należącej do Janusza Filipiaka każda złotówka wydana na świadczenia pracownicze generuje tylko 1,61 PLN przychodu. Nisko w zestawieniu znalazła się również największa spółka – Asseco Polska, gdzie produktywność wynagrodzeń wyniosła niewiele ponad 2 PLN.

Produktywność wynagrodzeń w spółkach WIG-Informatyka

Wykres

Źródło: Opracowanie własne Sedlak & Sedlak przy wykorzystaniu narzędzia Sedlak & Sedlak Compensation Assessment ToolOstatnim i najważniejszym wskaźnikiem oceny efektywności nakładów na wynagrodzenia jest ich zyskowność operacyjna. Mówi ona o tym, ile zysku operacyjnego generuje 1 złotówka wydana na wynagrodzenia. W żadnej spółce WIG-Informatyka zyskowność operacyjna nie przekroczyła 1 PLN. Najbliższej był PGS Soft, gdzie każda złotówka wydana na świadczenia generowała 0,83 PLN zysku operacyjnego. Dwie spółki, tj. OPTeam i Qumak zanotowały w 2017 stratę operacyjną.

Zyskowność operacyjna wynagrodzeń w spółkach WIG-Informatyka

Wykres

Źródło: Opracowanie własne Sedlak & Sedlak przy wykorzystaniu narzędzia Sedlak & Sedlak Compensation Assessment ToolPodsumowując


Patrząc na budżet wynagrodzeń w przeliczeniu na jeden etat potwierdza się opinia, że zarobki w firmach IT są wysokie. Trzeba jednak zauważyć, że pieniądze te są efektywnie wydatkowane. Firmy te, mimo wysokich zarobków swoich pracowników, są w stanie wypracować wysoką produktywność, a także (w większości przypadków) zysk operacyjny.

Grzegorz Poręba

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: [email protected]